Bola som tancovať tango. No, tancovať…. Lepšie povedané, ocitla som sa “úplnou náhodou” na workshope tanga. Ale keďže verím, že všetko má svoj dôvod, rozhodla som sa to vyskúšať.

Boli sme tam iba dve začiatočníčky, všetci ostatní už tango tancovali. „Skúšať nové veci, ísť do toho s čistou mysľou, vychutnať si to, že niečo vôbec neviem, učiť sa nové veci….” Hovorila som si v duchu. Naša učiteľka bola španielka. Mladé dievča. Začala nám rozprávať o tangu, ale pritom hovorila o úplne iných veciach. Po chvíli som presne chápala, prečo som sa ocitla tam, kde som. Tango je totiž oveľa menej o krokoch a pozíciách a oveľa viac o partnerskom živote. O žene a mužovi. O láske.

 

Hlavné zásady pri tancovaní tanga:

 1. Vždy musíme veľmi pozorne počúvať reč tela svojho partnera. Každý jeho pohyb nám naznačí, čo od nás čaká.
 2. Tango je rozhovor bez slov.
 3. Nikdy nesmieme stratiť spojenie a kontakt.
 4. Vždy si treba strážiť svoju rovnováhu, keď partner zatlačí, my musíme vyrovnať pozíciu tela.
 5. Spojenie medzi partnermi je hlavne v oblasti srdca. Oblasť panvy by si obaja partneri mali ponechať voľnú, aby mali priestor na pohyb a zvádzanie.
 6. Ak sa príliš spojíme panvami, zvádzanie nie je možné.
 7. Keď jeden z parnerov ide vpred, druhý musí ustúpiť a dať mu priestor.
 8. Keď sa pozície vymenia, ustupuje druhý partner.
 9. Kroky vzad sú niekedy ťažšie ako kroky vpred.
 10.  Za každých okolností musíme byť vzpriamení, ale nie napätí. Pozícia v tangu je o hrdosti, úcte k sebe, aj k partnerovi.
 11.  Oblasť srdca sa od seba neoddeľuje, zostáva vždy spojená.
 12.  Tango tancujeme hlavne srdcom.

 

Hodina uplynula, ani neviem ako. Trénovali sme rovnováhu, kroky vpred, aj vzad. Držanie tela, kontakt. Hodina s cudzími ľuďmi, ktorí si zrazu boli nesmierne blízki. Miestnosť naplnená láskou a porozumením. Každá veta o tangu bola o láske, o partnerstve, o pochopení sa navzájom. Jedna hodina tanga, mi dala oveľa viac, než som čakala. Kroky ešte neviem, ani rovnováhu úplne nedržím, ale verím tomu, že srdce ma povedie. Navyše, ktorý iný “šport” môžete robiť vo vysokých topánkach a pekných šatách?