Anticenu za najsexistickejšiu reklamu tento rok získali spoločnosti FITINN, Hornbach a Sunar. Podľa odbornej poroty všetky tri vizuálmi i sloganmi dávajú dôraz na sexistické ponímanie krásy a príťažlivosti. Do štvrtého ročníka anticeny bolo nominovaných 86 sexistických reklám.

Čo je sexistická reklama:

Sexistická reklama je reklama obsahujúca zobrazenia, čo ponižujú, zosmiešňujú alebo znevažujú ľudí na základe pohlavia, resp. rodu, a to najmä prostredníctvom stereotypných obrazov a sexuálnej objektivizácie. Objektivizáciou, spredmetňovaním sa rozumie zneužívanie tiel, zväčša ženských tiel, ako objektu na pripútanie pozornosti prostredníctvom sexualizovaného zobrazenia.

 

Najsexistickejšia reklama: FITINN, Hornbach a Sunar

Kampaň posilňovne FITINN znevažuje ženy i mužov na základe mýtu krásy a redukuje ženské telo na predmet mužského záujmu. „V dobe, keď poruchy príjmu potravy ako anorexia a bulímia patria medzi duševné poruchy s najväčšou úmrtnosťou, je nezodpovedné a kontraproduktívne vo verejnom priestore využívať v komunikácii bodyshaming. Hlbšie informácie o tomto závažnom probléme poskytuje projekt Chuť žiť zameraný na prevenciu porúch príjmu potravy,“ vysvetlil jeden z porotcov Róbert Slovák, zakladateľ reklamnej agentúry Róbert Slovák a jeho priatelia a člen Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu.

 

Foto - Sexistický kix

 

Sklamaním pre odbornú porotu bola nadnárodná firma Hornbach, ktorá sa v minulosti prezentovala ako veľmi otvorená voči rodovej rovnosti. Teraz jej porota vytkla mnohé sexistické prvky. „Spredmetňovanie, rodové stereotypy, sexualizácia, mýtus krasy v jednej kampani od veľkej značky, ktorá je navyše známa svojou obvykle kvalitnou komunikáciou je o to väčší prešľap,“ povedal člen poroty, prezident združenia tvorivých pracovníkov  v reklame Art Directors Club a spolumajiteľ reklamnej agentúry Triad Martin Woska. 

 

Foto - sexistický kix

 

Prekvapila anticena pre spoločnosť Sunar, uznávanú značku pre dojčenskú výživu. Členka poroty Eva Tiko Rajčáková, výkonná riaditeľka Rady pre reklamuJej reklamu, reklame vytkla negatívne hodnotenie ženského tela v čase materstva. „Reklama naznačuje, že žena, ktorá porodila si už nemôže obliecť bikiny, teda cítiť sa príťažlivo. Takéto vyjadrenie považujem voči ženám matkám za neúctivé a ponižujúce,“ povedala.

 

 

Sexistický kix: Útok hackera

Anticena za najsexistickejšiu reklamu sa vyhlasuje už štyri roky, prvý raz však musela bojovať s hackerom. “Stretli sme sa už so všelijakými reakciami firiem na ich nomináciu do anticeny Sexistický kix, vrátane niekoľkých vyhrážok žalobou.

Tento rok je to však prvýkrát, čo niekto zareagoval „hacknutím“ hlasovania, a pokúsil sa tak o manipuláciu výsledkov. Vďaka nášmu šikovnému it-čkarovi sme si manipuláciu všimli, ubránili sa jej, a dokonca aj vieme, ktorá firma sa uchýlila k takémuto žalostnému pokusu,” uviedol tím Sexistického kixu. Veria, že nemenovaná firma sa v budúcnosti bude viac snažiť tvoriť etickejšiu reklamu bez sexizmov.

 

 

Sexistický kix: Cena verejnosti

O najsexistickejších reklamách hlasovala aj verejnosť.  Za anticenu tento rok hlasovalo 1677 ľudí, spolu rozdali 20 491 dislajkov, ktorými vyjadrili svoj nesúhlas so sexizmom v reklame.

Hlasy udelila verejnosť hlavne reklamám, ktoré využívali prvok sexualizácie či prezentovania žien v ponižujúcom postavení voči mužom. Najviac kritických hlasov dostala politická kampaň Mariána Kotlebu v prezidentských voľbách, nasledovali vizuály malých zadávateľov – autoumyvárky a reštaurácie. Všetky vizuály tiež spája predstava žien ako objektu, ktorým môžu muži disponovať, i mýtus krásy, uviedla sociologička Oľga Gyárfášová.. 

 

 

Foto - Sexistický kix

 

Prvé pozitívne uznanie pre Harmony

Iniciatíva po prvýkrát udelila ocenenie za pozitívny príklad reklamnej praxe - dostala ju spoločnosť Harmony (patriaca pod nadnárodnú spoločnosť SHP Group) za kampaň na kuchynské utierky, v ktorej firma poukázala na nerovnosť v deľbe domácich prác medzi ženami a mužmi.

„Oceňujeme prístup k tvorbe reklamy, ktorý pracuje s myšlienkou využiť na prezentáciu produktov antisexistickú komunikáciu presadzujúcu rodovú rovnosť. Kampaň považujeme za pozitívny príklad, ako prispievať k etickejšiemu reklamnému prostrediu bez sexistického smogu,“ uzavrela Diana Gregorová, spoluorganizátorka Sexistického kixu.  

 

 

Iniciatíva Sexistický kix vznikla v roku 2016 pod hlavičkou mimovládnej organizácie Aliancia žien – Cesta späť, čo je dcérska organizácia mimovládnej organizácie Aliancia žien Slovenska zameranej na obhajobu ženských práv. Od svojho vzniku sa venovala najmä problematike obchodovania s ľuďmi – obetiam sexuálneho zneužívania, nútených prác atď. bez rozdielu národnosti, rasy, etnickej príslušnosti a náboženského vyznania.

Aktuálne sa sústreďuje na riešenie domáceho a rodovo podmieneného násilia a násilia na ženách v reklame ako dôsledku nerovnovážneho postavenia žien a mužov v spoločnosti.