BRATISLAVA. Telo má asi 230 kĺbov a viac ako 300 iných kostných spojení.  Najväčší a najzložitejší kĺb  je koleno. Najviac používaný je zasa kĺb čeľuste. Choroby pohybového aparátu postihujú asi štvrtinu populácie v Európskej Únii všetkých vekových kategórií. Výskyt osteoartrózy na Slovensku a vo svete je podľa hlavného odborníka MZ SR pre ortopédiu porovnateľný.  Čím vyšší životný štandard, tým je vyššia úroveň výskytu osteoartrózy.

„V siedmej až ôsmej dekáde života má príznaky takmer deväť ľudí z desiatich . Postihuje prakticky všetky kĺby. Môže sa však prejaviť len na jednom. Poznáme dve hlavné skupiny osteoatrózy, primárnu a sekundárnu. Pri primárnej nepoznáme príčinu. Predpokladá sa výrazný vplyv genetiky. Začína sa prejavovať na malých kĺboch rúk, ktoré sa deformujú. Pri sekundárnych osteoartrózach je príčina väčšinou známa. Napríklad dysplastická koxartróza postihuje zle vyvinutý bedrový kĺb,“ vysvetľuje hlavný odborník MZ SR pre ortopédiu Andrey Švec a upozorňuje, že ochorením trpia častejšie ženy ako muži.

„Pri primárnych osteoporózach je pomer žien a mužov zhruba 2:1. Pri sekundárnych je to pomerne vyrovnané. Dysplastická koxartróza postihuje viac ženy, poúrazové osteoartrózy majú zase skôr muži,“ spresnil. Svetový deň osteoartrózy vyhlasuje Európska liga proti reumatizmu EULAR (European League Against Rheumatism) vždy 12. októbra.

 

 

Každodenné problémy

Ak sa správne neliečia, v budúcnosti môžu spôsobiť denné problémy už pri bežnej činnosti. Veď osteoartróza je najčastejšie ochorenie kĺbového aparátu a postihuje až 15 percent populácie. V populácii nad 65 rokov ňou trpí každý druhý človek. Zároveň je to jedna z troch najčastejších príčin invalidity pre bolesti chrbtice, artrózu kĺbov rúk, bolesti kolena  a bedrového kĺbu. U ľudí s poruchami pohybového aparátu sa asi dvakrát častejšie objavuje klinická úzkosť a depresia.

Osteoartróza je to chronické, progresívne degeneratívne ochorenie, pri ktorom sa kĺbová chrupavka nestačí tvoriť a tak dochádza k jej postupnej strate až poškodzuje kosť, či dokonca svaly. Bolestivé ochorenie, ktoré znižuje funkciu kĺbu má najvýznamnejší rizikový faktor starnutie tkanív, aj keď ochorením môžu trpieť aj mladí, obyčajne po zraneniach alebo abnormálnej záťaži.  Svoje robí aj obezita, ženské pohlavie a genetika.

 

 

Príznaky osteoartrózy

 • bolesť – najprv pri záťaži, neskôr aj v pokoji
 • ranná stuhnutosť
 • praskanie v kĺboch pri pohybe
 • obmedzená pohyblivosť
 • opuch
 • zápal – zvýšenie teploty zapáleného kĺbu
 • pocit nestability
 • zhrubnutie kontúr kĺbu

Skončiť sa to môže až nárastom hmotnosti, zhoršením diabetes mellitus či iných metabolických ochorení,  srdcovocievnych ochorení, práceneschopnosťou až invaliditou a zvýšenou úmrtnosťou. MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH. Vidí ako najväčší problém pri liečbe osteoartrózy  to, že sa vyliečiť nedá. Možnosti ako spomaliť toto ochorenie kĺbov však existujú.

 

 

Liečba osteoartrózy

Cieľom liečby je spomaliť, zastaviť, prípadne až zvrátiť progresiu ochorenia. Liečba je komplexná a dlhodobá. Môže zahŕňať postupy nefarmakologické, farmakologické, aj chirurgické.

