BRATISLAVA. Učiteľky a učitelia sa vo štvrtok zmenili na babysitterov a babysitterky. Na školách bol takzvaný Babysitting Day, lebo aká pláca, taká práca. Chceli tak ukázať ako málo reálne pedagógovia zarábajú.

„Cieľom akcie je poukázať na to, že mzda učiteľa je na úrovni babysitterky, a tiež na to, ako vláda investuje do vzdelávania detí,“ hovorí líder Iniciatívy bratislavských učiteľov Vladimír Crmoman. Nízke platy učiteľov a slabé výsledky žiakov sa podľa neho premietajú do celkovej kvality vzdelávania u nás.

Je to už tretia spoločná akcia učiteľov v posledných týždňoch. Na Zraz dlhých nosov prišlo 5. novembra pred Úrad vlády SR v Bratislave viac ako 300 učiteliek, učiteľov, rodičov a žiakov. Do akcie Deň zdravia sa zase 19. novembra zapojilo 233 škôl, z toho necelá polovica bola zatvorená. Darovať krv prišlo 451 učiteliek a učiteľov, krv z nich napokon darovalo 346. Spolu to bolo 146,7 litra krvi.

 

Zapojenosť škôl do protestnej akcie Babysitting Day. Zdroj: Iniciatíva bratislavských učiteľov

 

Platy, platy... platy

„Opatrovateľky detí zarobia toľko, ako učitelia základných škôl,“ potvrdzuje PR manažérka portálu Profesia.sk Katarína Klembalová. Podľa portálu Platy.sk je hrubý mesačný plat učiteliek a učiteľov na základnej školy 762 eur, ich priemerná hodinová mzda sa tak pohybuje na úrovni 4,76 eur. Opatrovateľky a opatrovatelia detí si podľa portálu Domelia.sk pýtajú za hodinu od 4 eur. Za hodinu opatrovania detí sa sa dá zarobiť od dvoch do desať eur.

Učiteľky a učitelia si často privyrábajú doučovaním. Za jednu hodinu doučovania sa podľa portálu Domelia.sk platí v priemere 7,70 eura. „Keby učiteľ základnej školy namiesto učenia mesiac doučoval, zarobil by zhruba 1 232 eur,“ hovorí. Ide podľa nej o 1,2 násobok platu priemerného zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním – teda presne o sumu, ktorú učitelia žiadajú.

 

Čo učitelia žiadajú:

Základnou požiadavkou je priblíženie sa svetovému a európskemu štandardu v podiele HDP smerujúceho do školstva v priemere na úrovni 6 percent hrubého domáceho produktu (HDP), u nás je to 3,9 percenta HDP.

Zvýšenie investícií do školstva by mali vyrovnať priepastné rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami. A tiež priblížiť mzdy pedagogických a odborných zamestnancov v školstve mzdám učiteľov v Česku, Poľsku a Maďarsku.

Pedagogickí a odborní zamestnanci dlhodobo požadujú mzdu vo výške 1,2 až 1,6 násobku priemernej mzdy.

Žiadajú aj komplexné prehodnotenie zákona o pedagogických zamestnancov, systém ich ďalšieho kariérneho rastu a kontinuálneho vzdelávania.

 

Zraz dlhých nosov

 

Tanec, dinosaury a ikebany

Na takmer päťsto školách sa tak vo štvrtok neučilo. Deti sa namiesto matematiky, dejepisu či chémie hrali, kreslili, lepili si, tancovali alebo si čítali napríklad o dinosauroch či vesmíre.

„Deti si môžu kresliť alebo písať nápady, čo by v škole chceli zmeniť. Ak nejaké dieťa chodí na tanec alebo niečo iné, môže to naučiť aj spolužiakov,“ hovorí učiteľka zo základnej školy Lachova v Bratislave Margaréta Knapíkova. Tiež si môžu do školy doniesť aj spoločenské hry a hračky, dodáva. Rodičov o tom informovali cez internetové žiacke knižky. „Každý učiteľ môže podľa vlastného uváženia tráviť čas s deťmi,“ hovorí.

Iniciatíva žilinských učiteľov pripravila na tento deň dve aktivity – omaľovávanku pre materské školy a hru Nebo-peklo pre staršie deti, ktoré môžu deti robiť spolu s rodičmi. Tí sa tak dozvedia viac o každodenných problémoch školy.

„Aktivitu prevezmú žiaci a študenti, ktorí pod opaterou a dozorom svojich vyučujúcich naplno popustia uzdu tvorivej fantázie,“ vysvetľuje Branislav Kortiš z Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Na hodinách sa tak podľa neho riešili hlavolamy, kvízy, či sledovali dokumenty alebo rozprávky. Súťažilo sa tu aj v tvorbe vianočných ikeban. Aktivity však boli na žiakoch, dodáva, učitelia boli len dozor.

Iniciatíva banskobystrických učiteľov prichystala tzv. Zraz prázdnych vreciek. Ten sa uskutočnil vo štvrtok o štvrtej poobede v Záhrade - Centre nezávislej kultúry.

 


Zdroj: Iniciatíva bratislavských učiteľov

 

Na učiteľské akcie nereagujeme

„K tejto iniciatíve sa ministerstvo školstva nebude vyjadrovať,“ odpovedalo ministerstvo školstva na naše otázky, či vyhovie požiadavkám protestujúcich učiteliek a učiteľov.

Ministerstvo školstva reagovalo na protestné akcie na svojom webe vymenovaním svojich aktivít. Pod nimi je reakcia ministra školstva Juraja Draxlera.

Ten priznáva, že tento rok bol pre rezort náročný. „Po stabilizácii chodu ministerstva však vieme ísť oveľa ďalej - pripravujeme koncepčné návrhy, ktoré zmenia prakticky všetky aspekty fungovania regionálneho školstva, vysokých škôl, vedy a výskumu,“ píše. Tieto reformy však nechcú podľa neho pripravovať sami. „Preto sme potrebovali otvoriť kontinuálny dialóg s odborníkmi a školským prostredím, prvým krokom bol náš nedávny veľký okrúhly stôl o budúcnosti školstva,“ vysvetľuje. Nad všetkým je však úloha pripraviť formulácie do programového vyhlásenia vlády.  

 

Prečítajte si aj Učitelia vyšli do ulíc s dlhými nosmi