BRATISLAVA. Za spor, ktorý trval 14 rokov, si dnes právnička a aktivistka Zuzana Čaputová prevezme Goldmanovu enviromentálnu cenu, ktorá sa vníma ako Nobelova cena v oblasti environmentalistiky. Zuzana Čaputová ju dostane za boj proti pezinskej skládke odpadov. Protest Pezinčanov, ktorým ako členka VIA IURIS Čaputová pomáhala, sa dostal až na Ústavný súd a Súdny dvor Európskej únie. V roku 2013 Najvyšší súd SR skládku vyhlásil za ilegálnu a zakázal ju používať.

"Zuzana Čaputová, advokátka v kauzách vo verejnom záujme a matka dvoch detí, stála na čele úspešnej verejnej kampane za uzavretie druhej skládky odpadu v jej meste, ktorá mala byť prevádzkovaná v blízkostí ľudských obydlí, a znamenala precedens pre angažovanosť verejnosti na postkomunistickom Slovensku a právny precedens pre Európsku úniu," odôvodnila nomináciu Nadácia Goldman Environmental Foundation, ktorá cenu udeľuje.

 


Protest aktivistov v Košiciach v roku 2010.

 

Príbeh s medzinárodným dosahom

„Bolo to predovšetkým obrovské prekvapenie. Cenu som poznala, viem, že je to prestížna svetová cena a bolo to veľmi šokujúce, mala som zmiešané pocity. Ten príbeh sa pre mňa začal pred 16 rokmi a kauza pre mňa trvala 14 rokov, kým sa podarilo dosiahnuť posledné rozhodnutie Najvyššieho súdu. Takže veľká zmes pocitov, pretože je to časť môjho života, veľmi zaujímavá a intenzívna, do toho prišla takáto úžasná správa, takže veľká radosť. Beriem to ako veľkú poctu a veľmi si to vážim,“ povedal pre TASR v reakcii na nomináciu Zuzana Čaputová.

Pezinská kauza je podľa Čaputovej príkladom vzácneho spojenia občianskej kampane, mobilizácie miestnej komunity a odbornej právnej práce, ktoré prinieslo konkrétny výsledok. „Tento príbeh z malého mesta na Slovensku mal napokon aj veľký medzinárodný presah. Na tejto kauze boli Súdnym dvorom EÚ stanovené pravidlá, ktoré sú teraz záväzné pre celú EÚ,“ dodala Zuzana Čaputová na stránke VIA IURIS.

 

Protest pred Úradom vlády SR v roku 2008.

 

Jediná za kontinent

Pezinčania sa proti výstavbe skládky odpadov o rozlohe 12 futbalových ihrísk s kapacitou 792 tis. m3 odpadu od roku 1999 sa Pezinčania bránili. Stáli proti vplyvnému investorovi s väzbami na úrady, ktoré rozhodovali o povoľovaní skládky. Viac ako 1 200 ľudí sa zapojilo priamo do konaní, no ich práva úrady hrubo porušovali.

Goldmanovu environmentálnu cenu udeľuje americká nadácia Goldman Environmental Foundation založená v roku 1989 lídrami občianskej spoločnosti a filantropmi, manželmi Richardom a Rhodou Goldmanovcami. Každý rok získa toto výnimočné ocenenie iba jedna osoba za jeden kontinent.

Zuzana Čaputová vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V treťom sektore pôsobí od roku 1998, od roku 2010 spolupracuje s Via Iuris ako advokátka. Venuje sa téme "verejná kontrola verejnej moci". Podľa TASR je spoluautorkou viacerých publikácii a členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW.

 

Prečítajte si aj Zuzana Števulová dostala americkú cenu pre výnimočne odvážne ženy