 

Nefarmakologická liečba

Musí byť individuálna a dlhodobá. Podmienkou je dobrá spolupráca pacienta. Obyčajne zahŕňa:

 • dodržiavať životosprávu, denný režim a pravidelne cvičiť
 • režimové opatrenia
 • zmenu životného štýlu
 • zníženie hmotnosti
 • pohybovú liečbu 
 • fyzikálnu liečbu (napr. ultrazvuk, elektroliečba
 • Magnetoterapiu ale aj akupunktúra
 • protetické pomôcky

 

Farmakologická liečba

 •  Lokálne prípravky – nesteroidové antiflogistiká – krémy, gely, ktoré prenikajú cez kožu do podkožných tkanív, svalov, fascií i kĺbovej tekutiny. Na lokálnu aplikáciu sú vhodné najmä ibuprofén, diklofenak, ketoprofén a indometacín.
 •  
 •  SYRADOA - lieky s krátkodobým rýchlo nastupujúcim účinkom – analgetiká (najmä paracetamol), nesteroidové antiflogistiká (napr. ibuprofen), glukokortikoidy, slabé opioidy (napr. tramadol alebo dihydrokodeín). Neovplyvňujú postup ochorenia, ale pôsobia proti bolesti a zápalu. Rýchlo účinkujú. Kvôli nežiaducim účinkom sa obyčajne užívajú krátkodobo.
 •  
  • SYSADOA – lieky s dlhodobým a pomaly nastupujúcim účinkom – znižujú bolestivosť a zlepšujú funkciu kĺbu. Patrí medzi ne napr. kyselina hyalurónová, chondroitín sulfát, glukozamín sulfát, či kolagén. Pôsobia na príznaky ochorenia, podporujú spomalenie či dokonca zastavenie deštrukcie chrupky a navodzujú rovnováhu jej metabolizmu. Účinok liečby je postupný asi po 2- 6 týždňoch a pretrváva aj po skončení užívania . Tieto prípravky majú veľmi dobrý bezpečnostný profil a malé riziko nežiaducich účinkov, preto sú určené na dlhodobú liečbu.

 

 

Viskosuplementácia – kyselina hyalurónová v liečbe OA

Viskosuplementácia znamená opätovné upravenie fyziologických pomerov v kĺbe postihnutom artrózou a jeho tkanivách. Využívajú sa na to vnútrokĺbové injekcie kyseliny hyalurónovej, ktorá je hlavnou zložkou tenkej vrstvy na povrchu chrupky a  zložkou kĺbovej tekutiny. Má protizápalové vlastnosti a pôsobí aj ako lubrikant , teda zvlhčuje kĺb a tlmí nárazy. Pri artróze ju však zrieďuje zápalový výpotok a HA v kĺbe už nepostačuje plniť svoje funkcie. Chrupka sa stáva náchylnejšia na poškodenie a dochádza k väčšiemu prenosu záťaže na kĺby pri pohybe a tlaku. Preto sa na doplnenie kyseliny hyalurónovej s normálnymi vlastnosťami využívajú v liečbe osteoartrózy injekcie, ktoré sa pichajú priamo do postihnutého kĺbu.

Liečba kyselinou hyalurónovou sa využíva pri artróze 2. a 3. stupňa, keď liečba liekmi proti bolesti a zápalu neúčinkuje. Na veku a pohlaví nezáleží a je vhodná aj u pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť artroplastiku. Navyše má tento spôsob liečby veľmi nízky výskyt nežiaducich účinkov a ak sa aj objavia, sú krátkodobé.

Prípravky s obsahom kyseliny hyalurónovej sa od seba líšia zotrvaním prípravku v kĺbe i rýchlosťou a dĺžkou účinku. Účinnejšie sú prípravky s vysokou molekulovou hmotnosťou, lebo sa pomalšie odbúravajú z kĺbu, majú lepšie vlastnosti proti deformácii a pôsobia dlhodobejšie. Čím vyššia molekulová hmotnosť, tým účinnejšia je podpora hojenia, ochrana tkaniva a zvýšenie hydratácie v kĺbe a výraznejšie zmiernenie bolesti a zápalu.

 

Synvisc a Synvisc-One – moderná liečba osteoartrózy kyselinou hyalurónovou

Vysokomolekulová kyselina hyalurónová v prípravkoch Synvisc a Synvisc-One zlepšuje pohyblivosť kĺbov a na zníženie bolesti účinkuje dlhšie ako kortikoidy. Spomaľuje progresiu artrózy a užívanie liekov proti bolesti znižuje až do 1 roka. Svojimi vlastnosťami napodobňuje kĺbovú tekutinu mladého, zdravého kĺbu, nahrádza ju a dopĺňa.

