NEW YORK, BRATISLAVA. Minuloročný prieskum Svetového ekonomického fóra ukázal, že ženy budú mať rovnaké šance na kariéru ako muži až v roku 2095. Hneď v januári minulého roka sa výnimkou stal koncern General Motoros, ktorý si podľa Reuters prvýkrát za šéfku vybral ženu Mary Barrovú.

Brazílska prezidentka Dilma Rousseffová, podľa The Economist jedna z 13 žien v najvyššej  politike vo svete, bola minulý rok potvrdená v úrade prezidenta aj pre nárast platov a vyrovnávanie nerovnosti v krajine.

Rok 2014 sa toho okolo žien vo svete dialo veľa. Malala Júsufzajová dostala ako najmladšia Nobelovu cenu za mier, pretože bojoval za práva dievčat vzdelávať sa aj potom, čo ju takmer zabilo islamistické hnutie Taliban.

Ema Watson ukázala, že je nielen herečka, ale aj inšpiratívna rečníčka, ktorá oslovila mužov, aby sa pridali ku kampani za práva žien.  

Nebola to jediná úspešná kampaň v minulom roku. Päť miliónov ľudí zdieľalo výzvu za oslobodenie 219 unesených dievčat teroristickou skupinou Boko Haram (#Bringbackourgirls).

 

Odchádzajú zahraniční donori

Na Slovensku máme za minulý rok príjemných udalostí menej. „Z pohľadu nadácii sa minulý rok začal zásadne meniť spôsob financovania žensko-právnych organizácií, pretože zo Slovenska odchádzajú zahraniční donori. Našou hlavnou úlohou je zabezpečiť korporátne financovanie a filantropiu z lokálnych zdrojov. Sme jediný fond na Slovensku i v Česku a jediný, ktorý poskytuje peniaze v čas, keď chýbajú granty na túto oblasť,“ povedala pre web Ženy v meste Mirka Bobáková, riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu.

Pozitívne minulý rok nehodnotí ani Adriana Mesochoritisová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby. „Najnegatívnejšia bola diskusia o uplatnení rodovej rovnosti. Konzervatívny kruhy spochybnili tuto stratégiu, čím spochybnili aj boj proti násiliu páchaného na ženách. To sa premietlo aj do toho, že Slovensko stále neratifikovala Istanbulský dohovor, ktorý malo schváliť do roku 2013 a potom do konca roku 2014. Dodnes sa tak nestalo,“ hovorí.

 

Protest pred úradom vlády.    Foto - www.moznostvolby.sk

 

Keďže protokol stále nie je ratifikovaný, akčné plány sa neuplatňujú v každodennom živote a ani mimovládne organizácie nemôžu poskytovať priamu pomoc. „Nedokážeme systémovo pomôcť ženám, poskytnúť im bezpečné domy, budovať intervenčné centrá a na poli prevencie zlyhávame úplne. Stále sa objavujú predsudky a to tak pri výuke v materských školy ako aj v učebniciach pre vysoké školy. Ľudia na Slovensku stále nerozumejú, že ide o ľudsko-právny kontext,“ dodáva Mesochoritisová.

 

Nebola to vecná diskusia

Diskusiu o rodovej ideológii kritizuje aj riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová.

„Bola všetko iné, len nie vecná a produktívna,“ hovorí Pietruchová s tým, že kým spočiatku spochybňovali určité kruhy len terminológiu rodovej rovnosti, v závere roka to už boli pochybnosti aj o zapojení žien na trh práce, ich schopnostiach a danostiach byť rovnako dobré a kvalifikované ako muži či už v riadiacich pozíciách, politike alebo rôznych vedeckých oblastiach. „Hoci sa osobne nebránim žiadnej diskusii o rodovej problematike, návrat o 100 rokov ide nad rámec toho, čo považujem za konštruktívny prínos,“ vraví Pietruchová.

To, čo oceňuje, je prijatie celoslovenskej stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 až 2019 a príprava stratégie ľudských práv, ktorá má naštartovať zmeny na Slovensku a presadiť rovnosť do praxe.

„Sú to strategické dokumenty, ktoré odrážajú európsky prístup k riešeniu nerovností medzi mužmi a ženami. Pozitívna tiež minulý rok bola kampaň Keď vyrastiem, zameraná na nedocenenú prácu žien. Myslím, že sa nám podarilo upozorniť na znevýhodnenia žien na trhu práce, ale aj rozšíriť informácie o obrane pred diskrimináciou,“ hovorí Pietruchová.

 

Voľby a predsedníctvo

Rok 2015 by sa mohli niektoré veci zmeniť. Dôležitá bude príprava na predsedníctvo Slovenska v Európskej únii i príprava na parlamentné voľby v roku 2016.

Bea Benková, zakladateľka Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy, hovorí o väčšej aktivite žien. „Minulý rok bol pre Slovensko zlomový. Príbeh Andreja Kisku priniesol úplne novú symboliku, ukázal, že Slovensko má dostatočne veľkú kritickú masu, ktorá si dokázala vybrať to nové, čo zosobňuje Andrej a zvoliť nezávislého kandidáta do prezidentského úradu. To by malo inšpirovať ženy v roku 2015,“ hovorí Benková.

Mali by sa podľa nej viac spájať, podporovať a uvedomiť si svoju úlohu i zodpovednosť za spoločnosť. „Spoločnosť vo svete i u nás je mimo rovnováhu, je v nej  nedostatok ženskej energie. Pritom ženy prinášajú do popredia svoje vízie a kvalitu ako sú udržateľnosť, starostlivosť, dlhodobé myslenie, intuíciu a kreativitu, ktorá je dnes veľmi dôležitá,“ dodáva Benková.