Už viete koho budete voliť? Zaujímate sa o blížiace sa voľby? Kto alebo čo vás pri rozhodovaní ovplyvňuje najviac? Možno sú to sociálne siete a ani o tom neviete. Počas ďalšieho stretnutia Klubu knihomilov sa porozprávame aj o sile „siete“.

Klub knihomilov aj o voľbách 27.2.2020

Dnes už predvolebná kampaň prebieha inak ako v minulosti. Ako upozorňuje politológ Jozef Lenč, kedysi ľudia žili politikou intenzívnejšie: „Viac sa čítali noviny, viac sa sledovalo spravodajstvo a čo je podstatné, viac sa ľudia angažovali v politike. Konkrétne myslím politické angažovanie sa v politických stranách, na politických demonštráciách a pod.“ 

Tento rok je pre ženy symbolický, volíme presne 100 rokov. Po posledných parlamentných voľbách som často vo svojom okolí počúvala: „Jasné, aj u nás to tak bolo. Ženy volili najviac túto stranu a chlapi tamtých.“  Existuje teda nejaké „ženské“ a „chlapské“ volebné správanie a rozhodovanie? 

„Myslím si, že citlivosť reakcií a odlišnosti vo volebných preferenciách nie sú spôsobené rozdielnosťou medzi pohlaviami, ale v prvom rade v odlišnostiach konkrétnych individualít, príslušnosti k sociálnej skupine, prípadne tým, čo sa na voliča „nabalilo“ počas procesu jeho spoločenskej a politickej socializácie," povedal politológ Jozef Lenč. 

Klub knihomilov aj o voľbách 27.2.2020

Čo sa na nás „nabalilo“ v online dobe, to by bolo na dlhú debatu. Odložíme si ju na neskôr, resp. na 27.februára, kedy vás pozývame na ďalšie stretnutie Klubu knihomilov. 

Môže si vôbec niekto z nás povedať, že v dobe sociálnych sietí je odolný voči politickej reklame a marketingu? „Povedať si to môže každý a mnohí, ktorí sú zmanipulovaní fakticky až „do morku kosti“ si to pravdepodobne hovoria najčastejšie. Post-racionalizácia vlastného konania a rozhodnutí je veľmi častým obranným mechanizmom človeka a zdá sa, že v čase sociálnych sietí a rôznych foriem manipulácie je čoraz častejším javom. V každom prípade tí, ktorí k informáciám, politickej reklame a celkovo k sledovaniu politiky pristupujú s kritickým pohľadom na vec a kontinuálne, sú rozhodne odolnejší voči tomu, čo sa na nich „vychrlí“ v čase vrcholiacej volebnej kampane,“ dodáva Jozef Lenč.

Voľby klopú na dvere. A ako hovorí politológ: „Najlepší spôsob, ako sa nedať zneužiť, je dlhodobo sa zaujímať o politiku, sledovať správanie a rozhodnutia politikov počas celej ich kariéry, vytvoriť si vlastný rámec hodnôt a politických preferencií a disponovať aspoň základnými poznatkami o fungovaní jednotlivých úrovní politiky.“

 

 

Tešíme sa na vás v Klube knihomilov, vo štvrtok, 27. 2. 2020 v Kafé Lampy v Petržalke. Vstup je voľný. Ak si chcete byť istí, že zostane voľné miesto aj pre vás, rezervujte si ho na tomto linku: https://bit.ly/3a1Cuez

V Klube knihomilov dostanete odpovede aj na tieto otázky: 

- Ako naše názory a volebné rozhodnutia dokáže ovplyvniť politická reklama? Ako nás ovplyvňujú sociálne siete? Dokážu nás zmanipulovať podľa potrieb politických strán? Spýtame sa politického konzultanta, ktorý napísal knihu práve o tejto téme.

- Dokážu naše názory a náladu v spoločnosti ovplyvniť knihy? Ktorým knihám sa to podarilo? Ktoré knihy zatriasli politickou scénou a spoločnosťou v histórií a ktoré dnes? Spýtame sa politológa.

No a o tipy na čítanie požiadame aj vydavateľa, ktorý na slovenský knižný trh priniesol viacero zaujímavých kníh, ktoré odzrkadľujú stav súčasného sveta a našej spoločnosti.