BRATISLAVA. Priemerne 800 ľudí každoročne zomrie na Slovensku na následky chrípky. Najúčinnejšou prevenciou pred chrípkou je podľa odborníkov podanie očkovacej látky pred začiatkom chrípkovej sezóny, v priebehu októbra až novembra.

"Očkovaním podávame čiastočky usmrteného vírusu, ktoré nie sú schopné vyvolať ochorenie, ale sú schopné vyvolať tvorbu protilátok. Protilátky ničia živý vírus v prípade, že sa očkovaná osoba infikuje vírusom chrípky," vysvetlila princíp ochrany očkovaním epidemiologička Zuzana Krištúfková. Podľa jej slov je november vhodným časom na prevenciu, keďže výskyt chrípky každoročne kulminuje začiatkom roka, v januári a februári.

 

 

Tehotné ženy a deti

Očkovanie odborníci odporúčajú najmä ľuďom s vysokým rizikom vzniku závažných komplikácií chrípky. Sú to predovšetkým staršie osoby, ľudia s chronickými ochoreniami, ďalej osoby s oslabenou imunitou, tehotné ženy a malé deti. Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť upozorňuje, že po prekonaní chrípky sa častejšie vyskytujú infarkty aj cievne mozgové príhody. Ak kardiologický pacient ochorie na chrípku, ešte niekoľko týždňov po ochorení je vystavený vyššiemu riziku infarktu.

Mimoriadnu pozornosť by mali prevencii venovať diabetici starší ako 60 rokov, pacienti s dlhodobo zlou alebo nedostatočnou glykemickou kontrolou, pacienti, u ktorých sú prítomné komplikácie diabetu, klienti domovov sociálnych služieb a doliečovacích zariadení a pacienti, ktorí sú často hospitalizovaní alebo často navštevujú zdravotnícke zariadenia.

Diabetológovia odporúčajú preventívne očkovanie proti chrípke aj diabetikom. "Očkovanie významne znižuje riziko rozvoja komplikácií spojených s chrípkou. Existuje dostatok dôkazov, že pacienti s diabetom majú na očkovanie vo všeobecnosti dobrú protilátkovú odpoveď a ochrana vďaka vakcinácii je podobná ako u nediabetikov," vysvetlil diabetológ Emil Martinka.

Pacienti, u ktorých je naplánovaná chemoterapia alebo rádioterapia, by sa mali očkovať minimálne 14 dní predtým. Očkovanie počas imunosupresívnej liečby je totiž neúčinné. Vakcinácia v chrípkovej sezóne sa špeciálne odporúča najmä pacientom pred transplantáciou krvotvorných buniek a orgánov, ako aj po nej. U onkologických pacientov rastie po prekonaní chrípky až päťnásobne potreba hospitalizácie a zomierajú až štyrikrát častejšie ako bežná populácia.

 

 

Chrípka je vysoko nákazlivá a rýchlo sa šíri

Chrípka a jej komplikácie sú zodpovedné aj za nadmerné hospitalizácie a úmrtia u pacientov s obštrukčnou chorobou pľúc. Očkovanie proti chrípke je spojené so znížením výskytu ochorenia o 60 percent, s o 40 percent nižšou potrebou hospitalizácie pre zhoršenie ochorenia a o 80 percent nižšou pravdepodobnosťou rozvoja zápalu pľúc ako komplikácie. Slovensko sa pritom radí na druhé miesto v rámci EÚ v počtoch úmrtí v dôsledku zápalov pľúc.

Hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo Jana Bendová priblížila, že význam očkovania by nemali podceňovať ani odborní lekári, ktorí sa starajú o chronických pacientov. "Svojím aktívnym prístupom a odporúčaním môžu prispieť k ochrane zdravia svojich pacientov. Sú to práve chronickí pacienti, ktorí sú veľmi zraniteľní," dodala.

Chrípka patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné choroby. Je vysoko nákazlivá a rýchlo sa šíri. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. V období, keď už prebieha epidémia, očkovanie stráca na význame. Vtedy sa už podľa odborníkov môžeme chrániť len oveľa menej účinnými opatreniami, ako je časté umývanie rúk, vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí, pravidelnou životosprávou. Rúška na ústach a nose by mali nosiť najmä chorí v čase, kým sa dostanú domov a do postele.

V súčasnosti pomáha očkovanie predísť až 2,1 miliónu ochorení na chrípku, 65.600 hospitalizáciám a 37.200 úmrtiam v rámci EÚ. Napriek tomu sa SR v porovnaní s inými krajinami EÚ drží v počte očkovaní chránených na minimálnej úrovni. Očkuje sa iba 4,4 percenta celkovej populácie.