Používanie určitých zvukov na dorozumievanie, artikuláciu, spojovanie hlások do slov a viet je dané výhradne človeku. S pomocou tejto schopnosti máte možnosť vyjadrovať súčasné dianie, náladu, požiadavky a želania. Moc, ktorú vám, ženám, dala príroda do úst, vám umožňuje tiež využívať slová a ich spojenie na vyjadrenie minulosti, budúcnosti, vašej fantázie a predstáv. Slová a tón sú jedinečným nástrojom na komunikáciu - hovorenie. Hovorenie na úrovni.

Voľba slov, ich spojenie do viet, a váš tón hlasu sú neoddeliteľnou súčasťou vášho imidžu, teda celkového obrazu, ako ste v spoločnosti aj v rodine vnímané. Hovorením doplňujete a tiež ovplyvňujete dojem, ktorý ste vzbudili svojou neverbálnou stránkou, postojom a gestikuláciou. Utvrdzujete ostatných v tom, či vás na prvý dojem ohodnotili správne, prípadne máte možnosť ich zlý úsudok pomaly formovať.  

 

 

Hovoriť nie je jednoduché. Kultivovaný slovný prejav je súborom niekoľkých faktorov, ktoré ako celok riadia náš mozog. Slovný prejav je bleskovo vytváraný naším centrom reči a spojením svalových funkcií, dýchaním, hltanom a ústami vytvárajú slová. Aby som neodbehol do fonetiky, vrátim sa k podstate tohto článku - hovoreniu ako súčasti vášho imidžu. 

Prenesený zvuk vyvvoláva u poslucháčov rôzne pocity a reakcie. Požadovaný výsledok, teda reakcie všetkých okolo vrátane vášho partnera, máte možnosť významne ovplyvňovať. Najdôležitejší z faktorov je obsah, ale ten je veľmi subjektívny a vždy záleží na vás, čo chcete povedať. Významné faktory vašej verbálnej komunikácie sú však tieto: 

Hlasitosť hovorenia - intenzita zvuku je dôležitou súčasťou vašej komunikácie. Ak hovoríte príliš potichu a poslucháč sa snaží zachytiť každú vašu slabiku s vypätím síl, bude rozhovor s vami príliš náročný. Zrejme sa bude snažiť počúvať toho, koho je lepšie počuť. Hrozí teda, že informácie, ktoré chcete vyjadriť, nebudú vypočuté a to doslova. Váš názor môže sa stratiť medzi hlasnejšími, hoci mohol byť lepší. Nenabádam vás, aby ste kričali. Naopak. Krik a príliš vysoká hlasitosť vášho prejavu budú u ostatných vzbudzovať ostražitosť a obavy. Rešpekt, čím v tomto prípade myslíme pozorné vnímanie hovoreného obsahu, docielite dostatočne hlasným prejavom bez dramatického šepotu a obávaného kriku. 

Rýchlosť – zrejme ste už stretli ženu, ktorá hovorí tak rýchlo, že jej ani nerozumiete. Prílišná rýchlosť po sebe idúcich slov - zámerne tu použijem  výraz “vysoká kadencia” je zbraň. Vo svojej negatívnej podstate. Ak hovoríte veľmi rýchlo, môžu vás považovať za zbrklú. Za ženu, ktorá sa ponáhľa. Rozhovor s vami bude pre váš náprotivok najskôr utrpením a bojom o každé zachytené slovo či výraz. Opakom vysokej rýchlosti je prílišná rozvláčnosť a pomalosť v prejave. Aj napriek tomu, že máte v pláne povedať niečo dôležité, môže pomalé tempo vzbudzovať nedostatočnú istotu a sebadôveru. Dbajte, aby vaše slová dostali ten správny priestor, nehovorte príliš rýchlo ani zbytočne nepreťahujte slová, sústreďte sa, ľudia vám budú lepšie rozumieť. 

 

 

Tón a farba hlasu - sme pri najobtiažnejšej časti. Práve farbu hlasu a jeho tón významne ovplyvňuje vaša nálada, vnútorné rozpoloženie a pocity. A tiež je vaším cyklom. Ak prežívate nepríjemnú situáciu, odrazí sa na celom tele, vrátane vášho hlasu. Ovládnuť svoje pocity a zachovať aj vo vypätej situácii, nervozite alebo strachu pokojný tón hlasu je skutočnou “vysokou školou kultivovaného prejavu”. Podľa toho, aký tón zvolíte, môže jedno a to isté slovo vyznieť v rôznom zmysle. Jednému sa môže zdať, že hovoríte ironicky, iný tón vzbudí vo vašom partnerovi alebo deťoch hlbokú lásku, ďalší zase zlosť. Obsah sa vtedy môže zdať častokrát nedôležitý. 

Kultivovaným slovným prejavom, teda súborom jasného obsahu, dostatočnej hlasitosti, plynulosťou a tónom hlasu budete skôr dosahovať to, čo chcete. V spoločnosti budete brané ako rozumné, zábavné a milé spoločníčky a budete  vyhľadávané práve preto, ako hovoríte. 

Pridajte k vaším slovám úsmev a vytvárajte krajší svet. Majte sa dobre a sledujte ma.  

 

Váš Daniel 

 

Daniel Šmíd je lektorom etikety, korektného správania a poradca v otázkach vkusu. Prednáša semináre, vedie kurzy vo firmách v Čechách, na Slovensku a v Rakúsku. Viac o ňom sa dočítate na www.danielsmid.cz. Jeho kurzy pre verejnosť nájdete na www.etiketaustolu.cz