Bratislavu navštívila vzácna osobnosť. Po tretíkrát prišiel na Slovensko Tändzin Gjamccho, súčasný 14. dalajláma, najvyšší duchovný predstaviteľ tibetského budhizmu. Jeho Svätosť, ktorá sem prišla na súkromnú návštevu, sa stretla so študentami a s niekoľkými vybranými predstaviteľmi krajiny. Z najvyšších politických predstaviteľov sa s Jeho Svätosťou Dalajlámom stretol iba prezident Andrej Kiska. Dalajláma absolvoval dve prednášky, dopoludnia prednášal študentom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a popoludní predstúpil pred viac ako dvetisíc nadšených poslucháčov v bratislavskej Aegon aréne. Dalajlámov príchod sprevádzali veľké ovácie a potlesk. Patrí medzi najpopulárnejšie osobnosti na svete, jeho usmiata tvár, typický smiech a jeho hlboké myšlienky majú svojich priaznivcov po celom svete bez ohľadu na náboženstvo, vek, či národnosť.

Témou prednášky Jeho Svätosti bolo: Hľadanie nádeje a šťastia v neľahkých časoch. Dalajláma niekoľkokrát prizvukoval, aké je dôležité v sebe objaviť súcit a lásku. Ako si treba neustále uvedomovať svoju ľudskosť, ale aj to, že všetky osoby na svete sú v prvom rade ľudské bytosti, tak ako my. Hovoril o tom, že všetky náboženstvá majú vo svojej podstate zakotvenú lásku a súcit, ale my ľudia na to mnohokrát zabúdame. Hovoril, že moslimovia, kresťania, židia, či budhisti vedia spoločne existovať, pretože podstata ich ľudskosti je rovnaká. Za každým moslimom, židom, hinduistom by sme mali vidieť predovšetkým ľudskú bytosť.

 

Modlitba sama o sebe nestačí

Zaujímavá myšlienka zaznela aj v súvislosti s modlitbou a prosením Boha o pomoc. Dalajláma hovoril, že ak by sa nás Boh niečo spýtal, bola by to práve otázka, kto naše problémy spôsobil? Ak sa modlíme za mier, kto spôsobil vojnu? My sme za to zodpovední, preto práve my musíme pracovať na náprave. Modlitba je síce dôležitá, ale sama o sebe nestačí, dôležité je to, ako sme schopní snažiť sa o “zmenu v sebe”. Ako sme schopní odpúšťať a začať na veci nahliadať inak.

Jeho Svätosť dalajláma je veľkým zástancom vedy, myslenia a využívania našej inteligencie pri všetkom, čo robíme. Apeloval na to, že ak máme tak dokonalý mozog, mali by sme ho využívať naplno. Mali by sme využívať holistický prístup vo vzdelávaní a pracovať na svojich morálnych princípoch. Nezabúdať na univerzálne ľudské hodnoty, ktoré sú nám úplne prirodzené. Hovoril, že žijeme v ťažkých časoch, lebo všetko, čo robíme je namierené na materiálne pohodlie. Trápi nás iba to, že nemáme dostatok materiálneho bohatstva, čo by nás však malo trápiť je pohodlie našej duše. Keď naša duša nie je v poriadku, naše materiálne zabezpečenie, aj naše zdravie je nám zbytočné. Podľa toho v akom stave sú naše duše, vyzerá aj náš svet. Dalajláma povedal, že musíme najmä na školách začať vzdelávať mladých ľudí iným spôsobom. Venovať sa nielen získavaniu vedomostí, ktoré využijeme na získavanie materiálneho zabezpečenia, ale kultivovať aj svoje emócie a učiť sa pracovať so svojimi vlastnosťami – uvedomovať si ich a meniť ich tak, aby sme neubližovali sebe aj iným.

 

O pár oddelení v pekle viac

Na záver prednášky Dalajláma oslovil najmä generáciu 21. storočia. To, čo sa bude diať s týmto svetom ďalej, je ich zodpovednosť. Ak dnes začnú znovu objavovať svoj súcit, dávať najavo lásku, pristupovať k iným ľuďom s toleranciou a ľudskosťou a začnú pracovať na svojom myslení a emóciách, vie si predstaviť, že za 20 - 30 rokov by tento svet mohol byť lepším miestom. Na záver si neodpustil svoj povestný humor. “Ja mám dnes 81 rokov. O desať rokov budem mať 91 a o ďalších desať 101. To tu už asi nebudem. Možno budem na mieste, ktoré vy, podľa vašich kresťanských tradícií, voláte nebom a peklom. Ak budem v pekle, verím, že sa budem môcť pozrieť ako to tu vyzerá, kam ste ten svet posunuli. Ak to bude smerom k lepšiemu, tak tam dolu oznámim, že môžu pár oddelení v pekle zrušiť. Ale ak to tu bude horšie, dám vedieť, že peklo treba o pár oddelení rozšíriť. Tak sa snažte, zodpovednosť je na vás.”

V pondelok sa Jeho Svätosť Dalajláma presunie na návštevu Českej republiky. Ako poznamenal: “Vaše problémy vám tu nechám, tie musíte vyriešiť vy. Zoberiem si zo sebou iba tie svoje.”

 

Prečítajte si aj Láma: Ak chcete byť šťastní, meňte samých seba, keď chcete problémy, meňte iných