ŠTRASBURG. Sexuálne obťažovanie na pracovisku je citlivá téma, nemalo by k nemu dochádzať a jeho páchatelia musia byť potrestaní. Zhodli sa na tom eurosposlankyne Monika Beňová (Smer-SD) a Jana Žitňanská (Nova) po stredajšej rozprave Európskeho parlamentu (EP) k tejto téme.

Vedenie europarlamentu berie správy o sexuálnom obťažovaní, ku ktorému malo dôjsť v priestoroch tejto inštitúcie a o ktorom informovali viaceré európske médiá, veľmi vážne a vyvíja iniciatívy na riešenie tohto javu. V pléne EP to uviedol jeho predseda Antonio Tajani. Spresnil, že europarlament má poradný výbor poslancov, ktorí sa zaoberajú sťažnosťami na všetky formy obťažovania medzi asistentmi a členmi EP. Doteraz výbor neriešil sťažnosti na sexuálne obťažovanie.

Monika Beňová zo skupiny socialistov a demokratov (S&D), ktorá je členkou Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci priznala, že sa väčšina obetí bojí oznámiť prípady obťažovania zo strany nadriadených alebo kolegov na pracovisku zo strachu, že prídu o svoje pracovné miesto. Upozornila, že celkovo sa spoločnosť k tejto téme stavia negatívne, o čom môžu hovoriť aj ženské obete domáceho násilia, ktoré policajti neraz pošlú domov, nech si spory vyriešia s manželom.

 

 

 

"Je to ďalšia z aktivít Európskeho parlamentu, kde chceme upozorniť na to, že k týmto aktivitám dochádza. Chceme členské štáty vyzvať, aby prijali príslušnú legislatívu, ktorá by chránila oznamovateľky takéhoto zaobchádzania na pracovisku," uviedla Beňová.

Spresnila, že v rámci pracovnoprávnych vzťahov je to vec vnútroštátnej legislatívy členských krajín. Ak by sa však jednalo o agendu na úrovni trestného práva, tak EP by - v súčinnosti s Európskou komisiou a Radou - mohol prijať nejaké legislatívne opatrenie záväzné pre všetky krajiny Únie.

"Je smutné, že je podozrenie že aj v inštitúciách EÚ k tomuto dochádza. Našou úlohou je byť akousi výkladnou skriňou, aby sme vysielali pozitívne informácie do spoločnosti a aby ľudia videli, že to, ako sa správame v Európskom parlamente, je korektné," odkázala na články médií o sexuálnom obťažovaní v EP. Dodala, že ak k tomu došlo, treba vyvodiť dôsledky, pomenovať vinných poslancov a aj ich potrestať. K samotnému trestu by však museli prikročiť členské štáty z ktorých poslanci pochádzajú, lebo europarlament môže vyšetrovať a postihovať svojich členov len krátením financií a pracovných výhod. "To ale nie je dostatočný trest za sexuálne obťažovanie podriadenej," skonštatovala Beňová.

Europoslankyňa Žitňanská z Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorá je členkou frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) pripomenula, že k sexuálnemu obťažovaniu dochádza na mnohých pracoviskách. Pozná prípady aj zo svojho predošlého pôsobenia v Národnej rade SR a v slovenských médiách.

"Ten ľad je veľmi tenký - rozpoznať kedy už ide o obťažovanie a kedy ide o prejav nejakej pozornosti či kompliment," upozornila. Podľa nej každý muž a žena by na pracovisku mali rešpektovať jeden druhého. "Pri viditeľnom sexuálnom obťažovaní, či už verbálnom alebo fyzickom, by sa žena nemala báť povedať, že to je za hranicou prípustného a ak to druhá strana nerešpektuje, tak vec treba riešiť," dodala. 

Žitňanská upozornila, že takéto situácie sú pre ženy na pracovisku zahanbujúce, majú obavy o svoje pracovné miesta, aj preto spoločnosť nesmie nechať obete takéhoto správania napospas ich trápeniu, podržať ich, podporovať a umožniť zverejnenie takýchto prípadov. Jeden z návrhov, ktoré odzneli v pléne EP, podľa nej vyzýva na finančný postih páchateľov v prospech obetí. Možno by to mnohých odradilo od hlúpych poznámok či nemiestnych návrhov na adresu žien, myslí si Žitňanská. 

V širšom meradle treba podľa nej bojovať proti týmto praktikám slušnou výchovou v školách a v rodinách, aby boli deti vedené k rešpektu voči druhému pohlaviu. Podľa Žitňanskej je namieste zamyslieť sa aj nad tým, že neraz je žena vykresľovaná v reklame ako "tovar", čo môže niektorých mužov zvádzať k tomu, aby sa k ženám správali ľahkovážne.