Igor Matovič, víťaz parlamentných volieb a budúci premiér, poďakoval minulý rok na Medzinárodný deň žien Bohu za ženy, pretože bez nich by sa vraj muži nemali na čo pozerať a smutno by podľa neho bolo aj mužským bruškám. Chválil Boha za to, že pre mužov vyrobil ženy.

Sexistický blud vyhral Matovič

Igor Matovič, dnes už bývalý premiér, s týmto výrokom vyhral Sexistický blud, anticenu za najsexistickejší výrok. Na jeho výrok verejnosť reagovala 831 ráz, čím mu udelila najvyšší počet hlasov (počet hlasov v čase ukončenia hlasovania). Matovič ako víťaž dostane list s informáciou o udelení anticeny spolu s náučnou knihou z oblasti rodovej rovnosti.

 

 

„Tento výrok nemožno vnímať inak ako kvázi vtipný odkaz ženám postavený na rodovo stereotypnom predpoklade, že úloha žien spočíva v starostlivosti o mužov a saturácii ich potrieb. Nemiestnosť výroku je podčiarknutá skutočnosťou, že sa viaže na MDŽ, deň spojený s bojom za práva žien,” uviedla Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny.

Iniciatíva, ktorá organizuje anticenu Sexistický blud, oslovila na spoluprácu Cynickú obludu.

Výsledkom je meme inšpirované výrokom Igora Matoviča – Sexistickým bludom. 

Sexistický blud vznikol ako aktivita iniciatívy Sexistický kix, ktorá organizuje anticenu za najsexistickejšie reklamy. Sexistický blud je reakciou na vysoký počet sexistických výrokov zaznievajúcich vo verejnom priestore. Anticena prináša verejnosti možnosť vyjadriť nesúhlas s ich používaním zo strany osobností verejného života.

Sexistický blud: Bodovali aj Záborská, Andrásy a Krajniak

Na Medzinárodný deň žien preto iniciatíva spustila pilotné hlasovanie o anticene za najsexistickejší výrok a na Facebooku uverejnila nominácie zaslané z radov verejnosti. O poradí nominovaných citácií potom ľudia hlasovali pod jednotlivými výrokmi. Najviac reakcií si vyslúžil status Igora Matoviča , medzi nomináciami s vysokým počtom hlasov sú napríklad aj výroky Milana Kuriaka, Anny Záborskej, Olivera Andrásyho či Milana Krajniaka.

„Výsledky hlasovania o anticene Sexistický blud odzrkadľujú, ako verejnosť vníma sexistické reči a prejavy zo strany osobností verejného života. Ľudia, ktorí sa do hlasovania zapojili, dali jasne najavo svoj nesúhlas s nekultivovaným, dehonestujúcim či ponižujúcim vyjadrovaním na základe rodu,” uviedla Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický blud.

V anticene Sexistický blud verejnosť rozhodovala o 37 nominovaných výrokoch. Celkom im udelila 11 884 hlasov. Okrem najproblematickejšej citácie Igora Matoviča sa na ďalších dvoch priečkach umiestnili vyjadrenia Olivera Andrásyho (702 hlasov) a Milana Krajniaka (660 hlasov).

Sexistický blud riešil aj menej jasné výroky

V anticene sa okrem nominácií s najvyšším počtom hlasov ocitli aj iné citácie rôznej miery závažnosti. Niektoré obsahovali zjavne sexistické vyjadrenia, iné pre niekoho predstavovali sivú zónu.

„Je dôležité, že v anticene dostali priestor aj výroky, v ktorých nie je znevažovanie na základe rodu či pohlavia prvoplánové. Často dokonca zodpovedajú istým prevládajúcim konvenciám, ktoré nás bežne obklopujú, a preto v nich nemusíme objaviť problém ani na druhý pokus,” uviedla Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny. Dodala, že na hľadanie hraníc sú vhodné práve diskusie vznikajúce pod takýmito nomináciami.

Organizačný tím anticeny upozorňuje, že tak ako pri anticene Sexistický kix hodnotí reklamy, nie reklamných zadávateľov, aj v prípade Sexistického bludu poukazuje na sexizmus konkrétnych nominovaných výrokov, a nie ich autorov či autoriek.

„Naším cieľom nie je nálepkovať autorov či autorky výrokov ako sexistov a sexistky, ale poukazovať na to, že sexistické výroky sú problematické bez ohľadu na to, kto ich povie. Od verejne činných osobností však vzhľadom na ich vplyv vo verejnom priestore očakávame vyššiu mieru zodpovednosti a citlivosti v otázkach sexizmu,” uzavrela Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny.