Viaceré diskriminačné opatrenia, ktoré napadla nezávislá poslankyňa Simona Petrík na Ústavnom súde, vypadnú z jasličkového zákona, ktorý je opäť v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po vyjednávaniach so zástupcami zriaďovateľov jaslí ho predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ministerstvo pristúpilo na to, aby aj deti rodičov, ktorí nepracujú a nepripravujú sa sústavne na povolanie, mohli dať svoje deti do jaslí, keď si ich uhradia. Diskriminácia nezamestnaných sa však úplne neruší, prednosť na miesto v jasliach budú mať deti zamestnaných a študujúcich rodičov. „Je to posun k lepšiemu, ale domnievam sa, že všetky deti by mali mať právo na rozvoj bez ohľadu na to, čo robia alebo nerobia ich rodičia. Pripomienkovala som preto v tomto duchu ministerský návrh,“ komentuje poslankyňa Simona Petrík.

 

Foto - TASR

 

Zmena termínu

Ministerstvo ustúpilo tlaku opozície, rodičov, zriaďovateľov a prezidenta republiky aj v ďalšom bode. Pôvodne by deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky od septembra do decembra, museli opustiť jasle k 31. decembru a do nástupu do škôlky v septembri by rodina musela hľadať pre dieťa nové umiestnenie. „Na tento nezmysel upozorňujem už vyše roka od leta 2016, tak konečne to na ministerstve vypočuli. Veď jasličkový zákon mal ambíciu napomôcť zosúlaďovaniu rodinného a pracovného života a tento nápad by spôsobil presný opak. Rodičia by nevedeli, čo pol roka s dieťaťom a dieťa by si muselo zase zvykať nakrátko na nový kolektív,“ hovorí Petrík.

Petrík ďalej oceňuje, že bude umožnené fungovanie zariadení, ktoré sa starajú o deti do 3 rokov aj nad 3 roky, pokiaľ bude podiel detí mladších ako 3 roky do 25 percent. Zvýšený počet detí na dennú miestnosť nezávislá poslankyňa taktiež víta, pretože zriaďovatelia nebudú musieť realizovať toľko stavebných úprav a aspoň tento aspekt neovplyvní negatívne cenu jaslí.

 

Foto - TASR

 

Ústavný súd konanie zastaví

Medzirezortné pripomienkovanie bude ukončené 18. júla 2017. Dá sa očakávať, že zákon príde do parlamentu na septembrovú schôdzu a bude schválený v októbri 2017. To znamená, že na prevádzkovateľov súkromných jaslí a rodičov nedopadnú tvrdé ustanovenia jasličkového zákona, ktorý bol schválený v marci a mnoho ustanovení nadobúdalo platnosť tiež 1.1. 2018. Simona Petrík komentuje tvorbu vládnej legislatívy takto: „Vláda nechala prejsť celým legislatívnym procesom absolútne zlý, protiústavný a škodlivý zákon, ktorý teraz narýchlo novelizuje. Nechápem, načo sme si všetci prešli touto anabázou, pripomienky verejne zaznievali niekoľko mesiacov. Zostal obrovský pocit neistoty medzi rodičmi a zriaďovateľmi jaslí. Z praxe vieme, že zriaďovatelia majú problém pochopiť, čo všetko musia zmeniť. Vláda s nimi zrozumiteľne nekomunikuje a úradníci na rôznych VÚC majú rôzne požiadavky a podávajú im protichodné inštrukcie.“

Ak bude schválená novela jasličkového zákona a zmenené tie časti zákona, ktoré napadla poslankyňa Petrík na Ústavnom súde SR, tak Ústavný súd konanie v týchto bodoch automaticky zastaví. Ak by novela zákona prešla v podobe, v akej ju momentálne ministerstvo presadzuje, jediným bodom, ktorý by na ÚS zostal, by bola diskriminácia vo vzdelávaní detí od 2-3 rokov veku. V materských školách sú totiž povinne vzdelávané a v jasliach vzdelávané nemusia byť, čo znevýhodňuje deti v jasliach. 

 

Prečítajte si aj Kritizovaný jasličkový zákon definitívne prešiel, platiť začne od marca