Všetci, ktorí ma dobre poznajú vedia, že milujem jar. Keď začne jar a rozkvitnú stromy, dostávam sa do akéhosi jarného tranzu. Mám chuť tancovať, loziť po stromoch a nadýchať sa tej vône. Hocikedy zastanem pri rozkvitnutom orgováne, zlatom daždi alebo čerešni a voniam. Neviem s tým prestať. Najradšej by som na niekoľko týždňov žila v korune stromu. Myslím na Annu zo Zeleného domu, ktorá chcela spávať v korune rozkvitnutej čerešne a úplne jej rozumiem.

S jarným kvitnutím sa vždy znovuzrodím. Koniec zimy je depresívny, všade je sivota, clivota a nekonečný vietor zavíjajúci v holých korunách. Zrazu to príde. Na halúzkach sú malé puky a vietor prestane vyspevovať. Zrazu nás miesto vetra budí spev vtákov. Aj všetko ostatné sa zobúdza. Vtedy sa opäť stávam novým človekom.

Je biela sobota. Pár stromov sa už oblieklo do biela. Kresťania dnes slávia sviatok zmŕtvychvstania Krista. Vzkriesenie. Moment, kedy sa v kostoloch prvá časť bohoslužieb slávi za tmy. Celý kostol je ponorený v tme, v jednom momente si všetci ľudia zapália sviečky. Jeden od druhého. Blikotavé svetlo putuje od človeka k človeku.

A v strede veľkonočnej vigílie to príde. Kostolom sa ozýva hlasné Aleluja a všetky svetlá sa rozsvietia. Ježiš vstal z mŕtvych. Je to taká sila, že máte pocit, že sa vo vašom srdci niečo pohne. Je to znovuzrodenie nás samých.

Veľkonočná vigília, aj kvitnutie jarných stromov so sebou nesú veľké posolstvo. Aj keď nás zničí únava, aj keď nás zaskočia zlé veci, choroby, aj keď zlyháme, aj keď máme pocit, že sa už nič nemôže obrátiť na dobré, vždy príde nová jar.

Vždy sa môžeme vnútorne znovuzrodiť, stať sa novým človekom. Pápež František hovorí, že Boh sa nenachádza v kostole, ale v našich slabostiach. Práve tie slabosti, uvedomenie si vlastných chýb a priznanie si svojich zlyhaní z nás robí nové osoby. Zrodíme sa do vlastnej jari a oblečieme sa zasa do pestrosti – silnejší, odhodlanejší a plní energie.

Aj keď nadávame na spoločnosť, politiku, daňové priznanie, či neprajných ľudí okolo seba, vždy máme možnosť vlastného vnútorného prerodu na šťastného človeka spokojného so sebou, aj so svojím okolím. Aleluja!