BRATISLAVA. Novela zákona o sociálnych službách známa ako jasličková novela, ktorou sa snaží ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhovieť požiadavkám Európskej únie, neteší súkromné škôlky a jasle. A to aj napriek tomu, že sa im podarilo presadiť niektoré zmeny.

Prezidenta Andreja Kisku na nepodpísanie spornej novely vyzvala listom zriaďovateľka súkromnej škôlky Rainbow Garden v Limbachu a zakladateľka Aliancie kvalitných súkromných škôlok Lucia Goméz. Sama pritom reguláciu jaslí považuje za potrebnú, no nepozdáva sa jej „narýchlo urobená novela, ktorá viac poškodí ako pomôže“. Kompetentných podľa nej tlačí nariadenie Únie, ktoré musia dostať do našich zákonov do určitého termínu. K jej výzve sa pripojili stovky rodičov a súkromných zariadení.

Andrej Kiska dnes novelu vetoval. Poslancom navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní vypustili tie body novely, ktoré ustanovujú novú sociálnu službu zameranú na zosúlaďovanie pracovného života a rodinného života. Uviedol, že spôsob zavedenia tejto služby je neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí.

Podľa schváleného zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, resp. zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Toto obmedzenie má podľa prezidenta pri zúženom chápaní služby štátu len ako sociálnej služby pre rodičov, ktorí pracujú alebo študujú, svoju vnútornú logiku.

"Výhody starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve nie sú viazané iba na to, že rodičia môžu chodiť do práce, alebo do školy, pretože majú možnosť umiestniť dieťa do detských jaslí," uviedla hlava štátu podľa TASR. 

Novela sa teraz vráti späť do parlamentu na druhé čítanie. Poslanci budú musieť opätovne rokovať o jeho pripomienkach.

"Tak sa podarilo! Najlepši Vianočný darček! Ďakujem, pán prezident! A všetci, ktorí sa podieľali! Nič nie je nemožné!," tešila sa dnes Lucia Goméz.

 

 

Len kozmetické zmeny

„Limit detí na jedného zamestnanca vzrástol zo 4 na 5, celkový počet detí v triede vzrástol z 12 na 15 a percento odborného personálu zmiernili z 80 na 75 percent a teda aspoň pani upratovačka nebude musieť mať vysokú školu,“ vysvetľuje Lucia Goméz. Tieto zmeny ušetria podľa nej súkromným zariadeniam mesačne okolo dve tisíc eur, no zvyšovaniu poplatkov sa škôlky aj tak nevyhnú. Otázne však zostáva zachovanie mnohých súkromných zariadení, dodáva. Na ich podporu založila aj Asociáciu kvalitných súkromných škôlok, ktorá zastupuje okolo stovky zariadení.

Vo svojej škôlke sa Lucia Goméz venuje hlavne deťom od troch rokov. No pracuje aj s deťmi od dvoch rokov, ktoré postupne začleňuje do kolektívu ešte pred návratom ich matky či otca späť do práce po rodičovskej dovolenke.

Ak jasličková novela prejde, platiť bude už od nového roka. A nepracujúci rodičia môžu na jasle či škôlku zabudnúť. A to aj v prípade, že sa rozhodnú si ich platiť sami, vysvetľuje Goméz. „A tak veľa zariadení príde o zákazníkov, pretože práve táto kategória rodičov tvorí väčšinu klientov,“ hovorí. Platiť to však bude aj pre začínajúce podnikateľky a podnikateľov, čo si prvý rok neplatia odvody – nárok na jasle proste mať nebudú, dodáva.

Rodič totiž môže buď poberať príspevok na starostlivosť o dieťa alebo rodičovský príspevok. Na príspevok na starostlivosť o dieťa má nárok len vtedy, ak sa riadne zamestná a začne štátu platiť odvody a dane, vysvetľuje.