 

Synvisc

Synvisc-One

obsahuje 2 ml účinnej látky

obsahuje 6 ml účinnej látky

Na liečbu artrózy ramena, členku a bedrového kĺbu; v dávke 1 – 2 injekcie (liečba kolenného kĺbu by si vyžadovala až 3 injekcie)

Na liečbu artrózy kolena - jediná dávka prináša úľavu od bolesti kolena až na 1 rok

Obsahuje 16 mg kyseliny hyalurónovej

Obsahuje 48 mg kyseliny hyalurónovej

 

Benefity Synvisc-One

 • znižuje bolesť, zlepšuje pohyblivosť kĺbu a chráni chrupku
 • obsahuje 20% gélu, ktorý tlmí nárazy počas pohybu a maže kĺb, čím chráni chrupku pred poškodením
 • vďaka vyššej dávke účinnej látky prináša už 1 injekcia úľavu od bolesti až na 1 rok – je to jediné viskosuplementum na trhu podávané v 1 injekcii s publikovanými údajmi úľavy od bolesti a zlepšenia funkčnosti kolena až na 12 mesiacov (52 týždňov)
 • v závažných prípadoch odďaľuje nutnosť úplnej náhrady kolena až o 3,8 roka
 • NOVINKA – od mája 2016 je dostupný v technicky vylepšenej modrej injekčnej striekačke, ktorá umožňuje komfortnejšiu, jednoduchšiu, príjemnejšiu a istejšiu aplikáciu
 • účinnosť a bezpečnosť sa potvrdila v najrozsiahlejšom programe klinických štúdií zo všetkých prípravkov na viskosuplementáciu
 • minimálny výskyt nežiaducich účinkov (a väčšina tých, ktoré sa objavia, súvisia s nesprávnou aplikáciou injekcie a sú krátkodobé)

 

Prípravky Synvisc a Synvisc-One sú na Slovensku legislatívne zaradené medzi zdravotnícke pomôcky. Čiastočne ich prepláca zdravotná poisťovňa.

Obyčajne sa podáva 1-2 injekcie HA s objemom 2 ml, no na liečbu kolena sú potrebné 3 dávky po 2 ml, čo znižovalo komfort pacienta a vystavovalo ho opakovaným návštevám lekára. To zmenil práve prípravok Synvisc-One, ktorý obsahuje celú dávku 6 ml v jedinej injekcii a v štúdiách preukázal, že je porovnateľne účinný, ako keď je dávka rozdelená. Synvisc-One je preto priamo indikovaný na liečbu artrózy kolena, kým na iné kĺby je určený prípravok Synvisc s obsahom 2 ml. Najlepší efekt sa objavuje 8 – 12 týždňov po podaní injekcie a môže pretrvávať až 12 mesiacov. Pokiaľ sa príznaky zhoršia, je možné dávku opakovať už po 6 mesiacoch.

 

 

Chirurgická liečba osteoartrózy

Artroskopia, ošetrenie kĺbového povrchu, laváž, transplantácia chrupky, či kompletná náhrada kolenného, bedrového či ramenného kĺbu.

„Najväčším problémom je, že ju zatiaľ nevieme liečiť bez operačného riešenia. Dokážeme ovplyvňovať jej symptómy, vieme pomôcť pacientovi, ale nevieme zastaviť postupujúci proces degenerácie chrupky. Máme však operačné techniky, pomocou ktorých dokážeme nahradiť prakticky už každý kĺb v tele implantátom,“ uvádza hlavný odborník MZ SR pre ortopédiu, ktorý upozorňuje, že významným dôvodom opotrebovania kĺbov je aj pohyb.

„Dnešný vrcholový šport je takou záťažou pre kĺby, že mnohí športovci majú často ťažkú artrózu už v tretej, či štvrtej dekáde života. Je to dôsledok nadmerného posilňovania, preťažovania bez dostatočnej regenerácie, ktoré sa končia  artroskopickými plastikami väzov a podobne.  Dobrý je pohyb, pri ktorom nie sú staticky zaťažované dolné končatiny. Plávanie, bicyklovanie, bežná turistika. Naopak nevhodné sú športy s  extrémnymi zmenami smeru pohybu, na tvrdých povrchoch, ale aj športu s opakovanými doskokmi, či ku kontaktu vo vysokej rýchlosti,“ povedal Andrey Švec,  hlavný odborník MZ SR pre odbor ortopédie.

 

 

Prevencia osteoartrózy

 • jesť zdravú a vyváženú stravu bohatú na vitamíny a minerály
 • dostatok tekutín
 • udržiavať optimálnu hmotnosť a fyzickú kondíciu
 • správne držanie tela
 • nepreťažovať jednostranne kĺby a chrbticu – vhodné plávanie, bicyklovanie, strečing, joga...
 • nezostávať dlho v jednej polohe (dlhé sedenie, státie)
 • dopriať si relax
 • nosiť vhodnú obuv – vysoké opätky preťažujú kĺby, najmä kolená a chrupky sa rýchlejšie opotrebúvajú
 • vyvarovať sa úrazom – úrazy a zlomeniny kĺbov vedú vo vyššom veku k vzniku artrózy

 

Prečítajte si aj Ženy o menštruácii nerady hovoria, väčšinou s ňou spájajú bolesť