BRATISLAVA. Vysokoškoláčka Michaela nenosí vysoké opätky a častejšie ju vidno v nohaviciach, ako v sukni. Napriek tomu sa jej to stáva pravidelne. Nedávno kráčala po ulici, za bieleho dňa, keď videla, že sa oproti nej blíži skupinka mužov. „Tušila som, čo bude nasledovať. Pozrela som sa do zeme a s takmer zatajeným dychom som ich míňala. Keď sme sa obišli, jeden z mužov na mňa zapískal. Cítila som sa dokonale ponížená.“  

Nereagovala, len zrýchlila krok a tvárila sa, že nepočuje. Vraví, že nikdy nenaberie odvahu, aby sa v takejto situácii ozvala. Príbehov, ako tento, je veľa. Niekedy je to len zapískanie, inokedy nevhodné poznámky. Málokto sa nad takýmto správaním pozastaví a názory, ako ho pomenovať sa rôznia. Najmä v zahraničí je to však čoraz diskutovanejší problém.

Minulý rok to bolo hlavne video mladej Američanky, ktorá si za jediný deň vypočula viac ako 100 sexuálnych narážok, hoci sa len prechádzala po New York v rifliach a tričku. 

 

 

 

Pískanie a poznámky

Vznikla už webová stránka stopstreetharassment.org, ktorá ho definuje ako nechcené poznámky, gestá a správanie voči cudzím osobám na verejných miestach bez ich súhlasu na základe ich pohlavia alebo sexuálnej orientácie.

Pouličné obťažovanie podľa stránky zahŕňa pískanie, poznámky, obzeranie, osočovanie, vyžadovanie telefónneho čísla alebo mena, prenasledovanie a v extrémnych prípadoch útok alebo znásilnenie.

Najčastejšou formou obťažovania na uliciach sú práve nevhodné poznámky alebo zvuky. Je zložité určiť, či už ide o sexuálne obťažovanie. Podľa sexuologičky Laury Janáčkovej je sexuálne obťažovanie všeobecne chápané ako správanie so sexuálnym podtextom, ktoré obťažovaná osoba pociťuje ako obmedzujúce, nevhodné, urážlivé alebo ponižujúce.

 

stopstreetharassment.org

 

Online prieskum stránky stopstreetharassment.org ukázal, že až 99 percent opýtaných žien sa nejakým spôsobom stalo terčom obťažovania na verejných priestranstvách. Ako najčastejšie prejavy nevhodného správania uviedli neprimerané obzeranie, pískanie, sexistické komentáre a gestá.

 

Nezrelosť a moc

Psychologička Helga Menkeová sa domnieva, že obťažujúceho vedie k takémuto správaniu osobnostná nezrelosť, nevyjasnený vzťah s matkou a nedospelá identifikácia s otcovskou figúrou. Matka je v živote každého muža prvá žena, s ktorou prichádza do kontaktu. Ak pri nej zažíval akúkoľvek formu nezdravého vzťahovania sa (rozmaznávanie, zanedbávanie alebo necitlivé trestanie), má tendenciu riešiť to vo vzťahu k iným ženám, nie priamo s matkou.

Laura Janáčková upozorňuje aj na mocenský podtext. Často sa podľa nej k obťažovaniu uchyľujú muži, ktorí sa ukájajú pocitom moci a majú pôžitok z vynútenej submisivity. „Sú to neistí jedinci, ktorí sa chcú predviesť pred kamarátmi, obťažujú tiež a existujú aj muži, ktorí to robia pre zábavu,“ hovorí.

Všeobecne je takéto správanie spoločnosťou akceptované, no je ťažké predstaviť si kontext alebo situáciu, v ktorej by mohla žene sexuálna poznámka od okoloidúceho muža úprimne lichotiť.  Kompliment to teda v žiadnom prípade nie je.

 „Ten prejav sa ani príliš netýka osoby, ktorej je adresovaný. Vypovedá najmä o chabej schopnosti komunikovať a ilustruje nízku mieru úcty a rešpektu voči inej ľudskej bytosti,“ hovorí Menkeová.

 

stopstreetharassment.org

 

Cena za to, že ste žena

Reakcie žien sa podľa Janáčkovej rôznia. Niektoré obťažujúceho ignorujú, či už zo strachu alebo pocitu hanby, iné na nevhodné správanie reagujú agresívne. Myslí si, že určite existujú ženy, ktoré to berú ako kompliment, ale len v prípade, ak je pre ne muž príťažlivý.

„Pre väčšinu žien je to trápne a ponižujúce,“ hovorí. Optimálna reakcia podľa nej pravdepodobne neexistuje, vždy závisí na konkrétnej situácii. Treba si však uvedomiť, či je pre ženu nebezpečná a či sa jej má kto zastať. Obťažované nie sú len ženy, na uliciach to má ťažké aj LGBT menšina a rasové menšiny.

Zabrániť tomu, aby sa obťažovanie uliciach dialo sa dá len ťažko a táto oblasť stále nie je dostatočne preskúmaná. Preto vzniká čoraz viac iniciatív a stránok, kde môžu ženy svoje nepríjemné skúsenosti publikovať. Jednou z nich je ihollaback.org, hnutie, ktoré sa venuje výskumu pouličného obťažovania a zároveň podporuje ženy, ktoré sa stali jeho obeťami. Cieľom aktivistov po celom svete je dosiahnuť, aby sa obťažovanie na uliciach prestalo tolerovať a polícia mu venovala väčšiu pozornosť.

Na ulici by sa menejcenný a ponížený nemal cítiť nikto. A už vôbec by takéto správanie podľa ihollaback.org nemalo byť akceptované ako „cena, ktorú platíš za to, že si žena.