Keď nás urážajú, kritizujú, spochybňujú či podceňujú, máme prirodzenú tendenciu nazerať na seba ako na nedostatočne dobrých. Vypovedá to o slabej sebaistote a sebaúcte. Sebaláska je prvým tajným kľúčom k šťastiu. 

 Autority a sebadôvera 

Od detstva sa učíme vzhliadať k autoritám a vzorom. Ak nás autority podporujú a chvália, pomáhajú nám nielen v detstve posilňovať sebadôveru a sebaúctu. Ak nás naopak spochybňujú,  či urážajú, má to negatívny vplyv na naše sebavedomie.

Hoci sme dospelí a všeličo sme preskákali, nekonštruktívna kritika nás často dokáže rozladiť, až začneme pochybovať sami o sebe. Ak sme takejto kritike vystavení pravidelne a prichádza od niekoho, koho považujeme za autoritu, naše sebavedomie tým veľmi trpí. Prečo je to možné, prečo to dopustíme, hoci si tisíckrát povieme: Kašli na to. Nedokážeme to pustiť z hlavy a tak nechtiac umocňujeme negatívne nazeranie na samých seba.

Príčina je v slabej sebaláske. Sebaláska nie je narcizmus. Je dôležité rozlišovať medzi namyslenosťou a aroganciou a zdravou sebaúctou. Tou nielen nastavujeme hranice iným, no zároveň posilňujeme svoje „duševné hradby“. Ak sa máme dostatočne radi, naše hradby sú pevné a druhí to vycítia. Nedovolíme im prekročiť ich, menej si k nám dovolia a súčasne rastie i naša sebadôvera 

Zraniteľnosť – signál k útoku 

Ak nás rozhodí kritická poznámka od človeka, ktorý nám nie je ani veľmi blízky, neznamená to, že má pravdu a že by sme sa mali zaoberať tým, prečo to vyslovil a snažiť sa obhájiť sa pred ním, či pred sebou samým. Je to signálom o našej oslabenej sebaláske. Vďaka dostatočne silnej sebaláske dokážeme netaktné poznámky hádzať za hlavu bez námahy.

Všimnite si, že sebavedomým ľuďom si často ani netrúfneme len tak hocičo povedať. Je to preto, že vnímame ich silné duševné opevnenie a obchádzame ich, namiesto toho, aby sme útočili konfrontáciou. 

Ľudia okolo nás vnímajú, že nás kritikou rozladia a oslabia, podvedome ich tým vpúšťame za svoje duševné hradby. Nezaberie ani to, že sa urazíme, alebo odvrkneme, pretože to nie je prejavom duševnej sily, naopak prejavujeme tým našu zraniteľnosť. Najúčinnejší spôsob, ako sa obrniť voči neprajnému vplyvu okolia je posilniť sebalásku. Kurzy osobného rozvoja Moja kalokagatia sme vytvorili pre všetkých, ktorí majú potrebu povzbudiť svoju sebadôveru a posilniť sebaúctu a sebalásku. 

Kurz „Návod na použitie seba samého“ je zameraný na sebaspoznávanie a odhaľovanie vlastných zdrojov, ktoré nevyužívate. Tým, že vďaka kurzu lepšie spoznáte, posilníte sebalásku a naberiete odvahu uskutočňovať veci, po ktorých túžite a napĺňajú vás pocitom šťastia. Pri prechádzaní kurzom máte pocit, akoby ste sa rozprávali so životným koučom, s niekým, kto vás povzbudzuje a pomáha vám objaviť v sebe to najlepšie čo sa vo vás skrýva. 

Kurz „Zázračná ľahkosť bytia“ vás pomocou najmodernejších prístupov v psychoterapii naučí spracovávať negatívne emócie a vďaka naučeným dovednostiam sa vám bude dariť výrazne znížiť stres vo vašom živote. Osvojíte si techniky, ktoré môžete postupne skúšať a zavádzať do každodennej rutiny. Kurz vyžaduje viac sústredenia a je pre náročnejších.