Syndróm vyhorenia, známy aj ako burn-out syndrome, je stav, ktorý je zákerný svojím pomalým nástupom, podobne ako chronický stres. Zvyčajne prebieha v niekoľkých fázach. Od pocitu, že musím urobiť všetko pre to, aby som prácu urobil včas a dobre, cez stavy úzkosti, keď si uvedomím, že moje očakávania nie sú reálne a vykonaná práca nie je ani primerane ohodnotená, až po stavy podráždenosti, pocity sklamania a straty zmyslu.

Vyhorenie postihuje viac ženy ako mužov

Prieskumy ukazujú, že tzv. burn-out postihuje čoraz viac žien ako mužov. Podľa britského inštitútu Mental Health Foundation až jeden zo siedmych ľudí bojuje v pracovnom prostredí s problémami spojenými s duševným zdravím. Sú to však ženy, ktoré majú pri plnom pracovnom úväzku až dvakrát vyššiu pravdepodobnosť čeliť duševným ťažkostiam v porovnaní s mužmi.

Odborníci sa vo všeobecnosti zhodujú v tom, že neexistuje jediný dôvod, prečo je to tak, ale pripúšťajú, že rodové normy v spoločnosti zohrávajú významnú úlohu.

Tu je päť najčastejších dôvodov, ktoré prispievajú k skoršiemu vyhoreniu žien.

1. Pracujúce matky

Pracujúce matky zažívajú viac stresu a frustrácie v práci v súvislosti s nerovnomerným rozdelením rolí v domácnosti. Prevládajúce rodové stereotypy nútia ženy venovať väčšie množstvo mentálneho úsilia a času na to, aby domácnosť fungovala a deti boli zaopatrené.

2. Kariérny postup

Je menej pravdepodobné, že ženy budú v práci povýšené. Zastávajú nižšie pozície ako muži, dôsledkom čoho sa v ich živote objavuje zvýšený stres, nespokojnosť, znížená sebaúcta.

Navyše, po tom, čo možnosti pracovať z domu sa po pandémii stali samozrejmosťou, túto možnosť častejšie využívajú ženy, aby si zjednodušili starostlivosť o deti a domácnosť. Je však dokázateľné, že ľudia, ktorí pracujú z domu, budú menej pravdepodobne povýšení ako tí, ktorí sa osobne a pravidelne stretávajú s nadriadenými.

3. Nižšie platy

Dôvodom frustrácie žien sú aj nižšie platy. Na Slovensku je rozdiel na niektorých pozíciách až skoro 20%. V USA ženy zarábajú v priemere asi 82 centov za každý dolár zarobený mužom. Nižší príjem sa spája s vyššou úrovňou stresu a horším duševným zdravím vo všeobecnosti.

Ženy vo vrcholových funkciách majú pocit, že musia svoje kvality neustále dokazovať a pracujú viac ako muži, čo je vyčerpávajúce.

4. Ženy v domácnosti

Vyhorieť môžu aj ženy v domácnosti. Stereotypná práca, nedostatok spánku a únava prispievajú k duševnej nepohode. Ak sa k tomu pridá málo motivujúce prostredie a nízke alebo žiadne hodnotenie ich práci v domácnosti a okolo detí, veľmi ľahko sa dostavuje syndróm vyhorenia.

5. Očakávané správanie od žien

Od narodenia v spoločnosti stále pretrvávajú škodlivé stereotypy o tom, ako by sa mala správna žena správať, ako by mala vyzerať. Dievčatá sú od mala vedené k tomu, aby boli dobré, poslušné, šikovné. Toto uznanie často hľadajú v doma v rodine, domácnosti aj v práci. Sú presvedčené, že musia byť dokonalé ako zamestnankyne, manželky aj matky a zvládnuť to s úsmevom na perách. Ak to tak nie je, trpia. 

Čo s tým? Kľúčom je rovnováha

Psychológovia považujú za účinnú prevenciu zamerať sa na svoj vzťah k práci, štúdiu, životu a vzťahom. Vyrovnať pomer starostlivosti o seba, o druhých a svoje výkony v práci. Byť k sebe láskavé, naložiť si toho menej a starať sa aj samé o seba.

A keď už na sebe pozorujete následky vyhorenia, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc. Možnosti psychologického poradenstva a psychologickej konzultácii sú dnes dostupné pre každého.