Ženy si čoraz viac uvedomujú svoju hodnotu a rovnoprávnosť. Firmy zavádzajú rovnoprávnosť žien aj prostredníctvom rovnosti pohlaví naprieč pozíciami. Väčšie korporácie majú ambiciózne počty, ktoré by mali vypovedať, koľko žien bude do určitého roku v manažérskej či vedúcej pozícií. V 21.storočí je to úplne prirodzené.  

Emancipácia žien a hypotéky

Rovnosť výšky platov a rovnosť pozícii má dopad na všetky ďalšie aspekty. Emancipácia žien sa posilnila i v oblasti hypoték. Aj napriek tomu, že rozdiely medzi mužmi a ženami v schopnosti zobrať si hypotekárny úver sa zmenšujú, rozdiely v regiónoch pretrvávajú. Podľa údajov VÚB banky vyplýva, že muži si berú zhruba o 3500 eur vyššie hypotéky ako ženy, čo súvisí s ich vyššími príjmami.

Plány na zrovnoprávnenie žien v pozíciách a platoch by mali tieto nezrovnalosti postupne vyhladzovať. 

“Nie veľmi dávno boli vo veľkej prevahe muži, tí čo podávali Loto, či sa zapájali do Eurojackpotu. Muži boli považovaní za hlavu rodinu, ktorí nosili domov výplatu. Ich výsadou boli aj hry tohto typu. Momentálne môžeme badať, že záujem aj o toto odvetvie je rodovo vyrovnané. Dokonca záujem o výsledky Eurojackpot má o 23 percent viac žien než mužov,” komentoval situáciu Jozef Martinček z portálu Pandatip.com/sk/.

Ženy a finančná rovnosť

Sociálne výskumy poukazujú, že ženy sa radi zapájajú do hier typu Eurojackpot nielen za účelom zábavy, ale najmä za charitatívnym účelom v prípade výhry. Mužov ku hre častokrát motivuje možnosť zabaviť sa. Nakoľko motív hry môže byť rôzny, každý z nás by mal byť schopný naplniť si svoje potreby. 

“Emancipáciu žien posilníme vďaka finančnej rovnosti”, dodal Martinček. 

Naďalej pri evidencii emancipácie budú štatistiky skresľovať dáta rozvedených párov. Nakoľko podľa údajov z UniCredit Bank rozvedení muži naďalej splácajú hypotéku (častokrát sú uvedení ako dlžník č.1), opäť raz single ženy si častokrát v tomto prípade berú nový úver.  

Emancipácia žien je jednou z veľkých tém, ktorou sa zaoberajú i zahraničné médiá. Postavenie žien sa v spoločnosti za posledné storočie zmenilo rapídne a ciele globálnych korporácii nám ukazujú svetlú budúcnosť.