ŽENEVA. Duševné zdravie a mladí ľudia v meniacom sa svete. To je v roku 2018 téma Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra. Prvýkrát ho Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) zorganizovala 10. októbra 1992 a odvtedy sa konajú podujatia k Svetovému dňu duševného zdravia v tomto termíne každý rok. Hlavným cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o problémoch duševného zdravia a zvyšovať úsilie na jeho zlepšenie.
 
 

Dospievanie, stres a obavy

 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že dospievanie a prvé roky života v dospelosti sú tým obdobím človeka, keď nastávajú mnohé zmeny. Spájajú sa napríklad s ďalším štúdiom, odchodom z rodičovského domu či aktívnym životom. 

Pre mnohých mladých ľudí, ako konštatovala WHO, je to stimulujúce obdobie, ale zároveň sa môže spájať aj so stresom a obavami. V niektorých prípadoch, ak sa príznaky včas nerozoznajú a nezačne sa starostlivosť o trpiaceho, môžu pocity stresu či obáv viesť až k poruchám duševného zdravia. 

Čoraz častejšie využívanie on-line technológií je nepochybne zdrojom mnohých výhod, ale ako upozornila WHO, môže to vyvolať ďalšie tlaky na psychiku jedinca, napríklad aj zo sústavného a všade prítomného pripojenia na virtuálne siete v ktorúkoľvek hodinu vo dne či v noci.

Mnohí dospievajúci ľudia žijú aj v oblastiach sveta postihnutých humanitárnymi katastrofami, či už ide o konflikty, prírodné katastrofy či epidémie. V takých prípadoch sú mladí ľudia vystavení osobitne silnému psychickému tlaku až možnosti prepuknutia duševných porúch.
 
 

Prečítajte si

Ísť k psychiatrovi je úplne normálne​​​​​​​

 

Samovražda je druhou najčastejšou príčinou smrti mladých

.
Polovica všetkých duševných porúch sa začína pred dovŕšením 14. roku života, uviedla WHO. Avšak mnohé z tých porúch zostanú nespozorované a postihnutí nie sú liečení. 

Spomedzi chorôb v období dospievania je depresia na treťom mieste. Samovražda je druhou najčastejšou príčinou smrti vo vekovej kategórií 15-29-ročných ľudí. Nadmerné požívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok medzi dospievajúcimi predstavuje závažný problém v mnohých krajinách sveta. To môže viesť k rizikovému správaniu, akým napríklad je aj riadenie motorového vozidla pod vplyvom takých látok. Psychické tlaky môžu vyvolať aj problémy v stravovaní a poruchy tráviaceho charakteru.

V súčasnosti sa už všeobecne uznáva, že je dôležité pomôcť mladým ľuďom, aby nadobudli istú pružnosť v mentálnej oblasti a vhodne čelili výzvam súčasnosti. Prevencia sa začína lepším chápaním mladých, vyzdvihla WHO.