V Indexe rodovej rovnosti EÚ sa Slovensko umiestnilo na 24. mieste, čo je štvrté miesto od konca. Horšie dopadli už len tri krajiny EÚ – Maďarsko, Rumunsko a Grécko.

Najväčší priestor na zlepšenie vidí Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý index tvorí, v oblasti prerozdelenia moci. Na najvyšších rozhodovacích pozíciách v politike, ekonomike aj sociálnej sfére totiž zaznamenal najvýraznejšiu rodovú nerovnosť. Informácie zverejnil portál Euractiv.

Rodová rovnosť: Prvý raz po 12 rokoch pokles

Index rodovej rovnosti sa snaží posilniť rodovú rovnosť v celej EÚ, keď meria rodové rozdiely medzi ženami a mužmi v šiestich základných oblastiach, a to práca, peniaze, vedomosti, čas, moc a zdravie.

Najnovší index na škále 100 bodov – čo by bola úplná rovnosť – dosiahol celkovú hodnotu 68,6 boda. To je o 0,6 bodu viac ako v predchádzajúcom roku.

Prvýkrát od zavedenia indexu pred 12 rokmi však index ukázal klesajúce hodnoty v oblasti práce, vzdelávania a zdravia. Inštitút tak hovorí o „vážnych alarmujúcich signáloch“.

Podľa riaditeľky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť v litovskom Vilniuse Carlien Scheele, ktorú cituje Deutsche Welle, výsledky ukazujú, „že určité skupiny ľudí, ktoré sú v čase krízy zvyčajne zraniteľnejšie ako iné, sú obzvlášť ohrozené, keď do hry v masovom meradle vstúpia rodovo špecifické aspekty“.

Index: Rozdiel medzi Slovenskom a EÚ sa prehlbuje

Podľa najnovšieho indexu, ktorý EIGE uverejnila 24. októbra, sa rozdiel medzi Slovenskom a EÚ postupne prehlbuje.

Aj keď sa rodová rovnosť na Slovensku podľa EIGE „pomalým tempom zlepšuje“, stále ponúka rovnaké príležitosti mužom aj ženám vo „výrazne nižšej miere“, ako je priemer EÚ.

Od roku 2010 sa skóre Slovenska zvýšilo o tri body najmä vďaka zlepšeniu v oblasti moci a peňažného zabezpečenia.

Rodová rovnosť: Najlepšia je oblasť zdravia

Najlepšie si Slovensko vedie v oblasti zdravia, v ktorej mu patrí 18. miesto medzi 27 členskými štátmi EÚ. So skóre 96,7 bodu dosahuje krajina najlepšie hodnotenie najmä v podoblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Už tradične je na čele rebríčka Švédsko, ktoré sa v súčasnosti značne vzďaľuje ostatným krajinám s čoraz vyrovnanejším prerozdelením zodpovednosti za chod domácnosti. Za ním nasleduje Holandsko a Dánsko.