Titul Absolútna Slovenka roka 2024 získala Alena Vanková, manažérka riadenia prevádzky 1. a 2. bloku Atómovej elektrárne Mochovce, členka organizácie Ženy v jadre. Zvíťazila aj v kategórii biznis a manažment.

Slovenka roku 2024 Alena Vanková

„Je dôležité prezentovať ženy, ktoré sa dokázali uplatniť vo  vede a technike, aby mali vzor a videli, že je možné sa presadiť aj v tejto oblasti, ktorá bola dlho považovaná za doménu mužov. A určite je nutné mať aj podporu rodiny a okolia. Verejnosť ešte stále nie je nastavená na to, že aj žena môže vykonávať technickú prácu,” povedala v rozhovore pre Ženy v meste Alena Vanková.

V kategórii médiá a komunikácia zvíťazila televízna moderátorka Simona Frantová, ktorá v televízii ta3 moderuje kultúrne relácie a v rannom vysielaní vedie rubriku inšpiratívnych rozhovorov s umelcami.

Prvenstvo v kategórii umenie a kultúra získala šperkárka Katarína Žiak, ktorá tvorí šperky z chirurgickej ocele pokovovanej zlatom, dopĺňa ich sladkovodnými perlami a drahými kameňmi. Známa je nielen na Slovensku, jej tvorbu si všimol aj kultový módny časopis Vogue.

V oblasti športu sa Slovenkou roka 2024 stala reprezentantka v streleckej disciplíne skeet Danka Barteková, ktorá má bronzovú medailu z letných olympijských hier v Londýne v roku 2012 a za sebou mimoriadne úspešný rok 2023, v ktorom vyhrala svetový aj európsky šampionát. Vytvorila tiež svetový rekord a vyhrala jedno z kôl svetového pohára.

Danka Barteková   Foto - facebook DB

 

V kategórii podpora mladých talentov získala titul Slovenka roka učiteľka dejepisu Alica Virdzeková, ktorá sa podľa TASR vyše 40 rokov venuje aj mimoškolskej práci so žiakmi, organizuje okresné kolo a je predsedníčkou okresnej komisie Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v Žiline.

Zoznam víťaziek Slovenska roka 2024

Psychologička Lívia Matulová Osvaldová získala titul za charitu, pretože sa od roku 2014 venuje dobrovoľníckej činnosti v občianskych združeniach Klub Luna Senior Friendly a Kreatívny Klub Luna, zameraných na medzigeneračné a komunitné aktivity.

V kategórii vzdelávanie je Slovenkou roka pedagogička a výtvarníčka Martina Murgašová, zriaďovateľka 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia.

Ocenenie v kategórii zdravotníctvo získala Henrieta Földesová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda.

V kategórii veda a výskum zvíťazila Lenka Lorencová, samostatná vedecká pracovníčka Chemického ústavu SAV, ktorá sa vo svojej práci orientuje na využitie progresívnych nanomateriálov "MXénov" ako možných biosenzorov v diagnostike onkologických ochorení. Je autorkou 42 vedeckých publikácií s viac ako 900 ohlasmi. Aktívne sa zapája do vzdelávacej a vedecko-popularizačnej činnosti. Za svoju prácu získala viacero ocenení.

Mimoriadne ocenenie udelila porota tento rok Eliške Kubíkovej, zástupkyni prednostu Anatomického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá svojím odborným vedením pripravuje študentov v projekte Veľvyslanectvo mladých na dráhu špičkových odborníkov.

Mimoriadne ocenenie patrí aj Janke Zálešákovej, predsedníčke Asociácie slovenských kúpeľov a viceprezidentke Európskeho zväzu kúpeľov, a tiež spolku Živena, za ktorý si ocenenie prevzala jeho predsedníčka Alena Heribanová.