Deti pracujúcich rodičov však môžu do jaslí chodiť len do troch rokov, potom jednoducho nemajú nárok. Ide totiž o podporu zlaďovania rodiny a práce – čiže o umiestnenie detí, ktorých rodič sa rozhodol vrátiť do práce skôr ako mu skončí rodičovská dovolenka. V novele zostala aj podmienka bezbariérovosti, ktorá je pre mnohé zariadenia nesplniteľná. „Štát tieto zariadenia stále nemieni nijako finančne podporovať,“ hovorí. Za nedodržiavanie tohto zákona však môžu byť prevádzkovatelia sankciovaní pokutou 35 tisíc eur, čo často prevyšuje ich ročný rozpočet.

 

Lucia Goméz a jej škôlka Rainbow Garden v Limbachu. Foto - Archív LG

 

Štát podporuje návrat do práce. Vraj

Do súkromnej škôlky dala syna, keď mal dva roky aj marketingová manažérka Veronika Pizano. Čakala vtedy druhé dieťa a tak by ho do preplnenej štátnej škôlky nevzali. Vyberala podľa odporúčaní a zostali jej verní. „Nevedela som si predstaviť, že by išiel zo škôlky s individuálnym prístupom do škôlky štátnej, kde prístup individuálny ani zďaleka nie je, keďže detí majú oveľa viac,“ hovorí.

Do rovnakej škôlky chodí už aj jej dcéra. Pripravovaný zákon by v ich rodine narobil poriadne problémy. „Dcéra má len dva roky a chodí do škôlky, ktorá by následne nespĺňala požiadavky dané týmto zákonom a reálne neviem, čo budeme robiť,“ hovorí. Novela ide totiž podľa nej proti pracujúcim rodičom.

Novela sa nepozdáva ani spolumajiteľke spoločnosti Frutia, ktorá vlastní značku Chutné kytice, Jane Bednárovej. „Verím, že urobíte, čo je vo Vašich možnostiach, aby ten nezmysel nekomplikoval už aj tak dosť komplikovaný život slušných podnikateľov na Slovensku, ktorých sa to týka,“ vyzýva prezidenta. Jej podnikanie by sa totiž bez súkromných zariadení ťažšie rozbiehalo. Súkromné škôlky využila pre dve staršie deti a plánuje tam dať od jedného roka aj to tretie.

 

 

Štát vie. Pýtať sa nemusí

„Prečo chcete meniť niečo, čo funguje už veľa rokov a funguje to veľmi dobre? Prečo nedáte na názor rodičov? Prečo chcete ničiť množstvo pracovných miest? Likvidovať mnoho zariadení, ktoré sú budované z  vlastných zdrojov,“ pýta sa Veronika Sarvašová zo súkromnej opatrovateľskej služby Jasličky Hviezdička v obci Brehy, ktorú prevádzkuje ako voľnú živnosť spoločne s manželom. Na začiatku zmien v systéme by podľa nej mal byť prieskum spokojnosti so štátnymi i súkromnými zariadeniami.

Do ich zariadenia chodia deti od nula do šesť rokov, počas leta aj školáci. „Naše služby mamičky využívajú cez prázdniny, lebo školy a mnohé škôlky sú v tom čase zatvorené. Naša prevádzková doba je flexibilná vzhľadom k tomu, ako sú rodičia detičiek v práci,“ hovorí Veronika.

Jasličky vybudovali z vlastných zdrojov – úver budú splácať ešte 25 rokov. „Štát nám neprispel ani euro, preto nerozumiem tomu, prečo nám chce diktovať, kto takéto zariadenie môže prevádzkovať, kto môže naše zariadenie navštevovať a kto u nás pracovať,“ hovorí.

Zamestnávajú ešte dve učiteľky – jednu s pedagogickým vzdelaním, druhú bez. „ Mali sme viac uchádzačiek o prácu s pedagogickým vzdelaním, ale ten vzťah k deťom, chuť ich niečo naučiť sa nedá porovnať s našou zamestnankyňou,“ hovorí. Myslí si preto, že aj človek, čo pedagogické alebo zdravotné vzdelanie nemá, dokáže plnohodnotne zastať prácu opatrovateľky. 

 

Prečítajte si aj Jasle po novom? Prísne pravidlá, vyššie, ceny a pokuty, tvrdia kritici ministerskej novely