ŽENEVA, LONDÝN. Medzinárodný deň sestier, ktorý pripadá na 12. mája, sa na svete slávi ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a sesterského povolania Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Medzinárodná rada sestier (ICN) v roku 2018 zvolila tému „Sestry ako vedúci hlas - zdravie je ľudské právo".

ICN verí, že zdravie je ľudské právo. Ako jedna z popredných organizácií sa verejne zasadzuje za dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, v ktorej hrajú kľúčové úlohu práve sestry, napísala pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa sestier predsedníčka tejto organizácie Annette Kennedyová.

Na celom svete trpia jednotlivci aj celé komunity chorobami len preto, lebo si zdravotnú starostlivosť z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Lenže nie je možné zabúdať ani na to, že právo na zdravie sa vzťahuje aj na sestry, prízvukovala Kennedyová.

Lepšia kvalita a bezpečnosť pre pacientov je podmienená pozitívnym pracovným prostredím pre personál. To zahŕňa právo na bezpečné pracovné prostredie, primeranú odmenu a prístup k zdrojom a vzdelávaniu. K tomu treba pridať aj právo na to, aby sestry boli vypočuté a mali platný hlas pri rozhodovaní, rozvoji a realizácií stratégií v zdravotníctve, uviedla predsedníčka.

V Ženeve sídliaca ICN zaujíma stanoviská v oblastiach, akými sú úloha sestier v zdravotníckych zariadeniach, dobré sociálno-ekonomické postavenie sestier a riadne fungujúce zdravotnícke systémy. Sústreďuje sa aj na samotnú profesiu sestier.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSAPA) si každý rok pripomína Medzinárodný deň sestier spravidla seminárom. Zároveň sa 12. máj stal príležitosťou, keď sa sestrám udeľuje cena Biele srdce. Za symbol sestier bolo srdce bielej farby oficiálne vybrané v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.