V minulom roku rástli platy na Slovensku najvýraznejšie za posledných 6 rokov. Podľa analýzy portálu Platy.sk, kde si v roku 2016 porovnalo svoj plat viac ako 70 000 zamestnancov, vyplýva, že základný hrubý plat v roku 2016 rástol oproti roku 2015 o 4,8 percenta. Priemerný základný plat za rok 2016 predstavoval sumu 920 EUR v hrubom.

 

 

Ženy majú vždy menej

Bez ohľadu na to, či išlo o pozície pomocných zamestnancov alebo top manažérov zarábali ženy menej. Pomocní zamestnanci mali v roku 2016 základný plat 537 eur, čo bol nárast o 5,6 percent oproti prechádzajúcemu roku. Ženy na rovnakej pozície mali základný plat 491 eur.

Administratívni pracovníci dostali základný plat 682 eur, ženy v rovnakej pozícii 670 eur.

Kým nižší a strední manažéri zarobili v minulom roku 1289 eur, tak ženy dostali 1126 eur. Rozdiely sú aj medzi top manažérmi. Muži zarobili 2381 eur, ženy 2173 eur.   

 

 

 

Najväčšie rozdiely sú v Bratislavskom kraji

Dlhodobo sú na Slovensku najvyššie platy v Bratislavskom kraji a platilo to aj v roku 2016. Priemerná základná mzda tu dosiahla 1271 EUR v hrubom, čo je o 4,2% viac ako v roku 2015. Najnižšie platy, 796 EUR v hrubom,  sme zaznamenali v Prešovskom kraji, pričom medziročný rast platov bol na úrovni 4,5%. Najvyšší rast platov, na úrovni 5,1%,  sme v minulom roku zaznamenali v Trenčianskom a Košickom kraji.

V krajoch sú najväčšie rozdiely v platoch mužov a žien v Bratislavskom kraji, kde je rozdiel 148 eur, najmenej je to v Prešovskom kraji, kde je rozdiel 82 eur. 

 

 

Región

Priemer

ŽENY/muži

SLOVENSKO

812

Bratislavský kraj

1123/1271

Banskobystrický kraj

747/827

Žilinský kraj

757/875

Trenčiansky kraj

776/906

Trnavský kraj

797/906

Nitriansky kraj

777/867

Prešovský kraj

714/796

Košický kraj

802/914

   

 

 

 

 

Úroveň pozície

Priemer

ŽENY/muži

pomocní zamestnanci

491/537

kvalifikovaní robotníci. zamestnanci v službách

569/663

administratívni zamestnanci

670/682

kvalifikovaní technickí zamestnanci

903/1044

kvalifikovaní zamestnanci netechnického zamerania

865/907

nižší a strední manažéri

1126/1289

top manažéri

2173/2381

   

 

 

 

 

 

Pracovná oblasť

Priemer

Ženy

Vrcholový manažment

1865

Telekomunikácie

1278

Informačné technológie

1238

Manažment

1189

Zdroj: Platy.sk

 

Oproti základným platom výraznejšie rástli finančné benefity (koncoročné odmeny a 13. plat), kde bol zaznamenaný rast oproti roku 2015 na úrovni približne 10 percent. Z analýzy portálu Platy.sk vyplýva, že koncoročné odmeny na Slovensku dostáva 26 percent zamestnancov a ich priemerná hrubá výška sa pohybuje na úrovni 695 eur. Koncoročné odmeny tvoria v priemere 75 percent základnej mzdy. Čo sa týka trinásteho platu, ten dostáva 17 percent zamestnancov a jeho priemerná výška je 743 eur, čo predstavuje 80 percent základnej mzdy.

 

Prečítajte si aj: