Musím priznať, že som sa nevedela dočkať tretieho januára. Práve v tento deň začala Česká televízia vysielať štvordielnu mini sériu o ikone národného obrodenia a prvej významnej českej spisovateľke Barbore Němcovej rodenej Panklovej, ktorú poznáme pod menom Božena Němcová. 

Mnohí z nás celé desaťročia vnímali Boženu ako malú nežnú Barunku, ktorá trávila čas s babičkou na Veľkom Bielidle. No táto zidealizovaná predstava vôbec nekorešponduje so skutočnou slobodomyseľnou a divokou Barborou, ktorá predstavuje feministický pohľad na ženu už v rokoch 1820 - 1862.

„Možno by ženy písali ako muži, keby mali rovnaké podmienky. Zoberte si, koľko povinností má žena. Starať sa o domácnosť, o deti, byť milá k manželovi. To sa potom ťažko nosí hlava v oblakoch, keď telo padá únavou.“ 

Božena Němcová:  Namiesto pečenia nemecká literatúra

Seriál zobrazuje Barboru Panklovú od doby, keď žila s rodičmi a súrodencami v Ratibořiciach a dostáva sa do veku, kedy začína byť súca na vydaj. Cieľom rodičov je vydať ju, čo najlepšie, snom Barbory je uniknúť z domu a vďaka svadbe získať viac slobody. Pri prvom stretnutí s budúcim manželom, o pätnásť rokov starším Josefom Němcom, mu povie, že namiesto pečenia koláčov oveľa radšej číta nemeckú literatúru.

Manželstvo Barbory a Josefa je od začiatku nekompatibilné. Kým ona túži po rozvíjaní svojho talentu, Josef si často násilným spôsobom túži Barboru skrotiť a vychovať. Urobiť z nej poddajnú matku svojich detí. To sa ale veľmi prieči jej rebelskej duši. Do veku dvadsaťdva rokov porodí Barbora štyri deti, pri poslednom pôrode takmer zomiera. 


„Ja nechcem umrieť. Milujem svoje deti nadovšetko, ale nemať ďalšie, je moje vyslobodenie, chápete?“

Vďaka Němcovmu preloženiu do Prahy sa Barbora dostáva do spoločnosti českých intelektuálov, ktorí pozitívne zhodnotia jej básne a neskôr rozprávky. Barbora prijíma pseudonym Božena a začína nielen čítať po česky, ale aj písať a publikovať prvé texty. Jej život sprevádzajú mnohé milostné romániky s českými básnikmi (Václav Bolemír Nebeský) a umelcami, za ktoré je doma tvrdo potrestaná. 

Láska, ktorú spoznáva až v tomto veku, je pre ňu únikom a inšpiráciou k písaniu, bez ktorého nedokáže žiť. 

„Ja tiež milujem, po prvýkrát v živote. A konečne si pripadám, ako by som to bola ja. Je to nebeský pocit.“ 

Němcová: O všetkom rozhoduje muž

Život Boženy Němcovej sprevádzalo neustále sťahovanie kvôli kariére jej manžela, ale aj chudoba, či prenasledovanie, ktoré ako rodina zažívali za svoje vlastenectvo. Často prichádzala o priateľov a kontakty, ktoré by jej pomohli sa výraznejšie presadiť. No napriek tomu nikdy neprestala písať a čulá korešpondencia jej zaručovala publikovanie textov a kontakty na diaľku s českou umeleckou scénou. Božena žila v dobe, keď o všetkom podstatnom rozhodoval muž. 

Už ako mladá si často musela vypočuť, že jej miesto je v kuchyni a na senníku, nie vo Viedni, či v Prahe. No napriek nepriazni doby sú jej zachované texty vzácnym pokladom národného dedičstva a dôkazom, že bystrá žena sa presadí aj v najťažších podmienkach.

„Kto je prvý, má to najťažšie. Zvlášť, ak je ženou v polovici 19. storočia.“ 

Možno vďaka tomu, že je seriál Božena dielom troch žien (režisérky Lenky Wimmerovej a scenáristiek Hany Wlodarczykovej a Martiny Komárkovej), stavia do popredia feministický aspekt jej životného príbehu a ťažké postavenie žien v 19. storočí. Na tom dokážeme naozaj spoznať výnimočnosť Němcovej a jej neuveriteľnú silu ísť proti prúdu aj za cenu vlastného sebazničenia. 

Zároveň na niektorých scénach môžeme konštatovať, že napriek tomu, že prešlo 200 rokov sa zasa až tak veľa nezmenilo. Mnohé jej výroky by bolo namieste použiť aj dnes. Jedinečnosť Němcovej osobnosti je umocnená hereckými výkonmi Anny Kameníkovej, ktorá ju stvárňuje v mladom veku a Ani Geislerovej, ktorá predstavuje Barboru ako zrelú ženu. 

„Ako každá silná osobnosť aj ona vzbudzovala protichodné emócie. My sa ich nebojíme!“ hovorí o minisérii herečka Aňa Geislerová. 

Nám zostáva dúfať, že sa Božena Němcová stane pre nás vzorom v tom, aké dôležité je ísť za svojimi snami a nasledovať svoj talent. Nebáť sa toho, že sa mnohým znepáčime, nebáť sa, že budeme neprijaté. Bystré ženy majú pestrý život, no často nebýva práve ľahký.