WASHINGTON. Tohtoroční laureáti Goldmanovej ceny za životné prostredie sú halvne ženy. To podľa denníka Guardian svedčí o uznaní ich významného podielu pri ochrane planéty.

Porota ocenila prácu "hrdinov" životného prostredia zo šiestich geografických regiónov - Afriky, Ázie, Európy, Oceánie a ostrovných štátov, Severnej Ameriky a Južnej a Strednej Ameriky.

 

Viedla pochod žien z pralesa

Nositeľkou ceny za Severnú Ameriku sa stala LeeAnne Waltersová, ktorá upozorňovala na nízku kvalitu vody v meste Flint v štáte Michigan. Za pomoci vedeckého tímu i miestneho lekára sa zistilo, že voda z vodného zdroja, z ktorého bolo zásobované mesto Flint, bola v dôsledku nedostatočnej úpravy kontaminovaná olovom. Mesto má už iný zdroj pitnej vody, ale obavy zo zdravotných dôsledkov používania kontaminovanej vody pretrvávajú, najmä v prípade detí.

Ďalšou nositeľkou Goldmanovej ceny za životné prostredie sa stala Francia Márquezová z Kolumbie, iniciátorka desať dní trvajúceho pochodu žien z amazonského pralesa do hlavného mesta Bogota, ktorým vládu donútili, aby zasiahla proti ilegálnej ťažbe zlata znečisťujúceho vodné zdroje kyanidom a ortuťou.

Svojím aktivizmom pritom Márquezová ohrozila aj vlastný život: za posledné dva roky totiž v tomto regióne zavraždili iných dvoch nositeľov Goldmanovej ceny, ktorí tiež dôrazne odmietali ťažbu zlata v regióne Cauca.

Cenu získala tiež Francúzka Claire Nouvianová, a to za svoj úspešný boj proti rybolovu vlečnými sieťami.

Laureátkou Goldmanovej ceny sa stali aj Juhoafričanky Makoma Lekalakalová a Liz McDaidová, ktoré bojovali za zastavenie tajnej dohody o výstavbe jadrovej elektrárne uzavretej medzi JAR a Ruskom. Najvyšší súd JAR vlani v apríli rozhodol, že kontrakt na sumu 76 miliárd dolárov je protiústavný.

 

 

Jediný muž

Za dlhoročné snahy o zákaz výroby, používania a predaja náterových farieb s obsahom olova a za podiel na vývoji certifikačného programu, ktorý zabezpečil, že výrobcovia farieb spĺňajú tento štandard, bol Goldmanovou cenou vyznamenaný Manny Calonzo z Filipín - jediný muž medzi tohtoročnými laureátmi.

Odmenená bola aj Khanh Nguy Thi z Vietnamu, ktorá viedla vedecký výskum a primala vietnamské úrady, aby sa zasadzovali za znižovanie závislosti krajiny od uhlia a preorientovali sa postupne na obnoviteľné zdroje energie.

Goldmanova cena za životné prostredie je prirovnávaná k Nobelovej cene v oblasti environmentalistiky. Udeľuje ju americká nadácia Goldman Environmental Foundation založená v roku 1989 manželmi Richardom a Rhodou Goldmanovcami. Každý rok získa toto ocenenie iba jedna osoba za jeden kontinent. Dotovaná je sumou 200.000 dolárov (163.000 eur).