BRATISLAVA. Rádio Anténa Rock vyhlásilo letnú súťaž, v ktorej hľadá 12 najkrajších ženských dekoltov. „Rádio Anténa Rock prináša lahôdku, v ktorej sa v plnej kráse ukážu naše rockerky a veľkú radosť z nej budú mať naši rockeri,“ píše na svojej webovej stránke.

 

 

Kus mäsa

Súťaž, ktorá sa dnes končí, vyzýva ženy, aby sa odfotili bez tváre a očí, potrebujú len fotografiu dekoltu, šije a úst. „Jednoducho cecky-pecky, ktoré nenechajú žiadneho muža chladným. Baby, veríme, že nás nesklamete. Poďte do plaviek a cvaknite svoj krásny dekolt – bez tváre, bez očí, chceme len dekolt, šiju, ústa,“ píše v popise súťaže.

„Tým ženy degradujú na kus mäsa. Nedôstojné správanie sa k ženám podčiarkujúce stereotypy, pritom z dlhodobého a širšieho hľadiska významne prispieva k bagatelizovaniu neslušného, či až násilného správania sa voči nim. Ak by som si mal tipnúť tak táto selfpromo kampaň bude v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe,“ napísal vo svojom blogu Robert Slovák, prezident klubu reklamných agentúr Slovenska a člen prezídia Rady pre reklamu, ktorý na reklamu upozornil.

 

V rozpore s Etickým kódexom?

V Etickom kódexe sa píše, že „reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitým slovným hračkám, hrubému slangu a dvojzmyslom, predovšetkým sa vyvarovať použitia takých slovných hračiek, hrubého slangu alebo dvoj­zmyselných vyjadrení, ktoré pôsobia sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na svoj sexuálny alebo iný podtext, ..."

Súkromné rádio Anténa Rock, ktoré sa označuje za rádio, ktoré má gule, je podľa rebríčka na radio.sk v počúvanosti na deviatom mieste v slovenskom rozhlasovom éteri.

 

Prečítajte si aj Vyhlásili najsexictickejšie reklamy roka. Anticenu získali známe firmy ako Fernet či Budiš