Čo potrebujete?

Posvietiť si na sebanapĺňajúce proroctvo. Robiť si obavy nie je vaše vedomé rozhodnutie, ale môže sa z toho stať zvyk, ktorý vám znepríjemňuje život. Výstižne to vystihol Henry Ford, keď vravieval, ak si veríte, že niečo dokážete, alebo si myslíte, že niečo nezvládnete, vždy máte pravdu. Vaša nervová sústava nedokáže odlíšiť objektívne zažitú skúsenosť od subjektívneho zážitku. Takže katastrofický film vo vašej hlave funguje ako reálny zážitok.

Odpovedzte si na tieto otázky: Aké scenáre si vyrábate najčastejšie? Akého protagonistu v nich hráte? Kto to celé režíruje? Ako to sníma kamera? Čo sa stará o dramatické zvraty? Ako sa to končí?

Ste s tým takto spokojní, alebo potrebujete do tvorby svojich scenárov vstúpiť a niektoré scény zásadne zmeniť?

Takto sa to podarí

Nový pohľad na starosti a obavy vás odbremení od nepotrebných myšlienkových pochodov spotrebúvajúcich energiu navyše.

Neverte všetkému, čo si myslíte.

Myslenie je skvelý nástroj, ale nepodľahnite prehnanému premýšľaniu! Opýtajte sa: „Je pravda, čo si myslím?“ Napíšte si argumenty pre aj proti a získajte odstup.

Trochu znecitlivenia neuškodí.

Nahnevaný muž prišiel za zenovým majstrom a sťažoval sa na manželku. Majster mu poradil, aby svoje vnútro naplnil nenávisťou a potom sa sám seba opýtal, či sa cíti lepšie. Necítil, a tak sa svojho hnevu úplne vzdal.

Vaša úzkosť sa môže stať vaším najlepším učiteľom.

Zažívate strach? Pýtajte sa, čo vám chce povedať. Z čoho váš strach pramení? Je to niečo, na čo máte dosah? S tým viete niečo urobiť. Tam, kde dosah nemáte, hľadajte spôsob, ako to akceptovať a prijať.

Naplno vnímajte život.

Ustráchaná myseľ je zvyknutá vidieť iba to negatívne a ignoruje zvyšok života. Matka príroda totiž ľuďom vďaka evolúcii prepožičala sklon pamätať si viac negatívne. Našťastie môžete mozog trénovať, aby si všímal každodenné maličkosti.

Zrevidujte svoj hodnotový systém.

Život je dar a vďaka tomuto uvedomeniu sa môžete uvoľniť a užívať si život aj v jeho zdanlivo všednej, každodennej podobe.

Ak chcete Boha rozosmiať, plánujte.

Ako často sa snažíte mať pod kontrolou budúcnosť, ktorú nemôžete predvídať? Vedeli ste pred piatimi rokmi, ako sa svet zmení a čo vám prinesie?

Pozor na to, ako pomáhate.

Majte na pamäti varovanie Georgea S. Clasona: „Ak túžiš pomôcť svojmu priateľovi, urob to tak, aby si nezobral jeho starosti na vlastné plecia.“

Variácia

Vyjasňovacie otázky urobia jasno v chaose, ktorým mozog získava prevahu. Séria sebaspytovacích a sondujúcich otázok vám pomôže vyhodiť z hlavy spleť myšlienok, ktoré sa okolo vašich obáv namotali. Spletenina zastiera výhľad, vytvára pretlak a nahovára vám, že to lepšie nebude.

  • Ako veľmi je pre vás dôležité to, čoho sa starosť týka? Akú to má pre vás hodnotu? Nakoľko má zmysel zaoberať sa touto obavou a investovať do nej energiu?
  • Nakoľko môžete ovplyvniť to, čoho sa starosť týka? A môžete na to aktívne pôsobiť? Ak nie, ako viete prijať to, že na to dosah nemáte?
  • Nastala pravá chvíľa, aby ste do situácie aktívne vstupovali a začali ju riešiť a nejako s ňou pracovali? Nepovedie to k škodám namiesto úžitku?
  • Aký je váš cieľ, zámer, motív? K čomu smerujete a podľa čoho spoznáte, že ste starosť odstránili a problém zvládli?

Tip navyše

  • Podľa odhadu psychológov asi 95 percent všetkých starostí, ktoré v živote očakávate, sa nikdy v skutočnosti nestanú! Alebo podľa skúsenosti Winstona Churchilla: „Keď sa pozerám na všetky tie starosti, spomeniem si na príbeh starého muža, ktorý na smrteľnej posteli povedal, že v živote mal veľa problémov a väčšinu takých, ktoré sa nikdy nestali.“
  • Starosť je myšlienka, ktorej sila spočíva v podfarbení emóciami a smerovaním do budúcnosti. A je na vás, aký postoj k nej zaujmete – môžete ju vyživovať alebo nechať hladovať.
  • Starosti sú užitočné, pretože mobilizujú k akcii, vzbudzujú váš záujem, zaisťujú prežitie – keď sú v primeranej miere. V tej ich udržiavate vy svojím proaktívnym postojom.

 

(Tento recept je z knihy Takto sa to podarí / Recepty na duševnú pohodu. Autorkou knižnej novinky je koučka Janette Šimková, ktorá sa v 33 receptoch zameriava na témy, ktoré narúšajú našu duševnú pohodu, a ponúka osvedčené riešenia, ako dostať veci pod kontrolu. Je to zrozumiteľná, prehľadná a praktická kniha o sebarozvoji nabitá informáciami, návodmi a postupmi, ktoré vám pomôžu zvýšiť kvalitu vášho života.)