Nahliadnite spolu s nami do tajuplných podzemných priestorov pevností, ktoré sa zachovali v Česku. Týchto päť by ste určite nemali vynechať. 

Pevnosť Terezín – najväčšia zachovaná pevnosť v Českej republike

Pevnosť Terezín.  Foto - archív CzechTourism

Jedným zo svetových unikátov Terezína v Ústeckom kraji je jeho opevnenie, ktoré sa ako jedno z mála zachovalo do dnešných dní a to takmer v nepoškodenom stave. Meno dostala táto pevnosť po Márii Terézii, pričom základný kameň bol slávnostne položený v roku 1780 samotným cisárom. Pri výstavbe museli byť vysťahované dve dediny a dokonca presunuté ústie rieky Ohře. Pevnosť Terezín sa skladá z troch navzájom prepojených obranných systémov. Ako fungovali? Dozviete sa počas prehliadky, kedy prejdete celým opevnením až hlboko do spletitých podzemných chodieb za svitu lampášov.

Pevnosť Josefov v Jaroměři – najrozsiahlejší komplex pevnostných podzemných chodieb v Česku

Pevnosť Josefov, podzemné chodby (Gerald Blondy).  Foto - archív CzechTourism

Prehliadka Josefova vás zavedie priamo do srdca barokovej pevnosti, vybudovanej v rokoch 1780-1787 a pomenovanej podľa cisára Jozefa II. V dobe svojho vzniku predstavovala najrozsiahlejší podzemný komplex v Európe. Podzemný labyrint chodieb meria takmer 45 kilometrov. Vojaci slúžiaci v pevnosti museli prostredie poznať natoľko dobre, aby sa v ňom vedeli pohybovať aj v úplnej tme.

Už od počiatku začatia stavby bola pevnosť koncipovaná ako samostatné pevnostné mesto. V prípade napadnutia bolo pripravené túto dominantu brániť až 12 000 vojakov, k čomu však nikdy nedošlo. Dnes je z pevnosti najväčšia turistická atrakcia mesta Jaroměř v Královohradeckom kraji. Počas prehliadky sa prejdete podzemnými chodbami i po nadzemných častiach opevnenia, navštíviť môžete aj lapidárium s originálmi sôch od M. B. Brauna a samotné pevnostné mesto.

Olomoucká pevnosť – najväčší fortifikačný systém v strednej Európe

Pevnosť Olomouc, Fort Krelov. Foto - Jan Andreáš, CzechTourism

Olomouc, kedysi hlavné mesto Moravy, plnil už v stredoveku dôležitú funkciu opevneného centra Moravy. Stredoveké opevnenie niekdajšieho kráľovského mesta sa do súčasnej doby zachovalo len vo fragmentoch. Posledné rozsiahle fortifikačné práce, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj mesta až do dnešných čias, bola stavba bastiónovej pevnosti v rokoch 1742 až 1756.

Po vybudovaní barokovej pevnosti, ktorej stavba bola zavŕšená vystavaním tzv. tereziánskych hradieb, sa Olomouc mohol počítať k jednej z najväčších a najdokonalejších bastionových pevností nielen v českých krajinách, ale aj na celom území habsburskej monarchie. V polovici 19. storočia bolo bastiónové opevnenie mestského jadra doplnené vencom predsunutých pevností – fortov. Počas 19. storočia ich bolo vystavaných veľa a Olomouc sa tak stal na českom území ojedinelým príkladom realizácie fortového spôsobu opevňovania.

Pevnosť Olomouc tvorilo dvadsať pevností a ďalších vojenských objektov, ktoré teraz prepája tridsaťkilometrový náučný chodník „Cesta po pevnůstkách císařsko-královské olomoucké pevnosti“, ktorá je prístupná peším turistom aj cyklistom.

Areál čs. opevnenia Hlučín-Darkovičky – európsky cenená ukážka obranného systému

Areál čs. opevnenia Hlučín. Foto - Panoramas

Alej, Obora a Orol, takto poeticky sa volajú pevnosti, ktoré tvorili opevnenie Československa pri Darkovičkách neďaleko Hlučína. Tieto bunkre sú súčasťou expozície Slezského zemského múzea v Opave. Jeho pracovníkom sa podarilo zo zničených zvyškov bunkrov vytvoriť dnešnú európsky cenenú ukážku obranného systému, ktorý sa podarilo vybudovať v rokoch 1935 až 1938. Celý objekt je zaradený do Technotrasy, ktorá vás prevedie po technických pamiatkach Moravskosliezskeho kraja.

Tvrdza Stachelberg – obor na prahu Krkonôš

Stachelberg.  Foto - archív CzechTourism

Delostrelecká tvrdza z rokov 1935-1938 na Babej pri Trutnove mala byť po svojom dokončení najväčšou delostreleckou tvrdzou československého pevnostného systému. Dnes tvorí bývalé stavenisko tohto mohutného vojenského komplexu významnú stavebno-historickú pamiatku. Podzemie Stachelberg predstavuje svojím rozsahom úplne unikátny systém – ide celkovo o 3,5 km podzemných chodieb a sál v hĺbke 25 až 60 m pod povrchom. V súčasnej dobe je sprístupnených cca 3/4 km rozostavaného podzemia. Návštevník tak má ojedinelú príležitosť vidieť časť rozsiahlych podzemných priestorov v rôznych fázach výstavby – od začatia výlomových prác až po betonáže chodieb a sál.

 

Viac čítania o zaujímavých miestach v Česku nájdete na www.kudyznudy.cz