Fifty fifty, to je váš plán pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Chcete dostať do tohto zhromaždenia rovnaký počet političiek, dnes ich je tam o 200 menej ako mužov.  Poďme sa však najskôr pozrieť celkovo, aké majú ženy postavenie v EÚ. V akej sme situácii? “

“Stručne povedané, stagnujeme. Keď sa pozriete na oblasti ako peniaze, čas, moc, vzdelanie, zdravie, problematika násilia a tak ďalej, dáte dohromady všetky relevantné štatistiky ako si ženy vedú  vo všetkých štátoch Únie, a my máme veľa hodnoverných údajov, prídete na to, že sme sa za posledných 10 rokov zlepšili o jediné percento. Celkovo sú práva žien už 10 rokov na hodnote 60 percent. A to je veľmi zlý výsledok. Samozrejme, rozdiely nájdeme v krajinách a oblastiach, ale máme pred sebou dlhú cestu.”

 

Eurovoľby 2019: Slovenské feministky nespolupracujú

Čím si to vysvetľujete, ženské hnutia sú predsa na vzostupe, ženy sa organizujú, mobilizujú.

“Áno, sú na vzostupe, ale aktivita, tlak na vlády, napríklad v oblasti platov, či penzií stále nie sú dostatočné. Chýba ochota, snaha zatlačiť. Aj mnoho žien si myslí, ach čo,  veď sme toho už veľa dosiahli. Navyše je tu silný protitlak od konzervatívnych politikov a mimovládnych organizácií, ktoré nás ťahajú späť. A je tu ďalší faktor, úsporné opatrenia, ktoré pred niekoľkými rokmi bolo nutné v mnohých krajinách EÚ zaviesť po ekonomickej kríze, doteraz veľmi negatívne zasahujú najmä ženy. Priepasť medzi nami a mužmi sa vtedy prehĺbila a pretrváva doteraz.”

 

Logicky mi však z toho vyplýva, že ženy, ktoré sú tvrdo zasiahnuté, by sa mali viac mobilizovať a nie naopak.

“Samozrejme, to v mnohých prípadoch aj robia, v niektorých štátoch sa vyvíja tlak aj na to, aby sa napríklad na zdaňovanie pozeralo z pohľadu pohlaví inak, ekonomiku, verejné výdavky treba citlivo prispôsobiť situáciám, v ktorých sa ženy a teda aj ich rodiny nachádzajú, preto napríklad vidíme masívnu mobilizáciu v Španielsku, Portugalsku alebo Grécku. Už menej to vidím na Slovensku, je to asi jediná krajina, ktorá nie je členom našej organizácie. Slovenské feministické organizácie sa musia spojiť a vytvárať tlak spoločne. Musíme sa organizovať a vysvetľovať v našich krajinách, že vieme a môžeme mať aj lepšiu verziu Európskej únie v akej žijeme teraz. Toto by malo slovenské ženy zaujímať.”

 

 

Eurovoľby 2019: Ženy musí trápiť ekonomika

Kým ženy v južnej Európe zaujímajú  a trápia najmä témy ako ekonomika, tie na severe výrazne aj environmentálne témy, Slovenky, tak ako aj slovenskí muži, považujú za hlavnú tému problémy migrácie. Rozumiete tomu? Veľa migrantov na Slovensku nemáme.

“Mňa  prekvapuje celkovo,  že ženy viac netrápi ekonomika - a ich práva v nej. Preto je dôležité im túto tému, ktorá sa ich nesmierne týka, z mnohých pohľadov vysvetľovať–  to, aké majú zárobky, o koľko ich majú nižšie ako muži, hoci sú rovnako kvalifikované, aká je kvalita pracovného prostredia a prístup na pracovný trh, aká je starostlivosť o deti, problémy chudoby, daní, penzií, jednoducho tieto témy treba ženám lepšie vysvetľovať. Pretože ony častokrát reflektujú to, čo prezentujú politici, väčšinou muži a politické, väčšinou ultra pravicové strany.  A naopak, problémy žien nedostávajú toľko priestoru a nie sú prezentované zrozumiteľne, takže potom tu máme situáciu, že ženy neraz označujú za kľúčové témy, ktoré ich nevyhnutne netlačia. Ale aj téma migrácie je dôležitá, napokon aj migrantky sú ženy a tiež prispievajú do ekonomiky, starajú sa o naše deti a našich rodičov, takže všetky témy, ktoré sa nás týkajú, musíme diskutovať, ale diskutovať o nich z perspektív, ktoré na nás naozaj majú vplyv.”

