Pojem "She economy" bol prvýkrát použitý v roku 2007 v Číne a vyjadroval nový fenomén - ekonomiku, ktorú poháňajú ženy.  

Čo znamená She economy

"She economy" ovplyvňuje mnoho trendov a faktorov rodovej rovnosti ako vyššie vzdelanie žien, podnikanie, vyššia účasť žien v politike, viac žien na manažérskych pozíciách vo firmách, zvýšenie podielu žien na trhu práce. Ženy tak získavajú väčší ekonomický a sociálny vplyv a prejavuje sa to aj na ekonomickom raste.

Ako spotrebiteľky, zárobkovo činné osoby, podnikateľky a líderky v rôznych priemyselných odvetviach a ekonomických sektoroch zásadne ovplyvňujú odvetvia ako cestovný ruch, zdravotníctvo. starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, médiá a zábava.

Ako ženy menia ekonomiku

Podľa štatistík robia ženy 70-80 percent nákupných rozhodnutí napríklad, ak ide o tovar dlhodobej spotreby, výrobky pre zdravie a krásu, potraviny, automobily a nehnuteľnosti. Ženy vlastnia odhadom 30-40 percent globálneho súkromného bohatstva.

Poradenská spoločnosť McKinsey odhaduje, že bohatstvo žien v Európe bude do roku 2030 rásť približne o 8,1 percenta ročne.

Štúdia spoločnosti Boston Consulting Group ukázala, že v posledných rokoch globálne rástol majetok žien rekordným tempom - ročne narastá celosvetovo o 5 biliónov dolárov.

Medzi rokmi 2016 a 2019 dokonca rástol majetok žien rýchlejšie ako ten mužský, konkrétne o 6,1 percenta, zatiaľ čo u mužov to bolo o 4,1 percenta. Tento trend už neplatí len pre zahraničné ekonomiky.

Tento trend presunu majetku do rúk žien sa podľa analýzy advokátskej kancelárie Havel & Partners začína prejavovať už aj v slovenskom a českom prostredí.