Ako dlho ste členkou Únie žien Slovenska?

“Šesť rokov.”

 

Prečo ste do tejto organizácie vstúpili?

“Do organizácie Únia žien Slovenska vo Vrbovom som vstúpila na návrh mojej priateľky a spolu s ňou. Naším motívom bola predstava, že aj v prostredí malého mestečka sa môžeme touto formou podieľať na riešení problémov žien, mladých rodín a ľudí v núdzi, ale aj na kultúrnom a spoločenskom dianí v meste.”

 

Aké podujatia zvykne únia organizovať, na akých ste sa zúčastnili vy?  

“Tie, na ktorých sa pravidelne zúčastňujem sú napr. organizácia mikulášskych stretnutí v detskom domove v Pečeňadoch, spojená s prípravou a odovzdaním darčekov pre deti, každoročné karnevaly pre deti v meste, vrátane detí z detského domova v Pečeňadoch, predvianočná finančná podpora vybraných, sociálne slabších rodín z mesta a organizácia Vianočných trhov s dobročinnými cieľmi. Z ostatných, na ktorých som sa ešte nezúčastnila, sú to najmä výlety a zájazdy pre členky Únie.”

 

 

Naplnili sa vaše očakávania, ktoré ste spájali s členstvom?

“Viac-menej áno, aj keď činnosť Únie je čisto lokálne zameraná a opiera sa prakticky úplne len o staršie ročníky žien, prevažne už v dôchodkovom veku.”

 

Ako ste sa dozvedeli o zvolení Jany Vaľovej za novú predsedníčku únie?

“Z internetu.”

 

Ako prebieha voľba predsedníčky?

“Netuším.”

 

Súhlasíte s jej voľbou?

“Tento post by mala zastávať celospoločensky aj morálne uznávaná žena a nemal by byť „záchytnou sieťou“ pre kompromitované političky akýchkoľvek strán.”

 

Únia má v stanovách, že je to nepolitické združenie, napriek tomu ho najprv viedla poslankyňa HZDS Belohorská a teraz ju vedie poslankyňa strany SMER Vaľová. Ako to vnímate?

“Tak, ako som vlastne odpovedala na predchádzajúce dve otázky: netuším, ako bola zvolená, ale spôsob voľby bol zrejme založený na „straníckej disciplíne“ sympatizantiek vládnej strany a ,bohužiaľ, predstavuje opak môjho vnímania toho, čo je „celospoločensky a morálne uznávané."

 

Ostávate členkou Únie žien Slovenska?

“Neostávam. Ale budem aj naďalej pomáhať pri charitatívnych akciách."