 

A tu sa dostávame k voľbám do europarlamentu, kde lobujete za to, aby polovicu parlamentu tvorili ženy. Ako to chcete dosiahnuť? V súčasnosti je v Európskom parlamente 36 percent žien, v národných parlamentoch je priemerne 20 percent žien. Ako chcete presviedčať voličov a voličky?  

“V prvom rade treba, aby ľudia pochopili, že kým nebudú ženy riadne reprezentované v parlamente, nemáme plnú demokraciu. Preto navrhujeme kvóty, čo sa nám v mnohých krajinách darí napĺňať. Ale snažíme sa presviedčať strany, aby rúcali bariéry v ich vnútri, ktoré ich vlastné členky neraz nedokážu prekročiť. Ženy musia byť na zvoliteľných miestach, pretože ani kvóty, ak sa nezavedie „zipsový systém“, teda jedna žena, jeden muž na kandidátke, nič nevyriešia. Príkladom je Chorvátsko. A v stranách ženy musia dostávať priestor, aby mohli riešiť problémy, ktoré sa ich týkajú, nielen ekonomické, sociálne problémy, ale aj sexuálne obťažovanie, násilie, aj  v kybernetickom priestore. Toto je veľký problém, o ktorom je treba hovoriť.”

 

Eurovoľby 2019: Ženy sa musia spájať v mužskom prostredí

Lenže, ako chcete lobovať  v krajine ako je Slovensko, kde kvóty neexistujú a všetky politické strany vedú muži?

“Toto sa deje v mnohých krajinách. Ženy sú v politických stranách často v menšine a neraz  pracujú v ťažkých podmienkach. V takom prípade sa ale musia lepšie zorganizovať, vytvoriť si platformy, priestor v rámci strany a bojovať za svoje práva spoločne a takisto sa spájať so ženami z iných politických strán. Treba diskutovať  a zistiť, čo funguje a kadiaľ cesta nevedie. Individuálne v dominantne mužskom prostredí sotva niečo dosiahnete. Ale ak sa dobre zorganizujete a budete predstavovať silu, jednotu, získate väčší rešpekt a priestor. Treba presvedčiť aj mužov, kolegov, že ak budú oslovovať ženy voličky s témami, ktoré sa ich týkajú, strana môže len získať. Existuje veľa štúdií, ktoré dokazujú, že takéto aliancie fungujú, ak muži dajú ženám väčší priestor, môžu aj oni získať viac.”

 

Ak sa pozrieme koľko mužov a žien volilo v posledných voľbách do EP, volebná účasť žien bola o 4 percentá nižšia ako mužov. Je to pomerne malý rozdiel.....

“Malý, ako sa to vezme. Som Britka, a vieme akým rozdielom hlasov dopadlo referendum o odchode Británie z EU. Aj 4 percentá môžu byť niekedy zásadná, kritická masa. Treba sa o ňu, v tomto prípade o hlasy žien , naozaj uchádzať a ich témy aj reprezentovať.”

 

Prečítajte si

Eurovoľby 2019: Treba voliť ženy s príbehom

Čo robiť s voličkami ženami, ktoré nie vždy majú záujem ísť k urnám a mnohé, nemajú záujem hlasovať za ženské kandidátky. Na Slovensku je len asi 30 percent žien odhodlaných voliť ženy , 14 percent Slovákov si napríklad myslí, že nerovnosť šancí v politike je problém, ale nie až taký, aby ho bolo treba riešiť. Čo s tým?

“No v prvom rade, naozaj, musíte mať chytré, zodpovedné a uveriteľné kandidátky, ktoré majú za sebou reálny príbeh. Vieme, že žena, aby v politike uspela, musí byť aspoň dvakrát taká dobrá ako muž , pretože na ňu čaká  dvakrát toľko prekážok. Ale inak to nejde. Jednoducho musí prísť niekto, o kom si voličky povedia, áno, toto je žena, ktorej dám hlas. Treba však svoje kvality aj vedieť ukázať, viesť chytrú kampaň a ženám dať aj signál, čo dosiahnu, ak političku zvolia. Odkaz by mal byť jasný, že naozaj záleží na tom, kto je na čele  krajiny a to koho ženy zvolia, bude ovplyvňovať ich životy a budúcnosť . A tu sa vraciam k môjmu apelu na Slovensko, organizujte sa, tvorte siete a bojujte spolu – nielen v politike, ale aj na školách, pracoviskách, v komunitách. Len tak niečo dosiahnete , ak zabojujete ženy spolu.”