Rovnoprávnosť mužov a žien v biznise je stále len hudba budúcnosti. Myslí si to 92 percent manažérok, ktoré sa zúčastnili na prieskume audítorskej spoločnosti KPMG. Podnikateľský sektor je podľa nich ešte ďaleko od toho, aby bolo postavenie žien a mužov v manažmente firiem skutočne rovnocenné.

Prieskum realizovala spoločnosť na vzorke 675 manažérok z 52 krajín sveta.

Platy mužov a žien vo firmách

Naopak, takmer polovica biznis líderiek vo svete je presvedčená, že ich firma je transparentná, pokiaľ ide o rovnosť platov mužov a žien. Medziročne tento podiel narástol o sedem percent. Manažérky si nemyslia, že by pandémia nového koronavírusu spomalila proces zrovnoprávňovania mužov a žien vo firmách.

"V dnešnej dobe môže mať diverzita významne pozitívny vplyv na úspech spoločností a stať sa konkurenčnou výhodou. Potvrdzujú to aj výsledky nášho prieskumu, kde iba štvrtina respondentiek uviedla, že očakáva spomalenie pokroku v oblasti diverzity v dôsledku koronakrízy," vyčíslila partnerka spoločnosti na Slovensku Ivana Mazániková.

Podľa prieskumu sa ženy v biznise pri práci zameriavajú na dva ciele – dlhodobý obchodný úspech firmy, v ktorej pracujú a pozitívny vplyv na spoločnosť. Šesť z desiatich respondentiek verí, že napriek kríze budú ich firmy rásť. Viac ako polovica však očakáva zníženie počtu kancelárskych priestorov.

Zhruba 40 percent žien v top manažérskych pozíciách neočakáva, že pandémia ovplyvní ich kariéru. "Za kľúčové vlastnosti lídra v kríze považujú vizionárske a inovatívne myslenie, vysokú mieru flexibility a agility a schopnosť byť tímovou hráčkou," dodala spoločnosť.

Ženy v biznise: Digitálna komunikácia rozhoduje

Najdôležitejšou zmenou, ktorú priniesla koronakríza, je podľa manažérok nárast používania nástrojov digitálnej komunikácie. Viac ako 60 % z nich je presvedčených, že ich komunikácia so zamestnancami sa počas krízy zlepšila.

Počet dostupných talentovaných zamestnancov sa podľa účastníčok prieskumu zvýšil vďaka flexibilite, ktorú ponúka práca na diaľku. Okrem finančných odmien však podľa nich bude potrebné zaviesť nové stimuly, ktoré by mali pomôcť firmám prilákať najlepších ľudí.

"Medzi najdôležitejšie benefity patria podľa žien - manažériek rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, pozitívna atmosféra v tíme a časová flexibilita," doplnila Mazániková.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že okrem zabezpečenia likvidity by sa biznis lídri mali zamerať na dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, na udržanie si kľúčových zamestnancov a na intenzívnu komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami, nielen akcionármi.