BRATISLAVA. Nová reklamná kampaň Všeobecnej úverovej banky (VÚB) sa nepáči mnohým rodičom i psychológom. Reklamou sa preto zaoberala Rada pre reklamu.

Hlavnou hrdinkou spotu je malé asi 6-ročné dievčatko, ktorému Ľubka nechce požičať trojkolku. Herečka Petra Polnišová sa smutnému dievčatku prihovorí, aby neplakalo a povie: „Keď ti nepožičia Ľubka, požičia ti VUBka.“ Dievčatko sa začne usmievať až potom, ako jej herečka ukáže jazdu na luxusnej motorke, ktorú si zakúpila vďaka pôžičke z VÚB a splnila si tak sen.

 

 

Dieťa v reklame

Na sociálnych sieťach vyvolala reklama negatívne emócie. „Keď už deti smerujú k pôžičkám... prepínam. Strašná reklama. Bŕŕŕŕrrrr. Tá reklama je príšerná.“ Na reklamu negatívne na facebooku reagovala aj europoslankyňa za SMER-SD Monika Beňová, ktorá ma vo VÚB účet. Napísala, že sú v banke vždy ochotní, ale „reklama s nepožičaním kolobežky od malej Ľubky je hlúpa a navyše si osobne myslí, že do reklamy bánk deti nepatria.“

Reklamu za „neuveriteľnú“ označila klinická psychologička Mária Humeníková. "Reklama na deti vplýva . Dieťa vníma obrazy, zvuky... V prípade reklamy sú zväčša veľmi pôsobivé, lákavé. V tomto spote deťom a nielen im, pútavým spôsobom predkladáme vzor životného štýlu, ktorý stojí za nejednou rodinnou tragédiou na Slovensku. Dospelá, príjemná osoba podsúva dieťaťu informáciu, že je normálne požičiavať si peniaze. Čím viac, tým lepšie, a že je to vlastne výhra, dopriať si luxus nad vlastné možnosti. V ambulancii u mňa už sedel nejeden nešťastný rodič, ktorý zo svojho skromného dôchodku spláca pôžičky, ktoré si nabrali jeho deti," uviedla klinická psychologička.

 

 

Dospelí si plnia detské sny

Rada pre reklamu dostala v máji a v júni sťažnosti od štyroch fyzických osôb, ktorí reklame vytýkajú účinkovanie dieťaťa v spote a prekáža im, že reklama navádza deti na požičiavanie si peňazí už v detskom veku a vytvára dojem, že požičať si je niečo prospešné, môže to vyriešiť životné problémy a splniť sny. Jeden zo sťažovateľov je toho názoru, že maloletý divák nie je schopný rozlíšiť v tejto reklame obraznosť uvedeného sloganu. 

Rada pre reklamu po posúdení relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Keď ti nepožičia Ľubka, požičia ti VUBka“, zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. Potvrdila to pre Ženy v meste výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Rajčáková.

"Reklama komunikuje finančný produkt - pôžičku, ktorý je určený výhradne dospelým osobám. Vystupovania dieťaťa v reklame je v tomto prípade súčasťou reklamného príbehu a komunikačného posolstva reklamy, ktoré je možné vnímať aj spôsobom, že využitím propagovaného produktu si spotrebiteľ – dospelá osoba môže splniť svoje detské sny," píše sa v odôvodnení rozhodnutia Rady pre reklamu. 

"Reklama neobsahuje žiadnu výzvu určenú maloletým, ani prvky, či vizuálne prezentácie atraktívne pre potenciálneho detského diváka a nie je ani spracovaná spôsobom, ktorý by dieťa mohol ovplyvniť tak, aby nezodpovedne konalo vo svojej dospelosti a neprimerane sa zadlžovalo. Reklama je zameraná na dospelé osoby a obsahuje reklamné nadsadenie, ktoré je zrozumiteľné a zrejmé. V reklame nie sú vyobrazené ani situácie, ktoré by mohli byť z pohľadu účinkovania dieťaťa v spote vyhodnotené ako nebezpečné a Rada pre reklamu sa nedomnieva, že reklama môže mať negatívny dopad na maloletého diváka, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex," píše sa v rozhodnutí.

 

Prečítajte si aj Slávna tvár môže reklame aj poškodiť