Záujem dievčat o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky na Slovensku prudko klesá už na základných školách. Prestáva ich to zaujímať po dovŕšení 12 rokov a v čase, keď sa rozhodujú o výbere strednej školy, teda medzi trinástym a šestnástym rokom, sa ich záujem prepadne hlboko pod európsky priemer.

Ukázal to rozsiahly európsky prieskumu spoločnosti Microsoft v 11 krajinách. Unikátny prieskum medzi 11 500 školáčkami vo veku od jedenásť do osemnásť rokov zisťoval, prečo sa dievčatá venujú štúdiu vedy a technológií oveľa menej než chlapci. Slovensko tak veľmi skoro prichádza o talenty. 

 

Zdroj - Microsoft

 

 

Učiteľ nevie nadchnúť 

Výsledky prieskumu  predstavila Marcela Havrilová, riaditeľka pre školstvo v spoločnosti Microsoft Slovakia, na konferencii Digitálna (ne)transformácia škôl, ktorá sa dnes končí v Košiciach. Dievčatá v prieskume uvádzali, že im chýba zážitok na vyučovaní, nevidia prepojenie odboru s praxou, nepoznali ženské vedkyne a vedu či technológie ich často učia muži, takže sa v týchto odboroch nevedeli nájsť.

„Prekvapilo nás, ako sa záujem rýchlo zlomil na nezáujem. Faktorov, ktoré na to vplývajú je viac, ale ukázalo sa, že najvýraznejší vplyv má na to učiteľ, ktorý nevie deti získať pre tento odbor. S týmto potrebujeme pracovať, aby to neboli školy, ktoré dievčatá odradia, ale dokážu ich nadchnúť a motivovať k ďalšiemu štúdiu,“ povedala pre Ženy v meste Havrilová.

O výsledkoch prieskumu hovorila pred pedagógmi a pedagogičkami, riaditeľmi i riaditeľkami základných, stredných i vysokých škôl, ktorí sa snažia zavádzať do škôl digitálne technológie a na konferencii predviedli ako technológie robia učenie atraktívnejším.

Konkrétne príklady ukázala Júlia Jánošíková, ktorá učí deti na základnej škole v Malackách matematiku, fyziku a informatiku. Ako prvá učiteľka zo Slovenska pocestujete v júni do Alabamy, do raketového centra NASA.

 

Učiteľka Júlia Jánošiková.  Foto - archív zvm

 

Kvalita učiteľov klesá, hovori Brestenská 

O atraktívnom spôsobe učenia prednášala v Košiciach aj docentka Beáta Brestenská z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá potvrdila, že dievčatá v týchto odboroch dosahujú rovnaké alebo lepšie výsledky než chlapci. V IT Fitness Teste, ktorý realizuje na Slovensku už šiesty rok, pravidelne víťazili dievčatá.

„Dievčatá sú v tomto veku často lepšie hodnotené, ale necítia podporu ani v škole, ani doma. To ukázal aj prieskum, ktorý len potvrdil moju skúsenosť, že kvalita učiteľov klesá. Ja sa niekedy modlím, aby moji študenti či študentky nešli učiť, pretože vôbec nemajú motiváciu, len chcú v tom školstve prežiť. Ako potom môžu motivovať svojich žiakov,“ pýta sa Brestenská, ktorá počas svoje dlhoročnej praxe vychovala 56 tisíc budúcich učiteľov.

Dievčatá podľa nej necítia podporu ani v škole, ani v rodinách, kde si často rodičia povedia, že profesia vedca a vedkyne nie je zaujímavá. „Chcú pre deti to najlepšie a usmerňujú ich komerčnejšie. Mladé vedkyne pritom dosahujú výborné výsledky a medzinárodné uznania. Tímy, nielen vedecké, najlepšie fungujú, ak sú tam muži i ženy a ženy vo vede stále chýbajú,“ dodáva Brestenská.

Na Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove študuje 29 dievčat z celkového počtu 865 študentov, z toho dve študujú elektrotechniku, 16 informačné a sieťové technológie a 11 technické a informatické služby v elektrotechnike. "Sú absolútne vyrovnané s chlapcami, nepatria medzi horšiu polovicu, ale určite patria k zodpovednejším, cieľavedomejším," povedal riaditeľ školy Slavomír Kožár. Výsledky prieskumu ho preto prekvapili. "Dohodli sme sa preto, že urobíme akýsi digi girls day u nás na škole, pre našu spádovú oblasť a poukážame na možnosti štúdia, ale hlavne uplatnenia sa v IT segmente," povedal.  

 

Zdroj - Microsoft

 

Terka informatiku študovať chce

V konferenčnej miestnosti hotela v Košiciach stojí aj 18-ročná Terka. Študentka gymnázia v Martine vypomáha v Študentskom trénerskom centre a ako jediné dievča pomáha pri organizovaní dvojdňovej konferencie. „Myslím si, že dievčatám chýba prirodzené sebavedomie, to chlapci majú, ale inak rozdiely nevidím, ak vás technológie nadchnú, dôležité je to nadšenie,“ hovorí, keď balí veci po skončení prvého dňa konferencie a pýtame sa jej na výsledky prieskumu. V Študentskom trénerskom centre, čo je program spoločnosti Microsoft pre nadaných stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT, je ako dievča v menšine tiež. Zo 16 študentov tam pracuje 5 dievčat.

Terku informatika nadchla práve na základnej škole, a to vďaka učiteľovi informatiky a fyziky, ktorú učil veľmi pútavo. Od druhého stupňa sa informatike venovala viac a keď ju spolužiak na gymnáziu oslovil, či by s ním nešla do trénerského centra Microsoftu, súhlasila.

Terka medzi dievčatá, ktoré stratili záujem o vedu a technológie nepatrí. Keď skončí gymnázium v Martine, chystá sa na vysokú školu študovať informatiku a pracovať  s technológiami. Stále však bude ako dievča v menšine.

Na Slovensku pritom chýba asi 10-tisíc informatikov a v Európskej únii budú v IT sektore do roku 2020 potrebovať ďalších asi 900-tisíc pracovníkov. Podľa údajov OECD iba jeden z piatich absolventov odboru počítačových vied v  35 európskych krajinách je žena. 

 

Foto - Microsoft

 

(Ženy v meste boli mediálnym partnerom konferencie Digitálna (ne)transformácia škôl).

 

Prečítajte si aj Jedna učí v Malackách a ide do NASA, druhá vedie školu v Kechneci. Dve ženy, ktoré učia po novom