Novou riaditeľkou odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa stane Zuzana Brixová, bývalá šéfka oddelenia legislatívy Konferencie biskupov Slovenska. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu práce Veronika Husárová.

Brixová nahradí po 9 rokoch Pietruchovú

Na poste nahradí Oľgu Pietruchovú, ktorá bola riaditeľkou 9 rokov a odišla na protest proti zásahom do jej práce. Odbor je podriadený priamo ministrovi práce, ktorým je dnes Milan Krajniak (SME RODINA).

“Naše ministerstvo pod vedením "posledného križiaka" mení spätne naše odborné stanoviská a núti akceptovať pripomienky Konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka,” uviedla vtedy.

Odbor rieši aj násilie na ženách

Právnička Zuzana Brixová, ktorá sa venovala ľudským právam, do úradu nastúpi 1. augusta.  "Zuzana Brixová je úspešnou uchádzačkou výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, ktoré sa uskutočnilo 17. júla 2020. Nastúpiť by mala k 1. augustu 2020," priblížila Husárová.

V rámci svojej činnosti okrem iného spracúva strategické a koncepčné materiály súvisiace s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí. Do zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Zuzana Brixová vo svojich blogoch na konzervatívnom denníku Postoj kritizoval Istanbulský dohovor.