Nikto zatiaľ neprišiel na to, prečo ochorenie u niekoho vypukne a iného nie. Isté však je, že narastá vekom. Demencia sa vyskytuje u každého 20. človeka nad 65 rokov. Po 80. roku života je to už každý piaty človek. Výnimočné prípady však nie sú ani okolo tridsiatky, čo môže mať pre nich katastrofálne následky. Často rozpad rodiny a stratu zamestnania.

 

Predstavenie projektu Centra MEMORY.

 

Počet pacientov sa zvyšuje

Sedem dní preto svet upriamuje pozornosť na ľudský mozog. V rámci celosvetovej iniciatívy Týždeň mozgu od 14. do 20. marca aj na Slovensku prebieha preventívna a edukačná kampaň s názvom Spolu proti demencii. Cieľom je informovanie o Alzheimerovej chorobe a odstraňovanie predsudkov o tomto ochorení, pretože toto ochorenie sa už dávno netýka len starších ľudí.

Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba, ktorá je príčinou 50 až 60 percent prípadov demencie. V roku 2015 ju malo až 46,8 miliónov ľudí na celom svete. Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa ich každých dvadsať rokov zdvojnásobí. V roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov až na 131,5 miliónov. Na Slovensku neexistujú presné štatistiky, ale odhaduje sa, že chorobou trpí takmer 60 000 pacientov, o ktorých sa stará približne 150 000 opatrovateľov. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet pacientov až trojnásobne na 180 000.

 

Demenciou trpela aj bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová.

 

Príčina nie je jasná

Alzheimerova choroba je spájaná s mnohými predsudkami, ktorých výsledkom je izolovanosť pacienta a celej rodiny. Práve neistota, ako ku človeku s Alzheimerovou chorobu pristupovať, ako s ním komunikovať a ako sa k nemu správať, je dôvodom vzniku stigmy spojenej s týmto ochorením. Mýty v spoločnosti tiež spôsobujú, že pacienti s demenciou sa k lekárovi dostanú oveľa neskôr, ako by bolo potrebné, pretože spoločnosť vníma zabúdanie ako normálnu a prirodzenú súčasť starnutia. Práve preto vznikol projekt odborníkov z Centra MEMORY – Spolu proti demencii, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

„Cieľom projektu je komplexne informovať verejnosť o Alzheimerovej chorobe ako o najčastejšej forme demencie, o jej varovných príznakoch a štádiách, o potrebách pacientov a rodinných opatrovateľov. Tiež o spôsobe zvládania prejavov ochorenia v rodine či v zariadení, a v neposlednom rade o prevencii a  včasnej diagnostike,“ približuje ciele nového projektu riaditeľka Centra MEMORY PaedDr. Mária Čunderlíková.

Zamerať sa chcú aj na odbúravanie predsudkov voči ľuďom s Alzheimerovou chorobou, naučiť rodinných príslušníkov a opatrovateľov, aké sú špecifiká správania pacientov a aké majú potreby. Dôraz kladú aj na preventívne opatrenia, ktoré progresiu ochorenia spomalia

Centrum MEMORY pomáha aj rodinám a opatrovateľom, pretože opatrovanie človeka s demenciou je nielen fyzicky, ale aj psychicky veľmi ročné a vyžaduje si komplexnú spoluprácu rodiny s odborníkom.

 

Predstavenie projektu Centra MEMORY.

 

Je náročné, keď ide o blízkych

„Starostlivosť o pacienta je emočne veľmi náročná, pretože v mnohých prípadoch ide o vlastných rodičov či blízkych členov rodiny. Opatrovatelia majú záujem využiť špecializované pracoviská, ktoré dokážu poskytnúť informácie uľahčujúce každodennú starostlivosť a v prípade potreby, pomôcť s niekoľkohodinovou dennou starostlivosťou. Títo pacienti totiž nemôžu ostať sami,“ vysvetľuje riaditeľka Centra MEMORY Mária Čunderlíková.

V priestoroch Centra MEMORY v Bratislave sa môžu pacienti s Alzheimerovou chorobou, ich rodinní príslušníci, opatrovatelia ale aj široká verejnosť zúčastniť na prednáškach, aktivitách centra a zážitkových terapiách. Zistia viac o svojej chorobe a o možnostiach terapie i starostlivosti. V prípade záujmu sa môžu objednať na individuálne bezplatné testovanie pamäti.

Súčasťou kampane je aj spustenie webovej stránky www.spoluprotidemencii.sk„Nová stránka je základnou informačnou platformou o demencii, ktorá na Slovensku doteraz chýbala. Budeme na nej  informovať aj o tom, ako sa dá znížiť riziko demencie už počas aktívneho života. Chceme u užívateľov zachytiť problémy s pamäťou ešte pred tým, ako sa prejaví vážna porucha,“ hovorí Darina Grniaková, projektová manažérka Centra MEMORY.

 

 

Pacienti vedia žiť naplno

„Naša skúsenosť hovorí, že ľudia s demenciou chcú a vedia žiť naplno, ak im my vytvoríme vhodné podmienky. Stránka je koncipovaná tak, že ju budú vedieť ovládať aj pacienti v prvých štádiách demencie,“ dodáva Darina Grniaková.

Súčasťou projektu je aj vydanie špecializovanej publikácie. „Pre všetkých záujemcov sme pripravili odbornú príručku Ako si poradiť s demenciou, kde taktiež nájdu všetky potrebné informácie. Veríme, že aj vďaka projektu Spolu proti demencii sa nám spoločnými silami podarí rozprúdiť diskusiu o tomto ochorení a zbaviť ho predsudkov, “ uzatvára PaedDr. Mária Čunderlíková z Centra MEMORY.

 

Víťazná fotografia World Press Photo 2012 v kategórii Daily Life Stories (Príbehy každodenného života), na ktorej argentínsky fotograf Alejandro Kirchuk na snímke Nikdy ťa neopustím zachytil Marcosa z Buenos Aires, ako vedie do obývačky Monicu, ktorej diagnostikovali Alzheimerovu chorobu.

 

Centrum MEMORY n.o., je prvé preventívne, diagnostické, aktivizačné a vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou na Slovensku. Poskytuje sociálne služby prostredníctvom špecializovaného denného pobytu pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, kognitívne tréningy a tréningy pamäti pre seniorov. Prevádzkuje psychiatrickú ambulanciu a ambulanciu liečebného pedagóga s celoslovenskou pôsobnosťou. Okrem toho pripravuje vzdelávacie programy pre pracovníkov sociálnych a zdravotníckych zariadení prostredníctvom vzdelávacích kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. www.alzheimer.sk

 

Prečítajte si aj Bývalá šéfka sestier Lévyová: Politika sa preniesla na pôdu komory a odborov