Motívom medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý pripadá na 11. február, je v tomto roku boj vedkýň proti ochoreniu COVID-19. Pripomína to združenie ľudí s nadpriemernou inteligenciou Mensa Slovensko. Upozorňuje, že v Európe je iba 11 percent vedúcich výskumných pracovníčok.

Vedkýň je stále málo

Združenie skonštatovalo, že ženy nachádzame v boji proti pandémii v rôznych fázach – od rozširovania poznatkov o víruse, cez vývoj metód testovania až po výrobu vakcín.

"Pandémia sa negatívne podpísala aj na kariére žien, ktoré v tomto období začínali, a rodový rozdiel sa tak zvýraznil aj v oblasti vedy. Je preto ešte viac ako inokedy potrebné podporovať ženy a dievčatá vo vede," skonštatovalo združenie. Oficiálne podujatie k medzinárodnému dňu sa má uskutočniť formou online na webe UNESCO.

Ženy predstavujú podľa združenia Mensa iba 28 percent výskumných pracovníkov vo svete, pričom ich práca zriedka získa uznanie. Medzi nositeľmi Nobelovej ceny vo fyzike, chémii a medicíne je 17 žien v porovnaní s 572 mužmi.

Menší plat za výskumnú prácu

"Vyštudovala som fyziku. Dávno. Občas mi neverili, že tomu rozumiem, mysleli si, že to mám nabifľované. Počas kariéry som stretla viacerých vedcov, ktorí na ženy a mužov nepoužívali rovnakú mierku. Tento pohľad ešte nezmizol, ale uvedomujeme si ho, hovoríme o ňom, prestáva byť prijateľným," uviedla profesorka fyziky Ľubica Lacinová, ktorá je členkou združenia Mensa. Ak sa ľudia stretnú s problémom, že na mužov a ženy vo vede bude používané odlišné alebo diskriminačné kritérium, majú o tom podľa nej hovoriť.

Združenie tiež pripomenulo, že ženy sú často za výskumnú prácu aj menej platené a v kariére nepostupujú tak vysoko ako muži. Aktuálne prebieha vo svete prieskum, ktorý má odhaliť rozhodujúce momenty a bariéry v kariérach žien a mužov vo vede a technike. Analýzou odpovedí sa má preukázať, v akej miere rodina, financie, kultúra na pracovisku či diskriminácia formujú kariéru žien. "Viacero výskumov ukazuje, že voči ženám autorkám sú predsudky, a aj preto menej publikujú. I keď sú náznaky, že v súčasnosti tento problém mizne," skonštatovala Lacinová.