„Vy ste citovo labilná!“ Chcelo veľkú dávku odvahy prísť hore a za zatvorenými dverami, priamo do očí povedať aké nepriateľské vzťahy tam dolu panujú, ako sa intriguje, ako prísne pravidlá platia iba pre niekoho. Nevadí, ak je môj reálny opis (ne)kultúry prejavom slabosti a mužská ješitnosť prejavom sily, v poriadku. Byť dlhodobo bez práce už v poriadku nie je.

„To chce psychiatrické vyšetrenie..!“ Kameňom do nej, upáľme ju na hranici! Verejne a na plné ústa opísať ako sa bulvarizuje na dedine, ako zle to na človeka pôsobí, aké neprofesionálne a prízemné je klebetenie o zákazníkoch a kolegyniach pred zákazníkmi, je určite nenormálne na mieste, kde normy normálnosti sú nastavené tak, ako sú. Nevadí, vlastne vadí. Moje deti museli zápasiť so strachom, že tiež niečo kvôli mne schytajú.

„Ty si taká pokojná, prídeš a už slnko svieti.“ „Chcel by som byť ako ty.“ V príjemnom, priateľskom, prostredí sa človek dobre cíti. Komplimenty sa ľahšie počúvajú, pravda ak nie sú len medovými fúzmi popod nos.

Hippokrates, zakladateľ moderného lekárstva, nás podľa telesných štiav ovplyvňujúcich naše reakcie na vonkajšie podnety podelil do štyroch typov osobnosti: sangvinik (krv) – emočne stabilný extrovert, melancholik (čierna žlč) – emočne labilný introvert, flegmatik (hlien)  – emocionálne stabilný introvert a cholerik  (žlč) – emočne labilný extrovert.  

Našu osobnosť – našu povahu okrem vrodeného ťažko zmeniteľného temperamentu určujú aj schopnosti, inteligencia, charakter a iné črty, kde už pole našej pôsobnosti je rozsiahle. A žiadna povaha vo svojej podstate nie je dobrá ani zlá. Nik nemôže tvrdiť, že nemá vlastnosť použiteľnú pre dobro iných, podobne každý máme vlastnosť niekomu prekážajúcu.

Pri stretnutí s „anjelom“ plným vďačnosti, srdečnosti, láskavosti, citu a empatie, úprimnosti a spravodlivosti aj u cholerika budú v popredí  jeho najlepšie vlastnosti: túžba po dobre, odhodlanosť, cit pre spravodlivosť, cieľavedomosť, vodcovské schopnosti, silná vôľa, ľahké prekonávanie prekážok...  

Naopak po konflikte s „čertom“ – manipulátorom, agresorom, závistlivcom, surovcom aj cholerik s divokým temperamentom chrlí svojím ohňom alebo potláča a potláča, kým nie je celkom zatlačený niekde do kúta, kde môže slobodne paru vypustiť alebo mu pretlak pary spôsobí zdravotné problémy. Môj cholerik funguje presne takto.

S temperamentom je to už raz tak – je síce ťažko ovplyvniteľný, ale v rôznych situáciách možno voliť rôzne postupy riešenia prináležiace iným typom osobnosti. V každom z nás je zmes cholerika, melancholika, flegmatika aj sangvinika. Výsledný efekt závisí na ich vzájomnom pomernom zastúpení a na tom koho v nás tá-ktorá situácia a prostredie aktivujú.

Na dovolenke, oslave, v príjemnej spoločnosti sa viem správať ako pravý sangvinik, v lese, pri zbieraní húb, kosení trávy ticho ako čistý flegmatik, pri písaní blogov, v prázdnom tichom dome, v buse ako zadumaný melancholik a v ťažkom nepokojnom nehostinnom prostredí ako hlučný, impulzívny cholerik.

A tak prajem všetkým nám viac-menej cholerikom veľa, veľa pokoja a rozvahy pri zvládaní emočne vypätých situácií!

 

Prečítajte si aj Poistiť si dobré meno