Typický problém mnohých tvorcov, kreatívcov, freelancerov i malých značiek: Ako zviditeľniť svoju prácu? Ako robiť marketing v čase, keď sú ľudia presýteným najrozličnejším obsahom? Ako zaujať a vedieť sa v dobrom predať? Veľmi často nás v každodennom šialenom tempe tieto veci ubíjajú. Naša pozornosť je roztrieštená na jednotlivé platformy a môže sa stať, že ako celok naša (hoci vášnivá) snaha nemá jasný smer. Je užitočné raz za čas na novo nastaviť alebo zrevidovať svoj plán a skontrolovať, čo nám funguje a čo nie. Do Bratislavy pre náš portál Ženy v meste priviezol obľúbený pražský workshop Vaše osobní značka na sítích. Vedie ho Pavlína Kvapilová – konzultantka a moderátorka, autorka projektu Elegantní Česko, inak tiež bývalá riaditeľka divízie ČT Nová média. Tá pracuje s klientmi napriek celým spektrom, od ministerstiev, cez veľké firmy až po desiatky majiteľov malých firiem. Počas kurzu sa vždy pozrieme na najnovšie trendy. Urobíme si „online screening“ účastníkov, keď členovia skupiny komentujú online vizitku ostatných na rôznych miestach internetu a vzniká vždy zaujímavá interakcia. Je to spätná väzba, ktorá môže veľmi inšpirovať k ďalším krokom.

Riešime ako pracovať s osobnými profilmi a ako s firemnými stránkami, ako to všetko skombinovať a vyťažiť osobitú expertízu, charizmu a väzby. Veľa sa venujeme vizualite. Pavlína ukazuje princípy práce s obrazovým obsahom, ktorý je veľmi podstatný. Preberáme tiež vyložene praktické nástroje, ktoré vám môžu pri práci pomôcť.

Workshopy sú zároveň výbornou príležitosťou vypočuť si príbehy iných, ktorí sa snažia budovať svoje sny. Do Košíc vyrážame prvýkrát 31. mája. a 1.júna.

 

Všetky termíny a viac info tu:

https://www.facebook.com/events/243351833075901/

https://www.facebook.com/events/1071086406362693/

https://www.facebook.com/events/201721577286048/

 

Tešíme sa na vás!