1. Stále nevieme, čo je diskriminácia a čo je nespravodlivosť

Hoci prvé ustanovenie o rovnakom zaobchádzaní mužov a žien sa objavilo pred 60 rokmi v prvej Rímskej zmluve Európskej únie a na Slovensku platí Antidiskriminačný zákon od roku 2004, stále presne nevieme, čo je diskriminácia. Mnohé neprávosti v práci berieme ako diskrimináciu, a rozlišovať to často nevedia ani právnici a právničky či súdy. Rozhodnutia súdov sú často ovplyvňované predsudkami a stereotypmi v spoločnosti, právo spomaľuje zmeny v dosiahnutí rodovej rovnosti. Diskriminácia je pritom každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu alebo iných ľudí, ktorí majú istú moc, právomoci alebo sa pohybujú v prostrediach, kde sú ľudia jeden od druhého istým spôsobom závislí.

 

Marián Filčík a Zuzana Magurová.    Foto - Stano Stehlík

 

2. Málo súdnych procesov

Za 13 rokov, čo na Slovensku platí Antidiskriminačný zákon, sa podľa štatistiky ministerstva spravodlivosti k súdu dostalo 30 prípadov, ktoré riešili právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Z 30 prípadov súdy až 21-krát návrh na žalobu zamietli. Podľa advokátky Zuzany Magurovej sme tak na Slovensku od prijatia Antidiskriminačného zákona v roku 2004 riešili viac prípadov rasovej diskriminácie než prípadov diskriminácie žien. A to napriek tomu, že máme na Slovensku 20 percentné rozdiely v odmeňovaní mužov a žien na rovnakých pozíciách, výpoveď u nás dostávajú aj tehotné ženy a ženy s malými deťmi neprijmú na niektoré pracovné mieste, o sexuálnom obťažovaní a problémoch rómskych žien ani veľmi nediskutujeme.

 

Zľava Miriam Zsilleová, Viera Petrášová a Monika Ladmanová.   Foto - Stano Stehlík

 

3. Nedôvera v systém

Ľudia podľa odborníkov a odborníčok v našej diskusii, ktorú sme zorganizovali koncom mája, nemajú dôveru v systém, odrádza ich dĺžka konania súdneho procesu, nevedia nájsť expertky a expertov medzi advokátmi, slabo tiež funguje Národné stredisko pre ľudské práva, ktoré je od roku 2004 slovenským antidiskriminačný orgánom.

 

Foto - Stano Stehlík

 

4. Vysoké súdny poplatky

Na vysoké súdne poplatky, ktoré odrádzajú ženy od súdnych procesov, poukázal vo svojej správe v novembri 2015 aj Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien a odporúčal tento problém vyriešiť. Ako potvrdil Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv na Ministerstve spravodlivosti SR, súdne spory týkajúce  sa diskriminácie nie sú oslobodené od poplatkov ako napríklad súdne spory na ochranu spotrebiteľa. Poplatky odrádzajú ženy, ktoré sú často vo výpovednej lehote a pracovnej neistote.  

 

Pozrite si video Stana Stehlíka z našej diskusie:

.

Prečítajte si aj Štátna inštitúcia šikanuje ženy