Ako je to s dobrovoľníctvom na Slovensku?

Dobrovoľníctvo na Slovensku sa podľa mňa rozvíja v dobrom smere. Je o ňom čoraz viac informácií a ľudia majú o zapájanie sa do aktivít väčší záujem. Na Slovensku sa ľudia zapájajú rovnako ako je priemer vo všetkých krajinách Európskej únie. Dobrovoľníctvo u nás má však svoje špecifiká vyplývajúce z historických, ale aj kultúrnych súvislostí.“

 

O aké špecifiká ide?

„Ide najmä o to, že pre Slovensko je tradičnejší skôr takzvaný komunitný typ dobrovoľníctva a neformálne aktivity. Ľudia si navzájom pomáhajú mimo kontextu organizácií. Ak je to v organizáciách, často boli ako deti členovia a neskôr zostanú v organizácii aktívne pôsobiť. Stále menej je rozvinutý takzvaný manažérsky typ dobrovoľníctva. Ten je však stále viac rozvíjaný najmä v oblasti sociálnych služieb a podporovaný dobrovoľníckymi centrami. Ďalšie špecifikujem je, že ľudia veľmi často pracujú ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ale sami sa ako dobrovoľníci necítia, nehovoria si tak.“

 

Podľa vašej skúsenosti, je medzi dobrovoľníkmi viac mužov alebo žien?

„Výsledky výskumov v tejto oblasti ukazujú, že muži aj ženy sa zapájajú u nás do dobrovoľníctva rovnako. Iné sú však oblasti, v ktorých pôsobia. V oblasti športu je oveľa viac mužov, v sociálnej zase prevažujú ženy.“

 

Kto má najväčší záujem pracovať ako dobrovoľník? Aké sú Vaše skúsenosti?

„Typického dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku podľa mojich skúseností charakterizuje to, že sú aktívni aj v iných oblastiach. Sú členmi a členkami organizácií alebo ide o  aktívnych študentov a študentky. Jednoducho sú to ľudia, čo sa zaujímajú o dianie okolo seba a nie sú ľahostajní. Menej sa zapájajú nezamestnaní a ľudia na dôchodku. Seniori sa viac angažujú vo vzájomne prospešných aktivitách. Združujú sa v denných centrách, organizujú akcie pre seba, výlety, prednášky. Menej ich však stretávame pri činnostiach, kde by pomáhali iným skupinám. No podľa mňa je to skupina, ktorá má veľký potenciál hlavne v súvislosti so starnutím populácie. Angažovanosť tiež rastie so zvyšujúcim sa vzdelaním.“

 

Koľko hodín týždenne sú ľudia ochotní pracovať ako dobrovoľníci?

„Ak majú ľudia záujem o pravidelnejšiu pomoc, väčšinou sa s nimi dá počítať tak na dve až tri hodiny týždenne. Samozrejme sú aj takí, ktorí dokážu venovať dobrovoľníctvu viac času. No sú to skôr výnimky. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí sa zapoja skôr jednorazovo.“

 

Aké organizácie využívajú prevažne prácu dobrovoľníkov?

„Najviac pomoc dobrovoľníkov využívajú mimovládne organizácie. No rastie aj počet organizácií zriadených samosprávou. Čo sa týka oblasti pôsobenia, na prvom mieste sú sociálne služby, potom životné prostredie, kultúra, šport, cirkevné aktivity, detské a mládežnícke organizácie a ostatné oblasti.“