BRATISLAVA. Zuzana Čaputová sa ujala úradu slovenskej prezidentky potom, čo zložila sľub na slávnostnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR. Vo funkcii vystriedala Andreja Kisku.

 

Čaputová: Ponúkam rozum, srdce a ruky

Na úvod povedala, že samotné zloženie sľubu z nej ešte nerobí prezidentku všetkých občanov a občaniek Slovenska, akou chce byť. "Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Zložením ústavného sľubu preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby, vyhlásila v príhovore.ponúkam odbornosť, cit a zdravý aktivistický záujem, ponúkam rozum, srdce a ruky, povedala na úvod svojho inauguračného prejavu. "Neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť občanom Slovenskej rpeubliky," uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

„Svoj mandát budem vykonávať slobodne. Bez podliehania príkazom od kohokoľvek. Jediné príkazy, ktoré ako hlava štátu chcem a budem rešpektovať, mi vyplývajú z ústavy, diktuje mi ich sľub vernosti republike,“ hovorí prezidentka v prejave.

 

Prezidentka Zuzana Čaputová.  Foto - TASR

 

Čaputová: Rovnosť pred zákonom

Prezidentka Zuzana Čaputová zdôrazňuje potrebu právneho štátu a rovnosti pred zákonom. "Ústava Slovenskej republiky hovorí, že „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“. V praxi by to malo znamenať, že nik nie je taký bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby mohol byť na svojich právach či slobodách ukrátený. Ale malo by to tiež znamenať, že nik nie je ani taký dôležitý a vplyvný, aby stál nad zákonom. Príliš veľa ľudí na Slovensku nadobudlo oprávnené presvedčenie, že toto u nás celkom neplatí," povedala Zuzana Čaputová. 

Vo svojom inauguračnom prejave skritizovala korupciu či nedotknuteľnosť vybraných osôb. Musí sa to podľa nej stať minulosťou. Volá po spravodlivosti a dôstojnom živote pre mladých aj starých ľudí, prekonávaní rozdielov. V súvislosti s menovacími právomocami uviedla, že bude do funkcií menovať len profesionálne a osobnostne najlepších.

Vo svojom inauguračnom prejave sa nová prezidentka prihlásila k proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska. Európska únia je podľa nej pre Slovensko životným a hodnotovým priestorom. Severoatlantická aliancia zas obranným a bezpečnostným pilierom. Poukázala aj na hrozby ako je klimatická kríza. 

 

Prezidentka Zuzana Čaputová.  Foto - TASR

 

Zuzana Ćaputová zložila sľub na originál Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992. "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Sľubujem."