Počítače dnes riadi všetko a preto je hrozba kybernetického zločinu vysoká. „Internet a počítače vládnu svetu. Veď dnes už polovica všetkých zamestnancov v EÚ sedí za počítačom. Takmer 90 percent všetkých pracovných miest si vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností a záujem o IT odborníkov je obrovský. Veď v EÚ chýbajú státisíce IT expertov a dopyt po nich iba rastie,“ upozorňuje riaditeľka občianskeho združenia Aj TY v IT Petra Kotuliaková.

Podľa Národnej banky Slovenska je pravdepodobnosť takéhoto útoku v akejkoľvek podobe vyššia ako pravdepodobnosť dopravnej poistnej udalosti. Veď počet osôb s prístupom k internetu je vyšší ako počet majiteľov osobných áut. O to paradoxnejšie je, že celosvetovo užívatelia internetu najčastejšie používajú najjednoduchšie heslo sveta 12345.

 

 

Najväčšie riziko je platba a nákup cez internet 

Najčastejšie sa užívatelia internete stanú obeťou pri nákupe cez internet. Ukázal to prieskum poisťovne UNIQA. Až 62 percent spotrebiteľských sporov, ktoré riešia poisťovne, sa týka nákupov cez internet a 65 percent ľudí sa pri použití platobnej karty na internete obáva, že sa stane obeťou podvodu. Veľkou hrozbou je tzv. odcudzenie identity, keď bez vášho vedomia cudzia osoba komunikuje na internete pod vašim menom.

„Ukázalo sa, že 45 percent prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky či hotovosti . Až 90 percent ľudí nevie, ako sa môžu v prípade útoku brániť,“ hovorí Róbert Koch z oddelenie poistenia majetku poisťovne UNIQA. Silnie aj fenomén sociálnych sietí a diskusných fór a takzvanej kyberšikany. Môže ísť o zasielanie urážajúcich či útočných mailov alebo správ cez sociálne siete, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov či zverejňovanie fotiek a videí s cieľom osobu poškodiť. Prieskum poisťovne ukázal, že až 60 percent ľudí sa bojí, aby o nich na internete nekolovali nepravdivé informácie.

 

 

Poistenie kryje škodu na internete 

Na hrozbu kybernetických útokov ako prvá zareagovala UNIQA poisťovňa novinkou, pripoistením kybernetických rizík. Poistenie kryje škodu, ktorá vznikla na internete, pretože prípady z praxe dokazujú, že môžete mať tú najlepšiu softvérovú ochranu, zlyhanie ľudského faktora vie narobiť veľké škody nielen na majetku, ale aj na psychike.

Podľa spoločnosti ESET patria Slováci spolu s obyvateľmi nemecky hovoriacich krajín k opatrným používateľom internetu. „Paradoxne tento prístup vedie často k falošnému pocitu úplného bezpečia, čo sa prejavuje napríklad v trochu laxnejšom postoji voči aktuálnym hrozbám, akými je napríklad sociálne inžinierstvo,“ vysvetľuje Peter Stančík, špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET. „Pri tejto hrozbe sa útočník snaží oklamať samotného používateľa a napadnutie zariadenia je len nástrojom na zber informácií. Bezpečnostný softvér je schopný chrániť ľudí pred dôsledkami ich rozhodnutí len do istej miery,“ uzatvára Stančík.

Z toho dôvodu sa kybernetické riziká dajú v UNIQA poisťovni pripoistiť k poisteniu domácnosti a poskytujú širokú ochranu pred útokmi v rámci elektronických platieb, krádežou virtuálnej identity, poškodením online povesti a rizikom nákupu cez internet.

 

 

Útoky v rámci elektronických platieb

Napriek tomu, že internet je plný upozornení na podvodné konania online, podvedených ľudí pribúda, najmä pri podvodných stránkach, ktoré po zaslaní peňazí zmiznú. K nim pribúdajú podvodníci, ktorí vám dokážu z účtu stiahnuť peniaze, pretože zneužili vaše údaje z karty.

„Zažila som to. Najprv mi sťahovali malé sumy, ktoré som si ani neuvedomila, potom väčšie a väčšie. Kým som si to všimla, stiahli mi stovky eur, čo bolo pre mňa ako vysokoškoláčku katastrofa,“ zo smútkom v očiach si spomína študentka Karin.

Podľa Stančíka zo spoločnosti ESET sa obeťou kybernetického zločinu stávajú ľudia, ktorých spamový e-mail naviedol k tomu, aby si otvorili škodlivú prílohu. Toto bol aj prípad Karin. „Ani netuším, ako som to otvorila, pritom si na to dávam veľký pozor,“ povedala 20-ročná študentka.

