BRATISLAVA. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) má novú dočasnú šéfku, je ňou Janette Motlová, doterajší riaditeľ Peter Lukáč bol včera odvolaný. Povedala to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) s tým, že do šiestich mesiacov vyhlási výberové konanie na post riaditeľa. V oficiálnom výberovom konaní sa o miesto bude uchádzať aj Motlová. 

 

 

Motlová je povolaná osoba

Členovia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport boli v pondelok 18. júna vo výskumnom ústave na poslaneckom prieskume a vyzvali Lubyovú, aby situáciu riešila. Tá prišla o deň neskôr na neohlásenú návštevu centra, v ktorom podalo výpoveď 25 zamestnancov. Lubyová so situáciou nebola je spokojná.

„Bola som vyzvaná, aby som konala. Keďže nebolo možné dosiahnuť konsenzus v pracovno-právnych vzťahoch, situácia eskalovala. Dospela som k záveru, že je potrebná radikálnejšia akcia, aby sa situácia prečistila v personálnej aj funkčnej rovine, ako aj v rovine starostlivosti,“povedala šéfka rezortu školstva s tým, že sa snažila vypočuť všetky zainteresované strany, ako boli zamestnanci či zástupcovia rodičov detí. 

Janette Motlová má podľa Lubyovej predpoklady na to, aby sa situácia vo VÚDPaP zlepšila a posunula dopredu. „Má skúsenosti z inklúzie aj integrácie, z rezortu školstva, kde pôsobila v organizácii Iuventa, vyštudovala sociálnu prácu, robila rôzne projekty a tiež má skúsenosti s diagnostickými nástrojmi, ktoré má VÚDPaP štandardizovať,“ povedala ministerka s tým, že ju považuje za povolanú osobu. 

Motlová bude musieť podľa jej slov ústav zreorganizovať, bude sa musieť posunúť ďalej vo výskume, v experimentálnom overovaní, ako aj v starostlivosti o deti. „Musí sa zvýšiť jeho kvalita,“ dodala. „Bolo to ťažké rozhodnutie. Sú veci, ktorým verím a takisto existujú rozbehnuté aktivity, ktoré sa ku mne viažu. Preto som sa rozhodovala, či áno alebo nie. Rozhodla som sa však, že áno,“ reagovala nová šéfka VÚDPaP. Skúsi pracovať na tom, aby bola klíma lepšia, podnetnejšia. „Je to jedna z najdôležitejších inštitúcií ministerstva školstva, ktorá dáva dáta o tom, kam sa má školstvo hýbať a ako by mali byť pripravení,“ povedala. 
 

 

Motlová urobí najprv finančný a personálny audit 

Najväčšou výzvou sú však pre ňu emócie, ktoré momentálne v ústave sú. Verí však, že práve tie môžu byť energiou pre zmenu. „Prvým momentom je, že som poprosila o finančný a personálny audit. Sú to prvé dôležité dáta na to, aby sme sa posunuli ďalej,“ vysvetlila. Porozprávať sa chce s každým jedným zamestnancom, aby zistila, čo je centrom záujmu. Ktorého zamestnanca z tých, ktorí dali výpovede, vezmú späť, povedať nevedela. 

Ako na ňu nadviazala ministerka školstva, informácia o tom, že osem ľudí dostalo výpoveď, sa nezakladá na pravde. „Traja odišli po dohode na dôchodok a zvyšní piati výpovede nedostali, no videli, že miesta sú ohrozené. Výpovede však nedostali,“ povedala Lubyová. 

Pri manažérskom poste je podľa Motlovej dobré, keď človek nie je priveľmi zainteresovaný do obsahu. „Druhá vec je, že to, že som sa formálne nevenovala psychológii, neznamená, že pre mňa nie je prirodzenou súčasťou,“ povedala s tým, že je ale na ľuďoch, čo z jej práce budú akceptovať a vidieť ako prínos. Zamestnancov chce vsunúť do procesu a vniesť do ústavu a práce nadšenie. „Ak sa nám podarí dostať do centra záujmu dieťa, podarí sa nám urobiť veľmi veľa podnetných vecí,“ dodala s tým, že momentálne to považuje za najdôležitejšie. 

Pracovníci Detského centra VÚDPaP dali výpoveď k 11. júnu. Dôvodom bolo "hlboké pobúrenie z mocenských zásahov", ktorými má vedenie ústavu likvidovať centrum. TASR o tom informovala vedúca Detského centra Magdaléna Špotáková. Zároveň poukázala aj na neočakávané výpovede viacerým pracovníkom ústavu, ktoré prišli v priebehu mesiaca. VÚDPaP patrí medzi priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.