PARÍŽ. Posledný školský deň januára sa facebook veselí slovenskými vysvedčeniami. „Máme samé”. „Čisté”. „Samé jednotky”. A mňa páli jazyk, pretože sa nemôžem tak radostne jednovetovo a jednoslovne pochváliť. Že samé a čisté.

Po prvé preto, že nemáme vo Francúzsku čas vysvedčení. Sú trimestriálne, moment bol pred Vianocami, ďalší bude pred Veľkou nocou a posledný s darčekom pre pani učiteľku na konci školského roka.

A aj keď ten moment nastane, vysvedčenie ťažko zhrnúť do jednej vety, nieto do jedného slova. Pretože vysvedčenie vo Francúzsku je celá veda.

 

Za všetko je známka

Vysvedčenie majú už škôlkari. Má štyri strany s 50 bodmi hodnotenia. Rodičia sú cez známky informovaní, či ich 3-4 ročné dieťa sa vie zaradiť do radu, do koľko vie napočítať, či vie prerozprávať dej prečítanej knižky, či si zapamätá ľahko básničku, či pozná mená spolužiakov, či vie skákať na jednej nohe, vystrihovať po čiare, či sa nebojí pred celou triedou zaspievať.

Vysvedčenie štvrtáka na základnej škole je tiež na päť strán. Známky z francúzštiny sú rozpísané na dvoch stranách. Len za skloňovanie je ich asi dvadsať, všetky časy a na každý tri druhy slovies, prvá skupina, druhá a nepravidelné slovesá.  

Akoby sa na slovenskom vysvedčení uvádzala známka za každý vzor skloňovania v slovenčine. Vzor chlap dvojka, vzor hrdina jednotka. Písanie slohov, pochopenie a prerozprávanie zložitejšieho textu, práca so slovníkom, synonymá, typy viet, zámená, príslovky, prefixy a sufixy, tvorenie množného čísla, čo je prerozdelené na štyri známky, podľa typu koncoviek podstatných mien.

Čiže žiak môže mať „A“ za tvorenie množného čísla pri koncovkách „als“, „B+“ za tvorenie čísla pri koncovkách „eau“ a „B“ za tvorenie množného čísla pri koncovkách „ou“.

 

Správanie má štyri známky

Matematike sú na vysvedčení tiež venované dve strany, len geometria má desať rôznych známok, počítanie, násobenie, sčitovanie, zaokrúhľovanie,  narábanie s číslami, počítanie spamäti, narábanie s kalkulačkou, práca s tabuľkami a grafmi.

Zo správania sú štyri známky: či žiak rešpektuje život v kolektíve, či si váži druhých, či je schopný viesť dialóg, počúvať druhých a vyjadriť svoj názor a samostatne dodržiavať pokyny personálu.

Vysvedčenie dcéry šiestačky má našťastie len dve strany s hodnotím v známkach od 0 do 20 bodov. Dvadsať bodov je pre Francúza však dosť nepresná a nedostatočná škála, precízne sa manipuluje s každým pol bodom.

Pred tým, ako začnete dieťa hrešiť, treba sa zorientovať v priemere triedy a zistiť priemer najlepšieho žiaka v triede. Úplne bežné je, že najlepší priemer v triede je 17,4 boda.

Na vysvedčení pri každom predmete je známka a zároveň komentár, len tak ďalej, žiak « sérieux » (svedomitý) alebo, že má naviac, že nevyužíva všetky svoje kapacity, že má byť aktívnejší na hodinách.

Pod vysvedčením je dlhší komentár pani učiteľky triednej, s globálnym pohľadom na celkovú snahu v školu, na správanie, vzťah k iným žiakom a učiteľom. A na základe tohto všetkého komentár riaditeľa školy, buď s blahoželaním « félicitations » alebo povzbudením « encouragements » alebo skonštatovaním, že je to slabé, že žiak má veľké medzery vo vedomostiach.

Hoci sa francúzske deti nemôžu pochváliť “čistými”, radi sa chvália aspoň počtom školských prázdnin. Dva týždne v novembri, dva týždne na Vianoce, dva týždne vo februári, dva týždne v apríli a dva mesiace v lete. Takmer ako vo verneovke.