BRATISLAVA. Firmy nebudú musieť zverejňovať, koľko platia mužom a ženám na rovnakej pracovnej pozícii. Parlament v utorok odmietol návrh zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, ktorý predložili nezaradení poslanci Simona Petrík, Miroslav Beblavý a Jozef Mihál.

 

Prečítajte si

 

Nižšie platy, nižšie dôchodky

Poslankyňa Petrík upozornila, že rozdiel medzi platmi mužov a žien je na Slovensku 9 percent, čo je tretie najhoršie umiestnenie v rámci krajín EÚ hneď po Estónsku a Litve. "Ženy sú potom v starobe ohrozované chudobou, pretože majú nižšie úspory a nižšie dôchodky," podotkla.

Poslanci preto navrhovali zaviesť pre zamestnávateľov novú informačnú povinnosť, pričom firmy mali byť rozdelené na dve skupiny. V prvej sa mali nachádzať súkromní zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú od 50 do 499 zamestnancov. Pre nich sa mala ustanoviť povinnosť zverejniť do 30. júna na svojom webovom sídle celkový počet zamestnancov, percentuálny podiel žien a mužov aj s rozdelením podľa stupňov náročnosti práce, zverejniť mali aj priemerné zárobky mužov a žien podľa týchto stupňov za posledný štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

 

Rovnosť pri odmeňovaní

Druhú skupinu mali tvoriť orgány verejnej moci, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, obchodné spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu a súkromní zamestnávatelia s najmenej 500 zamestnancami. Popri údajoch, ktoré mala zverejňovať prvá skupina, týmto navrhovali zaviesť povinnosť vypracovávať porovnávacie správy o stave rovnosti žien a mužov pri odmeňovaní. Túto povinnosť by však mali len vtedy, ak z údajov o odmeňovaní vyplynie rozdiel v priemernom mesačnom zárobku.

Novú administratívnu povinnosť chceli vyvážiť tým, že by sa znížila periodicita podávania prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. V súčasnosti musia zamestnávatelia takýto prehľad podávať každý mesiac, po novom sa mala znížiť frekvencia na štvrťrok.