„Útočníkovi len stačilo, aby tvrdil, že v prílohe je faktúra, zaujímavá fotografia, alebo predvolanie na súd. To už človeka môže vyplašiť a naviesť k tomu, aby si prílohu otvoril aj bez rozmýšľania,“ upozornil expert.

Ak by bola Karin poistená, v prípade útoku by okamžite kontaktovala asistenčnú službu poisťovne. Poisťovňa zabezpečí všetky právne kroky tak voči osobe, ktorá útok spáchala ako aj voči banke, od ktorej si nárokujete vrátenie peňazí. Dokonca môžete splnomocniť poisťovňu na prevzatie celej komunikácie.

Expert na kybernetický zločin upozornil, že zvýšenú pozornosť musíme venovať aj mobilom. „Slováci si ich bezpečnostnou aplikáciou väčšinou nechránia. Akoby si neuvedomovali, že so sebou vo vrecku nosia miniatúrny počítač s množstvom kontaktov, osobných, ale i firemných či bankových informácií a ešte ich aj doma pripájajú k počítačom,“ krúti hlavou.

 

 

Krádež virtuálnej identity

Obrovskou hrozbou je zneužitie virtuálnej identity. Podľa prieskumu UNIQA poisťovne až 45 percent prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky a až 90 percent ľudí nevie, ako sa proti takémuto útoku môžu brániť.

Ide o prípady, keď niekto komunikuje na internete bez vášho vedomia pod vašim menom. Iba facebook po poslednej revízii zverejnil, že registruje viac ako 83 miliónov falošných účtov. Alebo sa cudzia osoba nabúra niekomu do profilu na sociálnej sieti alebo zriadi falošné facebookové konto. Často komunikuje pod jeho menom a žiada napríklad peniaze na charitu, či pôžičku. Ak budú ľudia posielať peniaze na účet, ktorý uviedol podvodník a zistia, že ide o podvod, môžu si vrátenie peňazí nárokovať u osoby, za ktorú sa podvodník vydával.

„V takomto prípade poskytneme právnu pomoc a uhradíme náklady na zastupovanie. V prípade, že sa do určeného času nepodarí dosiahnuť nápravu právnou cestou, hradíme  vzniknuté škody do limitu plnenia,“ hovorí Róbert Koch z UNIQA poisťovne. „Takisto, ak vám ukradnú doklady, na základe ktorých si iná osoba vo vašom mene cez internet zoberie pôžičku, poisťovňa poskytne právnu pomoc alebo uhradí náklady na právne zastupovanie,“ vysvetľuje zástupca UNIQA poisťovne.

 

 

Poškodenie on-line povesti

Medzi najtragickejšie riziká internetu patrí šikana na sociálnych sieťach. Emma z Veľkej Británie zďaleka nie je jediná, ktorá si pre šikanu siahla na život. Tieto prípady už zaznamenali v Čechách aj na Slovensku. Nárast kyberšikany je evidentný aj pri zasielaní útočných mailov, vytváraní dehonestujúcich stránok a blogov a zverejňovaní fotiek či videí s cieľom osobu poškodiť. Tiež ohováranie v diskusných fórach. To sú často veci, voči ktorým sa bežný človek nevie brániť.

„V prípade poškodenia on-line povesti alebo, ak sa stanete obeťou kyberšikany , poisťovňa sa snaží v prvom rade o tzv. „Cleaning“ - odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií a ak sa to nepodarí, následne prichádza na rad tzv. „Flooding“ - vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila ako aj voči vydavateľovi alebo web hostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené,“ vysvetľuje Róbert Koch z UNIQA poisťovne.

Novým fenoménom je kyberšikana u detí, ktorá dokáže úplne nabúrať detskú psychiku.

„Ak niekto bude na internete šikanovať vás alebo vaše dieťa, kyberpoistenie kryje aj tento prípad. Treba zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť, poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu. Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že telefonát právnika poisťovne býva veľmi efektívny pri riešení takýchto citlivých sporov. Určite by sme zabezpečili mazanie dotyčných správ, blokovanie profilu, právnu a IT asistenciu,“ tvrdí Koch.

Toto pripoistenie sa vzťahuje tiež na odcudzenie fotografií z mobilu a na ich zverejnenie, pokiaľ k ich odcudzeniu dôjde z dôvodov zneužitia identity poisteného, prípadne pokiaľ zverejnením dôjde k poškodeniu online povesti klienta.

Za poškodenie on-line povesti sa považuje: ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote. Z poistenia sú vylúčené informácie, ktoré zverejňujú spravodajské médiá a takisto nekryje spor medzi subjektmi, pokiaľ jeden z nich vystupuje anonymne a nie je možné ho odhaliť.

 

 

Prečítajte si aj Nečakané výdavky položia dve pätiny ľudí