Za reklamu, ktorá spája sexizmus, rasizmus a kolonializmus získala anticenu iniciatívy Sexistický kix 2023 cestovná kancelária BUBO. Anticenu jej udelila 9-členná odborná porota, zložená z odborníčok a odborníkov z oblasti rodovej rovnosti a marketingu.

Anticena Sexistický kix 2023 pre BUBO

Video, v ktorom majiteľ cestovnej kancelárie BUBO Ľuboš Fellner ukazuje na skupinu žien a pozýva mužov z Európy do Afriky, údajne po odpore zo strany verejnosti stiahli. Zostalo však zverejnené na facebookovej stránke firmy, a preto sa ocitlo aj medzi nomináciami. K videu pribudli aj ďalšie spôsoby nevhodnej propagácie služieb, ktoré agentúra ponúka.

„Kategória sama osebe, nemôže zostať bez kixu – biely pán prišiel navštíviť domorodé obyvateľky, predvádza ich svojej spoločnosti a ponúka na vyžitie ďalším bielym pánom. Navzájom sa tu znásobuje intenzita sexizmu s rasizmom, povýšeneckým kolonializmom a tzv. male gaze, hodnotiacim mužským pohľadom. Je v tom obchodovanie s ľuďmi, komodifikácia žien aj zápasu za ženské práva – hrubozrnné zneváženie významu Medzinárodného dňa žien,“ povedala porotkyňa Jana Cviková z feministickej organizácie ASPEKT.

Výsledok hlasovania poroty komentovala aj Oľga Pietruchová, rodová expertka a porotkyňa anticeny: „Absurdné je aj nezmyselné tvrdenie, že v Spojených arabských emirátoch vládnu ženy. Pritom vraždy zo cti sú stále kultúrne akceptované a vydatá žena potrebuje povolenie manžela alebo súdu, aby mohla pracovať mimo domu. V Južnej Afrike patrí počet znásilnení k najvyšším vo svete. Kuba aj Južná Afrika sa nachádzajú na Gender Equality Indexe hlboko pod Slovenskom, ktoré je na pomerne neslávnom 45. mieste, kým Kuba na 69. a Juhoafrická republika na 93. mieste. Naozaj krajiny, kde vládnu ženy?“

V shortliste piatich reklám, o ktorých porota rozhodovala, boli okrem cestovnej kancelárie BUBO aj vizuály týchto zadávateľov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Alarmy & kamery, Dráčik, DeutschMann Internationale Spedition.

Anticena verejnosti pre pánske holičstvo

O ďalšej anticene rozhodla verejnosť v hlasovaní a udelila ju zadávateľovi Menssion Barbershop MT (predtým On Edge Martin - Barber shop, nominovaný pod týmto názvom).

„Verejnosť dala množstvo hlasov reklamám, ktoré obsahovali prvok sexualizácie. Ten sa často objavuje v prvoplánových vizuáloch, ktoré od sexualizácie mylne očakávajú zvýšenie predaja. Zadávatelia si však neuvedomujú, že sex nepredáva. Na prvých priečkach sa umiestnili aj reklamy, ktoré obsahovali prvky násilia,“ uviedla Michaela Jankovičová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Takmer 40 percent hlasov dostal od verejnosti Menssion Barbershop MT. Proti vizuálu zadávateľa Menssion Barbershop MT sa vyslovilo 38,6 percenta ľudí zapojených do hlasovania o anticene.

Reklama zobrazuje proces holenia, v ktorom je polonahá žena v neprirodzenej sexualizovanej pozícii. Zároveň ukazuje nerovný vzťah zákazníka a holičky, ktorá pôsobí, akoby mu mala poskytovať aj iné služby a jasne signalizuje dostupnosť ako sexuálny objekt.

Pozitívne ocnenie pre Slovak Telekom

Iniciatíva aj tento rok udelila ocenenie pod názvom Kumšt bez sexizmu zadávateľovi za reklamu, ktorá podporuje diverzitu a inklúziu. V aktuálnom ročníku si cenu odniesla spoločnosť Slovak Telekom za reklamu Čakanie na odpoveď.

„Reklama od Slovak Telekomu otvorene zobrazila obavy, ktoré LGBTI+ ľudia na Slovensku každodenne pociťujú v dôsledku teroristického útoku na Zámockej ulici. Pri príležitosti výročia tejto bolestivej udalosti firma priniesla silné, dôležité a citlivo podané posolstvo, ktoré poukazuje na to, že každý človek má právo na život v bezpečí a rešpekt. Oceňujeme aj to, že Slovak Telekom neostal iba pri slovách, ale aj finančne podporil organizácie, ktoré pomáhajú presadzovať práva LGBTI+ ľudí na Slovensku,“ uviedol kolektív iniciatívy v odôvodnení rozhodnutia venovať ocenenie Telekomu.

„Cieľom našej komunikácie pod platformou Rešpekt, je poukazovanie na potrebu empatie a porozumenia v našej spoločnosti. Tragické situácie, akou bola aj streľba na Zámockej, sú momenty, kedy vieme prezentovať naše hodnoty a postaviť sa za tých, ktorí to najviac potrebujú,“ hovorí Ondro Mikuš, senior social and online brand manager Slovak Telekom.

Iniciatíva Sexistický kix

Sexistický kix poukazuje na skutočnosť, že zobrazovanie ľudí znevažujúcim či stereotypizujúcim spôsobom na základe rodu nepatrí do verejného priestoru. Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje.

V šiestom ročníku bolo nominovaných 102 reklám. Do hlasovania sa zapojilo spolu 1918 ľudí, ktorí rozdali 35 255 dislajkov. Anticeny vyhlásili v týždni, v ktorom sa začína 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (25. novembra – 10. decembra 2023).