Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien v novembri 2015 vo svojom hodnotení konštatoval, že na Slovensku sa „súdy iba zriedka zaoberajú prípadmi diskriminácie na základe pohlavia a rodu.“ Výbor tiež poukázal na to, že ženy sa obávajú stigmatizácie a pre mnohé je kvalitná právna pomoc nedostupná. „Súdne poplatky sú vysoké, často dochádza k súdnym prieťahom,“ konštatoval výbor OSN.

Prečo je to tak? Ako sú ženy diskriminované v práci? Prečo ich odrádzajú obrátiť sa na súdy? A prečo súdy sa tým tak málo zaoberajú?

 

Pozvanie na diskusiu, 

ktorú portál Ženy v meste organizuje v spolupráci s Európskou komisiou,

prijali:

 

 

Viera Petrášová,

špičková vedkyňa, ktorá ako prvá žena na Slovensku vyhrala antidiskriminačný  spor 

Monika Ladmanová,

expertka z kabinetu Věry Jourovej, eurokomisárky pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví

Marián Filčík,

riaditeľ odboru ľudských práv na Ministerstve spravodlivosti SR

Zuzana Magurová,

z Ústavu štátu a práva SAV, ktorá pôsobí aj ako advokátka

 

 

Diskusia sa uskutoční 30. mája 2017 o 13:30 hod. v sídle Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29. Pripravené bude aj občerstvenie.

 

Účasť prosím potvrďte na zenyvmeste@gmail.com do 29. mája 2017.