BRATISLAVA. Od dnes až do konca roka pracujú ženy na Slovensku zadarmo. Na rovnakých pozíciách u nás totiž ženy zarábajú o 18 percent menej ako muži, hoci podľa zákona nesmú zamestnávatelia platiť ženám za tú istú prácu menej ako mužom.

„Ak muži dostanú 100 percent za 365 dní pri rozdiele 18 percent dostanú ženy iba 82 percent mzdy, čo znamená, že nasledujúcich 62 dní pracujú zadarmo,“ povedala Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, ktorý každý rok upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní. Tento rok pripadá na 25. októbra.

 

 

Najväčšie rozdiely sú v riadiacich funkciách 

Najväčšie rodové rozdiely v odmeňovaní sa neprejavujú v profesiách, kde je potrebná fyzická sila, ktorá by rozdiely v neprospech žien vysvetľovala. Podľa údajov ministerstva cítia najviac rozdiely v plate riadiace pracovníčky v doprave, logistike a v poštových službách, ktoré dostavajú až o 50 percent menej ako muži.

Vzdelanie sa vypláca najmä mužom. Muž s vysokoškolským vzdelaním v podnikateľskej sfére zarába takmer dvojnásobok, čo žena s vysokoškolským vzdelaním v nepodnikateľskej sfére.  

„Najnižšie rozdiely v platoch sú vo verejnej správe, v školstve od materských škôl až po stredné školy, čo je spôsobené aj tým, že tam pracuje veľmi málo mužov. Principiálne platí, že najnižšie rozdiely sú pri najnižších zárobkoch,“ uviedla Pietruchová.

 

 

Prvá firma na Slovensku s certifikátom equal-salary 

Prvou firmou na Slovensku, kde od dnes nepracujú ženy zadarmo, je Philip Morris Slovakia s.r.o, ktorá nedávno získala ako prvá firma na Slovensku certifikát EQUAL-SALARY udeľovaný švajčiarskou Equal Salary Foundation firmám, ktoré prešli hĺbkovým auditom spoločnosti PwC. Tento certifikát oceňuje podporu žien v ich kariérnom raste, prácu na odstraňovaní akýchkoľvek stereotypov a predsudkov a tvorbu pracovného prostredia vhodného pre ženy. V praxi to znamená, že dané spoločnosti ponúkajú flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje ženám deliť svoj čas medzi kariéru a rodinu. Samozrejmosťou je rovné odmeňovanie mužov a žien

 

Pracovné raňajky, ktoré zorganizovali nadácia Pontis, PwC a Philip Morris Slovakia na tému: Rovnosť platov – (ne)možné riešenie?!  Foto - Pontis

 

„U nás je každá pracovná pozícia rovnako prístupná pre mužov aj pre ženy. Máme ženy obchodníčky, manažérky, právničky a pod. Oddelenie predaja a IT je napríklad riadené práve ženami. Dokonca máme v lokálnom manažmente zastúpených viac žien ako mužov a prevahu žien aj na seniornejších pozíciách. Je to o to zaujímavejšie, že celkovo u nás pracuje viac mužov ako žien,“ uviedla Marcela Krajčová, Manager People & Culture z Philip Morris Slovakia.

Na svete má podľa Ľudmily Guerin z Pricewaterhouse takýto certifikát asi 20 spoločností, na Slovensku je to zatiaľ viac ako 5 firiem, ktoré o certifikát a s tým spojený audit prejavilo záujem.

 

Rodový mzdový rozdiel (RMR) 

 

Po materskej ženy rozdiel nedobehnú

Celkovo sa rozdiely v platoch medzi ženami a mužmi na Slovensku znižujú. Podľa údajov ministerstva práce bol rozdiel v roku 2005 takmer 27 percent, dnes je to 18 percent. V krajinách Európskej únie je rozdiel v odmeňovaní mužov a žien 16,2 percenta.

Stále platí, že po skončení školy postupujú muži a ženy v kariére i odmeňovaní rovnako. „Ženy začínajú zaostávať v čase, keď si zakladajú rodinu. Založenie rodiny a odchod na materskú na tri roky je trestom pre celú ich kariéru,“ hovorí Pietruchová s tým, že matky po materskej už rozdiel v platoch nedobehnú.